Tìm Kiếm:

Thiết kế một số trò chơi tạo hình nhằm giúp trẻ mẫu giáo lớn 5 -6 tuổi phát triển kĩ năng xé dán

Thiết kế một số trò chơi tạo hình nhằm giúp trẻ mẫu giáo lớn 5 -6 tuổi phát triển kĩ năng xé dán

Đọc:2403Ngày tạo:11/08/2012Download:14

1) lý do chọn đề tài hoạt động tạo hình là một hoạt động nghệ thuật chiếm một vị trí quan trọng. hình thành nhân cách trẻ ngay từ những năm đầu của cuộc sống. thông qua hđth trẻ được khám

Thêm vào bộ sưu tập

Biện pháp tổ chức trò chơi dân gian nhằm phát triển trí tuệ cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi

Đọc:3624Ngày tạo:17/04/2012Download:15

mở đầu 1. lý do chọn đề tài thế kỷ xxi loài người sống trong nền văn minh công nghiệp hiện đại, trong đó con người là trung tâm của sự phát triển.sự hùng mạnh của các quốc gia trên thế giới là do tiềm

Thêm vào bộ sưu tập

Biện pháp tổ chức trò chơi dân gian nhằm phát triển trí tuệ cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi”.

Đọc:2665Ngày tạo:17/04/2012Download:14

mở đầu 1. lý do chọn đề tài thế kỷ xxi loài người sống trong nền văn minh công nghiệp hiện đại, trong đó con người là trung tâm của sự phát triển.sự hùng mạnh của các quốc gia trên thế giới là do tiềm

Thêm vào bộ sưu tập

Biện pháp tổ chức trò chơi dân gian nhằm phát triển trí tuệ cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi.

Đọc:850Ngày tạo:17/04/2012Download:10

mở đầu 1. lý do chọn đề tài thế kỷ xxi loài người sống trong nền văn minh công nghiệp hiện đại, trong đó con người là trung tâm của sự phát triển.sự hùng mạnh của các quốc gia trên thế giới là do tiềm

Thêm vào bộ sưu tập

Sưu tầm và tổ chức hướng dẫn một số trò chơi dân gian đã sưu tầm cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non

Đọc:1462Ngày tạo:11/08/2012Download:11

trường đại học sư phạm hà nộikhoa giáo dục mầm nonchúng ta đang bước vào thế kỷ 21, nhiệm vụ của đất nước là đào tạo con người mới, con người của thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đó là nền văn

Thêm vào bộ sưu tập

Một số giải pháp giúp trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi làm quen với chữ viết

Đọc:1600Ngày tạo:11/08/2012Download:5

mục lụcphần i. mở đầu 02i. lý do chon đề tài . 021. cơ sở lý luận . 022. cơ sở thực tiễn . 03ii. mục đích nghiên cứ

Thêm vào bộ sưu tập

Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các trò chơi dân gian cho trẻ lưa tuổi Mẫu giáo lớn ( sáng kiến kinh nghiệm dạy học)

Đọc:4171Ngày tạo:13/08/2012Download:7

[font=times new roman]i/lý do chọn đề tài 1.lý do khách quannhư chúng ta đã biết, hoạt động chủ đạo của trẻ em chính là hoạt động vui chơi. trẻ em không chỉ cần được chăm sóc sức khoẻ, được học tập, m

Thêm vào bộ sưu tập

Tìm hiểu tích cực nhận thức của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong trò chơi học tập ở một số trường mầm non thành phố Hồ Chí Minh

Đọc:767Ngày tạo:13/08/2012Download:12

ms: lvtlh010số trang: 141trường: đhsp tphcmchuyên ngành: tâm lý họcnăm: 2008mở đầuchương i: cơ sở lý luận1.1 lịch sử nghiên cứu vấn đề.....101.2. cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu.....14chương ii: t

Thêm vào bộ sưu tập

Tìm hiểu khả năng ghi nhớ có chủ định qua tranh của trẻ mẫu giáo lớn 5 – 6 tuổi

Đọc:3478Ngày tạo:09/01/2012Download:10

mục lục lời cảm ơn 3 phần thứ nhất: những vấn đề chung 4 i. lý do chọn đề tài 4 ii. mục đích nghiên cứu 5 iii. đối tượng và khách thể nghiên cứu 5 iv. nhiệm vụ nghiên cứu 6 v. phạm vi nghiên cứu 6 vi.

Thêm vào bộ sưu tập

Tìm hiểu khả năng ghi nhớ có chủ định qua tranh của trẻ mẫu giáo lớn 5 – 6 tuổi

Đọc:2346Ngày tạo:06/04/2012Download:16

mục lục lời cảm ơn 3 phần thứ nhất: những vấn đề chung 4 i. lý do chọn đề tài 4 ii. mục đích nghiên cứu 5 iii. đối tượng và khách thể nghiên cứu 5 iv. nhiệm vụ nghiên cứu 6 v. phạm vi nghiên cứu 6 vi.

