Tìm Kiếm:

So sánh phác đồ ngắn và phác đồ dài để kích thích buồng trứng cho thụ tinh trong ống nghiệm

So sánh phác đồ ngắn và phác đồ dài để kích thích buồng trứng cho thụ tinh trong ống nghiệm

Đọc:1650Ngày tạo:15/01/2013Download:3

đặt vấn đề thiên chức làm cha mẹ là điều mong muốn nhất của những cặp vợ chồng sau kết hôn nhưng không phải tất cả các cặp vợ chồng đều có thai được tự nhiên mà một số người cần đến sự giúp đỡ của y h

Thêm vào bộ sưu tập

Các phác đồ kích thích buồng trứng trong thụ tinh ống nghiệm

Đọc:898Ngày tạo:01/03/2013Download:2

1 đặt vấn đề kích thích buồng trứng (ktbt) trong thụ tinh ống nghiệm nhằm tăng số lượng nang noãn ở cả 2 buồng trứng, số noãn và phôi thu được nhiều hơn, lựa chọn được nhiều phôi tốt để chuyển phôi, l

Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu kết quả thụ tinh trong ống nghiệm ở người bệnh có hội chứng buồng trứng đa nang bằng phác đồ Antagonist và phác đồ dài Agonist

Đọc:0Ngày tạo:27/05/2014Download:0

với 2 mục tiêu:. 1. Đánh giá kết quả kích thích buồng trứng bằng phác đồ Antagonist và phác đồ dài Agonist ở người bệnh có hội chứng buồng trứng đa nang.. 2. Đánh giá kết quả thụ tinh trong ống nghiệm

Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu hiệu quả của hai phác đồ xử trí đáp ứng kém với kích thích buồng trứng trong thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản trung ương

Đọc:275Ngày tạo:01/03/2013Download:1

bộ giáo dục và đào tạo bộ y tế trường đại học y hà nội đào lan hương chuyên để ii xử trí đáp ứng kém với kích thích buồng trứng trong thụ tinh trong ống nghiệm thuộc đề tài nghiên cứu sinh nghiên cứu

Thêm vào bộ sưu tập

Đánh giá hiệu quả của hai phác đồ xử trí đáp ứng kém với kích thích buồng trứng trong thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện Phụ sản trung ương

Đọc:176Ngày tạo:01/03/2013Download:1

1 đặt vấn đế trong đời sống xã hội loài người từ xa xưa, vô sinh là nguyên nhân của nỗi buồn và thất vọng của nhiều gia đình. điều trị vô sinh là một vấn đề mang ý nghĩa nhân đạo và khoa học luôn nhận

Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu kết quả thụ tinh trong ống nghiệm trên bệnh nhân đáp ứng kém với kích thích buồng trứng bằng phác đồ Antagonist tại Trung tâm HTSS BV Phụ Sản Trung ương

Đọc:0Ngày tạo:27/05/2014Download:0

Thụ tinh trong ống nghiệm là phương pháp theo đó trứng được thụ tinh với tinh trùng bên ngoài cơ thể, trong ống nghiệm. Đây là phương pháp được áp dụng sau khi các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản khác thất b

Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu kết quả thụ tinh trong ống nghiệm trên bệnh nhân đáp ứng kém với kích thích buồng trứng bằng phác đồ Antagonist tại Trung tâm HTSS BV Phụ Sản Trung ương

Đọc:0Ngày tạo:27/05/2014Download:0

Thụ tinh trong ống nghiệm là phương pháp theo đó trứng được thụ tinh với tinh trùng bên ngoài cơ thể, trong ống nghiệm. Đây là phương pháp được áp dụng sau khi các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản khác thất b

Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu hiệu quả của hai phác đồ xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh trong ống nghiệm

Đọc:247Ngày tạo:01/03/2013Download:1

1 đặt vấn đề tỷ lệ thành công của các chu kỳ hỗ trợ sinh sản (htss) phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó số lượng và chất lượng nang noãn giữ vai trò rất quan trọng. các phác đồ kích thích buồng trứng

Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu hiệu quả của hai phác đồ xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản trung ương

Đọc:231Ngày tạo:01/03/2013Download:1

1 đặt vấn đề kích thích buồng trứng (ktbt) trong thụ tinh ống nghiệm nhằm tăng số lượng nang noãn ở cả 2 buồng trứng, số noãn và phôi thu được nhiều hơn, lựa chọn được nhiều phôi tốt để chuyển phôi, l

Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu hiệu quả của hai phác đồ xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản trung ương

Đọc:152Ngày tạo:01/03/2013Download:1

1 đặt vấn đề khả năng tạo trứng trưởng thành tốt cho sự thụ tinh có thể coi là một phần thiết yếu trong chức năng sinh sản của người phụ nữ. khả năng này giảm dần theo tuổi, phụ thuộc vào số lượng trứ

Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu hiệu quả của hai phác đồ xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản trung ương

Đọc:139Ngày tạo:01/03/2013Download:0

1 đặt vấn đề khả năng tạo trứng trưởng thành tốt cho sự thụ tinh có thể coi là một phần thiết yếu trong chức năng sinh sản của người phụ nữ. khả năng này giảm dần theo tuổi, phụ thuộc vào số lượng trứ

Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu hiệu quả của hai phác đồ xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản trung ương

Đọc:127Ngày tạo:01/03/2013Download:0

1 đặt vấn đề khả năng tạo trứng trưởng thành tốt cho sự thụ tinh có thể coi là một phần thiết yếu trong chức năng sinh sản của người phụ nữ. khả năng này giảm dần theo tuổi, phụ thuộc vào số lượng trứ

Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu hiệu quả của hai phác đồ xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản trung ương

Đọc:76Ngày tạo:01/03/2013Download:0

1 đặt vấn đề khả năng tạo trứng trưởng thành tốt cho sự thụ tinh có thể coi là một phần thiết yếu trong chức năng sinh sản của người phụ nữ. khả năng này giảm dần theo tuổi, phụ thuộc vào số lượng trứ

Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu hiệu quả của hai phác đồ xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản trung ương

Đọc:76Ngày tạo:01/03/2013Download:0

1 đặt vấn đề khả năng tạo trứng trưởng thành tốt cho sự thụ tinh có thể coi là một phần thiết yếu trong chức năng sinh sản của người phụ nữ. khả năng này giảm dần theo tuổi, phụ thuộc vào số lượng trứ

Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu hiệu quả của hai phác đồ xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh trong ống nghiệm

Đọc:0Ngày tạo:15/04/2014Download:0

các mục tiêu sau:. 1. Mô tả đặc điểm của nhóm buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh trong ống nghiệm. 2. Đánh giá hiệu quả của hai phác đồ xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh trong ống nghi

Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu hiệu quả của phác đồ Antagonist trong điều trị vô sinh ở người bệnh có hội chứng buồng trứng đa nang bằng thụ tinh trong ống nghiệm

Đọc:0Ngày tạo:27/05/2014Download:0

2 mục tiêu:. 1. Đánh giá kết quả kích thích buồng trứng bằng phác đồ Antagonist ở người bệnh có hội chứng buồng trứng đa nang được điều trị bằng thụ tinh trong ống nghiệm.. 2. Đánh giá kết quả thụ tin

Thêm vào bộ sưu tập

SO SÁNH hMG và rFSH TRONG XỬ TRÍ ĐÁP ỨNG KÉM VỚI KÍCH THÍCH BUỒNG TRỨNG TRONG THỤ TINH ỐNG NGHIỆM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG

Đọc:0Ngày tạo:21/05/2014Download:0

sử dụng hMG trong KTBT làm giảm tổng liều FSH, tăng số noãn thu được, tăng tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ thai lâm sàng của nhóm BN đáp ứng kém trong TTON

Thêm vào bộ sưu tập

SO SÁNH hMG và rFSH TRONG XỬ TRÍ ĐÁP ỨNG KÉM VỚI KÍCH THÍCH BUỒNG TRỨNG TRONG THỤ TINH ỐNG NGHIỆM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG

Đọc:0Ngày tạo:21/05/2014Download:0

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bổ sung LH cho nhóm đáp ứng kém với KTBT làm tăng tỷ lệ thành công của các chu kỳ TTON của nhóm bệnh nhân này [6] do sự phát triển nang noãn tối ưu cần có một lượng nhó

Thêm vào bộ sưu tập

Đánh giá hiệu quả của phác đồ ngắn và phác đồ dài trong điều trị vô sinh do buồng trứng đa nang tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Đọc:0Ngày tạo:27/05/2014Download:0

ĐẶT VẤN ĐỀ. Vô sinh là vấn đề bức xúc hiện nay, chiếm tỷ lệ khá cao trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Vô sinh trên thế giới chiếm tỷ lệ khoảng 9 % [1], theo tổ chức Y tế Thế giới vô sinh ảnh hưởng đế

Thêm vào bộ sưu tập

Đánh giá hiệu quả của phác đồ Antagonist trong kích thích buồng trứng làm IVF tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Đọc:0Ngày tạo:27/05/2014Download:0

mục tiêu sau:. 1. Đánh giá hiệu quả điều trị của phác đồ GnRHant trong kích thích buồng trứng làm IVF tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội.. 2. Nhận xét một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị của phác

Thêm vào bộ sưu tập