Tìm Kiếm:

So sánh phác đồ ngắn và phác đồ dài để kích thích buồng trứng cho thụ tinh trong ống nghiệm

So sánh phác đồ ngắn và phác đồ dài để kích thích buồng trứng cho thụ tinh trong ống nghiệm

Đọc:1650Ngày tạo:15/01/2013Download:3

đặt vấn đề thiên chức làm cha mẹ là điều mong muốn nhất của những cặp vợ chồng sau kết hôn nhưng không phải tất cả các cặp vợ chồng đều có thai được tự nhiên mà một số người cần đến sự giúp đỡ của y h

Thêm vào bộ sưu tập

Các phác đồ kích thích buồng trứng trong thụ tinh ống nghiệm

Đọc:898Ngày tạo:01/03/2013Download:2

1 đặt vấn đề kích thích buồng trứng (ktbt) trong thụ tinh ống nghiệm nhằm tăng số lượng nang noãn ở cả 2 buồng trứng, số noãn và phôi thu được nhiều hơn, lựa chọn được nhiều phôi tốt để chuyển phôi, l

Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu hiệu quả của hai phác đồ xử trí đáp ứng kém với kích thích buồng trứng trong thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản trung ương

Đọc:275Ngày tạo:01/03/2013Download:1

bộ giáo dục và đào tạo bộ y tế trường đại học y hà nội đào lan hương chuyên để ii xử trí đáp ứng kém với kích thích buồng trứng trong thụ tinh trong ống nghiệm thuộc đề tài nghiên cứu sinh nghiên cứu

Thêm vào bộ sưu tập

Đánh giá hiệu quả của hai phác đồ xử trí đáp ứng kém với kích thích buồng trứng trong thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện Phụ sản trung ương

Đọc:176Ngày tạo:01/03/2013Download:1

1 đặt vấn đế trong đời sống xã hội loài người từ xa xưa, vô sinh là nguyên nhân của nỗi buồn và thất vọng của nhiều gia đình. điều trị vô sinh là một vấn đề mang ý nghĩa nhân đạo và khoa học luôn nhận

Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu hiệu quả của hai phác đồ xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh trong ống nghiệm

Đọc:247Ngày tạo:01/03/2013Download:1

1 đặt vấn đề tỷ lệ thành công của các chu kỳ hỗ trợ sinh sản (htss) phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó số lượng và chất lượng nang noãn giữ vai trò rất quan trọng. các phác đồ kích thích buồng trứng

Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu hiệu quả của hai phác đồ xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản trung ương

Đọc:231Ngày tạo:01/03/2013Download:1

1 đặt vấn đề kích thích buồng trứng (ktbt) trong thụ tinh ống nghiệm nhằm tăng số lượng nang noãn ở cả 2 buồng trứng, số noãn và phôi thu được nhiều hơn, lựa chọn được nhiều phôi tốt để chuyển phôi, l

Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu hiệu quả của hai phác đồ xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản trung ương

Đọc:152Ngày tạo:01/03/2013Download:1

1 đặt vấn đề khả năng tạo trứng trưởng thành tốt cho sự thụ tinh có thể coi là một phần thiết yếu trong chức năng sinh sản của người phụ nữ. khả năng này giảm dần theo tuổi, phụ thuộc vào số lượng trứ

Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu hiệu quả của hai phác đồ xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản trung ương

Đọc:139Ngày tạo:01/03/2013Download:0

1 đặt vấn đề khả năng tạo trứng trưởng thành tốt cho sự thụ tinh có thể coi là một phần thiết yếu trong chức năng sinh sản của người phụ nữ. khả năng này giảm dần theo tuổi, phụ thuộc vào số lượng trứ

Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu hiệu quả của hai phác đồ xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản trung ương

Đọc:127Ngày tạo:01/03/2013Download:0

1 đặt vấn đề khả năng tạo trứng trưởng thành tốt cho sự thụ tinh có thể coi là một phần thiết yếu trong chức năng sinh sản của người phụ nữ. khả năng này giảm dần theo tuổi, phụ thuộc vào số lượng trứ

Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu hiệu quả của hai phác đồ xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản trung ương

Đọc:76Ngày tạo:01/03/2013Download:0

1 đặt vấn đề khả năng tạo trứng trưởng thành tốt cho sự thụ tinh có thể coi là một phần thiết yếu trong chức năng sinh sản của người phụ nữ. khả năng này giảm dần theo tuổi, phụ thuộc vào số lượng trứ

Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu hiệu quả của hai phác đồ xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản trung ương

Đọc:76Ngày tạo:01/03/2013Download:0

1 đặt vấn đề khả năng tạo trứng trưởng thành tốt cho sự thụ tinh có thể coi là một phần thiết yếu trong chức năng sinh sản của người phụ nữ. khả năng này giảm dần theo tuổi, phụ thuộc vào số lượng trứ

