Tìm Kiếm:

Thiết kế hộp giảm tốc đồng trục bánh răng trụ răng thẳng (kèm bản vẽ)

Thiết kế hộp giảm tốc đồng trục bánh răng trụ răng thẳng (kèm bản vẽ)

Đọc:2245Ngày tạo:11/08/2012Download:16

i: chọn động cơ điện & phân phối tỷ số truyền1chọn động cơ điện:2phân phối tỷ số truyền:phần ii: thiết kế các bộ truyềni.tính chọn bộ truyền xích:ii. thiết kế bộ truyền trong hộp giảm tốcphần iii: thi

Thêm vào bộ sưu tập

Thiết kế hộp giảm tốc đồng trục bánh răng trụ răng thẳng

Đọc:1476Ngày tạo:13/08/2012Download:9

đối với nhiều ngành trong trường đại học bách khoa, sau khi học xong phần lý thuyếtsinh viên sẽ bước qua giai đoạn thiết kế đồ án môn học. đối với môn học chi tiết máy cũng vậy. thiết kế chi tiết máy

Thêm vào bộ sưu tập

đồ án chi tiết máy thiết kế hộp giảm tốc bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng 1cấp (bản vẽ kèm theo)

Đọc:2540Ngày tạo:11/08/2012Download:9

chương 1. tính toán hệ dẫn động 1.1.chọn động cơ 1.2. xác định tỷ sốn truyền động chung của toàn hệ thống phân phối tỷ số truyền cho từng bộ phận của hệ dẫn động, lập bảng công suất, mômen xoắn, sốn v

Thêm vào bộ sưu tập

Thiết kế hộp giảm tốc trục vít - bánh răng + bản vẽ

Đọc:1658Ngày tạo:11/08/2012Download:11

mục lục 1 mục lục trang 1 2 phần i chọn động cơ điện và phân phối tỉ số truyền trang 2 3 phần ii thiết kế bộ truyền ngoài trang 3 4 phần iii thiết kế bộ truyền trong trang 7 5 phần iv thiết kế trục v

Thêm vào bộ sưu tập

thiết kế hệ dẫn động băng tải gồm có hộp giảm tốc hai cấp bánh răng côn trụ răng thẳng và bộ truyền xích

Đọc:1423Ngày tạo:13/08/2012Download:15

lời nói đầu thiết kế đồ án chi tiết máy là một môn học cơ bản của ngành cơ khí. môn học này không những giúp cho sinh viên có một cái nhìn cụ thể hơn thực tế hơn đối với các kiến thức đa được học,

Thêm vào bộ sưu tập

Thiết kế môn học Thiết kế hộp giảm tốc 01 cấp bánh răng trụ

Đọc:536Ngày tạo:11/08/2012Download:0

thiết kế môn học : thiết kế hộp giảm tốc 01 cấp bánh răng tr

Thêm vào bộ sưu tập

Thiết kế hộp giảm tốc bánh răng côn trụ 2 cấp

Đọc:1523Ngày tạo:13/08/2012Download:10

mục lục:phần 1: tính toán động học i -chọn động cơ..3 1 -chọn động cơ điện một chiều.3 2 –điều kiện chọn động cơ..5 ii-phân phối tỷ số truyền5 1-xác định tỷ số truyền chu

Thêm vào bộ sưu tập

Thiết kế hệ dẫn động vít tải để trộn muối iốt, dùng hộp giảm tốc bánh răng côn trụ cấp

Đọc:1263Ngày tạo:05/06/2012Download:4

nhận xẫt của giáo viên mục lục nội dung trang lời nói đầu 2 phần i : thiết kế vít tải 3 phần ii : thiết kế hộp giảm tốc 5 chương i : tính chọn động cơ và phân loại tỉ số truyền 6 chương ii : tính thiế

Thêm vào bộ sưu tập

CNCTM thiết kết hộp giảm tốc 1 cấp bánh trụ răng nghiêng

Đọc:1270Ngày tạo:11/08/2012Download:7

xác định công suất động cơ - công suất cần thiết được xác định: p ct = pt η trong đó: pct: công suất cần thiết của trục động cơ (kw) pt: công suất tính toán trên trục tang

Thêm vào bộ sưu tập

Thiết kế hệ dẫn động băng tải gồm bộ truyền đai, hộp giảm tốc bánh răng trụ răng nghiêng và bộ truyền xích

Đọc:1965Ngày tạo:11/08/2012Download:1

lời nói đầu tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí là yêu cầu không thể thiếu đối với một kỹ sư ngành cơ khí, nhằm cung cấp các kiến thức cơ sở về máy và kết cấu máy. thông qua đồ án môn học chi t

Thêm vào bộ sưu tập

Thiết kế hệ dẫn động môtơ - hộp giảm tốc bánh răng hành tinh và lập quy trình công nghệ gia công bánh răng trung tâm Z31 (+ bản vẽ)