Thêm vào bộ sưu tập

Tìm hiểu khả năng ghi nhớ có chủ định qua tranh của trẻ mẫu giáo lớn 5 – 6 tuổi

Đọc:576Ngày tạo:05/06/2012Download:3

mục lục lời cảm ơn 3 phần thứ nhất: những vấn đề chung 4 i. lý do chọn đề tài 4 ii. mục đích nghiên cứu 5 iii. đối tượng và khách thể nghiên cứu 5 iv. nhiệm vụ nghiên cứu 6 v. phạm vi nghiên cứu 6 vi.

Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu kỹ năng tổ chức trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5 tuổi của sinh viên Cao đẳng sư phạm nhà trẻ mẫu giáo

Đọc:2203Ngày tạo:28/02/2012Download:0

mở đầu 1. tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu 1.1. trong lịch sử phát triển tâm lý học và giáo dục học mầm non, không một nhà nghiên cứu nào bỏ qua vấn đề hoạt động chơi của trẻ và họ đều đi đến khẳn

Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu kỹ năng tổ chức trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5 tuổi của sinh viên Cao đẳng sư phạm nhà trẻ mẫu giáo

Đọc:2152Ngày tạo:17/04/2012Download:8

mở đầu 1. tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu 1.1. trong lịch sử phát triển tâm lý học và giáo dục học mầm non, không một nhà nghiên cứu nào bỏ qua vấn đề hoạt động chơi của trẻ và họ đều đi đến khẳn

Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu kỹ năng tổ chức trò chơi đóng vai có chủ đềcho trẻ 5 tuổi của sinh viên Cao đẳng sư phạm nhà trẻ mẫu giáo

Đọc:599Ngày tạo:11/08/2012Download:2

mở đầu1. lý do chọn đề tàihoạt động chơi (hđc) mà trung tâm là trò chơi đóng vai có chủ đề (tcđvccđ) ở lứa tuổi mẫu giáo là hoạt động chủ đạo. trong hđc, những phẩm chất tâm lý được phát triển mạnh mẽ

Thêm vào bộ sưu tập

Toán học và các trò chơi cho trẻ lớp mẫu giáo 3- 4 - 5 tuổi.

Đọc:1521Ngày tạo:11/08/2012Download:4

a. phần i: đặt vấn đề1. lý do chọn đề tài.giáo dục - đào tạo là một trong những công tác được đảng và nhà nước quan tâm hàng đầu một đất nước có văn minh giầu đẹp kinh tế phát triển mạnh hay không phầ

Thêm vào bộ sưu tập

Tìm hiểu khả năng phát âm của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi

Đọc:780Ngày tạo:11/08/2012Download:3

i. lý do chọn đề tài: “trẻ em hôm nay thế giới ngày mai” đã cho chúng ta thấy được sự cần thiết của việc chăm sóc giáo dục trẻ. chúng ta càng chăm sóc giáo dục trẻ chu đáo và đầy đủ bao nhiêu thì càng

Thêm vào bộ sưu tập

Một số biện pháp tổ chức hoạt động xếp dán tranh trang trí nhằm giúp trẻ 5-6 tuổi tích cực làm quen với các bố cục hoa văn dân tộc

Đọc:1347Ngày tạo:16/07/2012Download:0

bộ giáo dục và đào tạo trường đại học sư phạm hà nội .....o0o..... đàm thị hoài dung đề tài một số biện pháp tổ chức hoạt động xếp dán tranh trang trí nhằm giúp trẻ 5- 6 tuổi làm quen với các bố cục h

Thêm vào bộ sưu tập

Một số biện pháp tổ chức hoạt động xếp dán tranh trang trí nhằm giúp trẻ 5-6 tuổi tích cực làm quen với các bố cục hoa văn dân tộc

Đọc:1242Ngày tạo:17/07/2012Download:3

phần mở đầu1. lí do lựa chọn đề tàicùng với sự pháttriển như vũ băo của khoa học, việc phát huyvà giữ ǵn bản sắc văn hoá dân tộc cũngđang trở thành một vấn đề cấp thiếtđối với chúng ta. việt nam là m

Thêm vào bộ sưu tập

KN thiết kế TCHT nhằm phát triển biểu tượng về không gian cho trẻ MGL (5-6 tuổi)

Đọc:1000Ngày tạo:16/07/2012Download:9

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài nhân loại đang bước vào một kỉ nguyên mới - kỉ nguên của sự bùng nổ thông tin và công nghệ. để thích ứng và làm chủ được xã hội trong thời đại mới, con người phải n

Thêm vào bộ sưu tập

Một số biện pháp rèn luyện khả năng diễn đạt có biểu cảm cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ( qua việc dạy trẻ đóng kịch)

Đọc:769Ngày tạo:11/08/2012Download:4

mục lục stt phần nội dung số trang phần i phần mở đầu 1 i lí do chọn đề tài 1 cơ sở lí luận 2 2 cơ sở thực tiễn 7 ii mục đích nghiên cứu 10 iii nhiệm vụ nghiên cứu 10

Thêm vào bộ sưu tập