Thêm vào bộ sưu tập

Giá trị nồng độ đỉnh estradiol ở những chu kỳ kích thích buồng trứng trong thụ tinh trong ống nghiệm

Đọc:308Ngày tạo:13/08/2012Download:1

giá trị nồng độ đỉnh estradiol ở những chu kỳ kích thích buồng trứng trong thụ tinh trong ống nghiệmtóm tắtmục tiêu: đánh giá mối liên quan giữa giá trị nồng độ đỉnh estradiol (e2) cao và kết cục điều

Thêm vào bộ sưu tập

Siêu âm theo dõi sự phát triển nang noãn chu kỳ kích thích buồng trứng trong thụ tinh trong ống nghiệm

Đọc:2028Ngày tạo:28/01/2013Download:1

đặt vên đề theo dõi sự phát triển nang noãn là một việc làm rất cần thiết trong quá trình khám và điều trị vô sinh, đặc biệt trong các chu kỳ có kích thích buồng trứng. theo dõi sự phát triển nang noã

Thêm vào bộ sưu tập

Siêu âm theo dõi sự phát triển nang noãnTrong chu kỳ kích thích buồng trứng thụ tinh trong ống nghiệm

Đọc:347Ngày tạo:28/01/2013Download:0

đặt vên đề theo dõi sự phát triển nang noãn là một việc làm rất cần thiết trong quá trình khám và điều trị vô sinh, đặc biệt trong các chu kỳ có kích thích buồng trứng. theo dõi sự phát triển nang noã

Thêm vào bộ sưu tập

Siêu âm theo dõi sự phát triển nang noãn Trong chu kỳ kích thích buồng trứng thụ tinh trong ống nghiệm

Đọc:333Ngày tạo:01/03/2013Download:0

1 §æt vên §ò theo dõi sự phát triển nang noãn là một việc làm rất cần thiết trong quá trình khám và điều trị vô sinh, đặc biệt trong các chu kỳ có kích thích buồng trứng. theo dõi sự phát triển nang n

Thêm vào bộ sưu tập

Quá kích ứng buồng trứng ở bệnh nhân thụ tinh ống nghiệm tại Bệnh viện Phụ sản trung ương trong hai năm 2006 - 2007

Đọc:1243Ngày tạo:06/06/2012Download:3

đặt vấn đề vô sinh là vấn đề luôn nhận được nhiều sự quan tâm trên thế giới cũng nh­ ở việt nam. việc điều trị thành công cho những cặp vợ chồng vô sinh mang ý nghĩa nhân đạo và khoa học của chương tr

Thêm vào bộ sưu tập

Quá kích ứng buồng trứng ở bệnh nhân thụ tinh ống nghiệm tại Bệnh viện Phụ sản trung ương trong hai năm 2006 - 2007

Đọc:343Ngày tạo:06/06/2012Download:1

đặt vấn đề vô sinh là vấn đề luôn nhận được nhiều sự quan tâm trên thế giới cũng nh­ ở việt nam. việc điều trị thành công cho những cặp vợ chồng vô sinh mang ý nghĩa nhân đạo và khoa học của chương tr

Thêm vào bộ sưu tập

Hiệu quả của phác đồ đầu tay eac và eal trong tiệt trừ helicobacter pylori

Đọc:260Ngày tạo:13/08/2012Download:2

tóm tắtmục tiêu: điều trị tiệt trừ h. pylori đã trở thành nguyên tắc trên bệnh nhân viêm dạ dày, loét dạ dày-tá tràng có nhiễm h. pylori. nghiên cứu nhằm đánh giá lại kết quả của phác đồ điều trị đầ

Thêm vào bộ sưu tập

PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ SỐC NHIỄM KHUẨN

Đọc:736Ngày tạo:28/01/2013Download:7

câu 9a. phác đồ chẩn đoán và xử trí sốc nhiễm khuẩn i. đại cương - hội chứng đáp ứng viêm hệ thống do nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn nặng và sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng là một quá trình diễn biến liên t

Thêm vào bộ sưu tập

Tình hình chăn nuôi, dịch bệnh trên đàn thỏ Newzealand nuôi tại Trại giống thỏ Newzealand Việt - Nhật Ninh Bình. So sánh hiệu quả của 2 phác đồ trong điều trị bệnh viêm phổi ở thỏ

Đọc:2244Ngày tạo:28/01/2013Download:9

lời cảm ơn trước tiên tôi xin trân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa thú y và các thầy cô trong trường đại học nông nghiệp hà nội đã giúp đỡ tôi trong suốt 5 năm qua. đặc biệt tôi tỏ lòng biết ơn s

Thêm vào bộ sưu tập