Đọc:767Ngày tạo:11/08/2012Download:4

lời nói đầu hiện nay, đất nước ta đang trên con đường hội nhập quốc tế, công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. các ngành kinh tế, khoa học kỹ thuật

Thêm vào bộ sưu tập

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY Thiết kế hệ dẫn động băng tải gồm hộp giảm tốc 2 cấp bánh răng nối với một bộ truyền ngoài hộp ( Bánh răng côn trụ 2 cấp )

Đọc:2231Ngày tạo:11/08/2012Download:6

đồ án môn học chi tiết máyphần i: tính toán động học hệ dẫn động cơ khíi. chọn động cơ điện1. chọn kiểu, loại động cơđây là trạm dẫn động băng tải nên ta chọn động cơ: 3 pha không đồng bộ rotolồng sóc

Thêm vào bộ sưu tập

Thiết kế hệ dẫn động vít tải để trộn muối iốt, dùng hộp giảm tốc bánh răng côn trụ hai cấp

Đọc:1075Ngày tạo:05/06/2012Download:3

mục lục nội dung trang lời nói đầu 2 phần i : thiết kế vít tải 3 phần ii : thiết kế hộp giảm tốc 5 chương i : tính chọn động cơ và phân loại tỉ số truyền 6 chương ii : tính thiết kế các bộ truyền cơ k

Thêm vào bộ sưu tập

Tính toán, thiết kế hộp giảm tốc cho hệ thống vít tải cát khô và thiết kế quy trình công nghệ gia công bánh răng trụ trong hộp giảm tốc.

Đọc:1244Ngày tạo:05/06/2012Download:7

yêu cầu của đồ án: - 01 thuyết minh trình bày nội dung đồ án; - 01 bản a0 bản vẽ sơ đồ vít tải ; - 01 bản a0 bản vẽ lắp hgt của hệ dẫn động; - 01 bản a0 bản vẽ chế tạo chi tiết máy; - 01 bản a0 bản vẽ

Thêm vào bộ sưu tập

thiết kế hệ dẫn động băng tải, với hộp giảm tốc hai cấp trục vít – bánh răng (Đồ án chi tiết máy)

Đọc:1282Ngày tạo:11/08/2012Download:11

bao gồm thuyết minh + bản vẽlời nói đầu đồ án môn học chi tiết máy với nội dung thiết kế hệ dẫn động cơ khí, cụ thể ở đây là thiết kế hệ dẫn động băng tải, với hộp giảm tốc hai cấp trục vít – bánh ră

Thêm vào bộ sưu tập

Đồ án Thiết kế qui trình công nghệ để chế tạo bánh răng trụ răng thẳng

Đọc:1030Ngày tạo:11/08/2012Download:14

[font=&quot] [font=&quot]lời nói đầu.[font=&quot] [font=&quot]cơ khí là một ngành công nghiệp nặng. nó có nhiệm vụ là chế tạo và sửa chữa các loại máy móc phục vụ trực tiếp cho quá trình sản xuất tạo

Thêm vào bộ sưu tập

Công nghệ gia công thô trong sản xuất răng trụ răng thẳng và răng nghiêng (Bánh răng dạng đĩa, bánh răng bậc, bánh răng liền trục)

Đọc:1651Ngày tạo:11/08/2012Download:8

mục lục lờ mở đầu phần i: 1 khái quát chung về chi tiết bánh răng và quá ttrình sản xuất bánh răng chương 1: khái quát về chi tiết bánh răng 1 1.1.khái quát về bánh răng 1

Thêm vào bộ sưu tập

đồ án chi tiết máy về thiết kế hệ dẫn động băng tải (bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng 2 cấp)

Đọc:1240Ngày tạo:11/08/2012Download:7

có kèm cả bản vẽ cad- chúc mọi người làm bài tốt

Thêm vào bộ sưu tập

Thiết kế qui trình công nghệ gia công thân hộp giảm tốc trục vít- bánh vít

Đọc:2379Ngày tạo:05/06/2012Download:10

bộ giáo dục và đào tạo đại học thái nguyên trường đại học kỹ thuật công nghiệp khoa cơ khí bộ môn : công nghệ chế tạo máy đồ án tốt nghiệp giáo viên hướng dẫn : nguyễn xuân minh sinh viên thiết kế : b

Thêm vào bộ sưu tập

thiết kế hộp giảm tốc bánh vít - trục vít (thuyết minh)

Đọc:2018Ngày tạo:11/08/2012Download:4

mục lụcphần i : chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền i – chọn động cơ ii – phân phối tỷ số truyền và tính mô men xoắn trên các trục iii – tính toán bộ truyền ngoàiphần ii : tính t

Thêm vào bộ sưu tập