Tìm Kiếm:

Thực trạng đói nghèo ở Việt Nam hiện nay

Thực trạng đói nghèo ở Việt Nam hiện nay

Đọc:3196Ngày tạo:09/01/2012Download:5

lời giới thiưu 1. bối cảnh nghiên cứu bước sang thừ kû xxi, (r)ói nghìo vén là vên (r)ị có týnh toàn cçu. một bức tranh tỉng thĩ là thừ giới với gçn một nưa số d(c)n sống dưới 2usd*/ngày và cứ 8 trong

Thêm vào bộ sưu tập

Tình trạng nghèo đói và chính sách xóa đói, giảm nghèo ở việt nam hiện nay

Đọc:1247Ngày tạo:11/08/2012Download:9

mục lụcphần mở đầu trangchương 1 khái quát về vấn đề nghèo đói 11.1. một số khái niệm về nghèo đói 11.2. những quan điểm về nghèo đói 1chương 2 vấn đề nghèo đói và xóa đói giảm nghèo ở việt na

Thêm vào bộ sưu tập

Đói nghèo ở Việt Nam hiện nay

Đọc:960Ngày tạo:04/03/2012Download:5

lời giới thiưu 1. bối cảnh nghiên cứu bước sang thừ kû xxi, (r)ói nghìo vén là vên (r)ị có týnh toàn cçu. một bức tranh tỉng thĩ là thừ giới với gçn một nưa số d(c)n sống dưới 2usd*/ngày và cứ 8 trong

Thêm vào bộ sưu tập

đói nghèo ở Việt Nam hiện nay

Đọc:588Ngày tạo:22/11/2011Download:0

lời giới thiưu 1. bối cảnh nghiên cứu bước sang thừ kû xxi, (r)ói nghìo vén là vên (r)ị có týnh toàn cçu. một bức tranh tỉng thĩ là thừ giới với gçn một nưa số d(c)n sống dưới 2usd*/ngày và cứ 8 trong

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng đói nghèo hiện nay ở nước ta

Đọc:2010Ngày tạo:28/11/2011Download:2

tên tiểu luận: thực trạng đói nghèo hiện nay ở nước ta a- phần mở đầu trải qua lịch sử hơn bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã trải qua muôn vàn khó khăn thử thách với những cuộc trường

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng đói nghèo hiện nay ở nước ta

Đọc:1240Ngày tạo:29/11/2011Download:1

tên tiểu luận: thực trạng đói nghèo hiện nay ở nước ta a- phần mở đầu trải qua lịch sử hơn bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã trải qua muôn vàn khó khăn thử thách với những cuộc trường

Thêm vào bộ sưu tập

Xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay

Đọc:123Ngày tạo:02/08/2013Download:2

Lời giới thiệu 1. Bối cảnh nghiên cứu Bước sang thỊ kû XXI, đói nghèo vẫn là vấn đề có tính toàn cầu. Một bức tranh tổng thể là thế giới với gần một nửa số dân sống dưới 2USD * /ngày và cứ 8 trong số

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng đói nghèo và Thành quả xóa đói giảm nghèo ở VIỆT NAM

Đọc:2435Ngày tạo:28/11/2011Download:6

a.phần mở đầu tính cấp thiết của đề tài: trên thế giới hiện nay vấn đề đói nghèo vẫn là một trong những vấn đề cần được quan tâm giải quyết mang tính cấp thiết. bởi vì, trong thời đại ngày nay khi nhâ

Thêm vào bộ sưu tập

Tiểu luận: Thực trạng đói nghèo ở Việt nam

Đọc:20Ngày tạo:20/01/2014Download:0

ở nước ta, cách tinh chính thức cũng là cách tương tự và hiện nay mức nghèo ở nước ta được xác định như sau: hộ nghèo là hộ cò thu nhập bình quân đầu người 150 nghìn đồng/tyháng ở thành thị, 100 nghì

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng và giải pháp đảm bảo an ninh lương thực gắn với xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay

Đọc:681Ngày tạo:11/08/2012Download:12

đề tài: thực trạng và giải pháp đảm bảo an ninh lương thực gắn với xoá đói giảm nghèo ở việt nam hiện nay (74 trang)mục lụca. lời mở đầub. nội dungphần i. cơ sở lý luận và thực tiễn về an ninh lương t

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng và giải pháp sử dụng vốn đầu tư trong nước cho công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay

Đọc:262Ngày tạo:09/01/2012Download:0

những chữ viết tắt trong bài tctk : tổng cục thống kê. lttp : lương thực thực phẩm. lđtbxh: lao động thương binh và xã hội. wb : ngân hàng thế giới. nhno : ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thô

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng và giải pháp sử dụng vốn đầu tư trong nước cho công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay

Đọc:220Ngày tạo:05/05/2012Download:0

những chữ viết tắt trong bài tctk : tổng cục thống kê. lttp : lương thực thực phẩm. lđtbxh: lao động thương binh và xã hội. wb : ngân hàng thế giới. nhno : ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thô

Thêm vào bộ sưu tập

tình trạng nghèo đói ở Việt Nam

Đọc:591Ngày tạo:04/03/2012Download:1

lời giới thiưu 1. bối cảnh nghiên cứu bước sang thừ kû xxi, (r)ói nghìo vén là vên (r)ị có týnh toàn cçu. một bức tranh tỉng thĩ là thừ giới với gçn một nưa số d(c)n sống dưới 2usd*/ngày và cứ 8 trong

Thêm vào bộ sưu tập

THỰC TRẠNG ĐÓI NGHÈO VÀ CÔNG CUỘC XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO CỦA VIỆT NAM TỪ 1986 ĐẾN NAY

Đọc:0Ngày tạo:26/03/2014Download:0

- Việt Nam bắt đầu công cuộc Đổi Mới với quá trình mở cửa nền kinh tế và tự do hoá dần nền kinh tế, thủ tiêu dân cơ chế kinh tế cũ từ năm 1986. Những thành quả và sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam t

Thêm vào bộ sưu tập

Đói nghèo ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp xóa đói giảm nghèo đến năm 2015

Đọc:335Ngày tạo:29/10/2012Download:1

lời nói đầu: đói nghèo đang là vấn đề xã hội bức xúc và nóng bỏng của các quốc gia trên thế giới. vì vậy đây là vấn đề được các chính phủ, các nhà lảnh đạo và các tô

Thêm vào bộ sưu tập

Những nhân tố tác động đến đói nghèo ở Việt Nam hiện nay

Đọc:905Ngày tạo:06/04/2012Download:1

lời giới thiưu 1. bối cảnh nghiên cứu bước sang thế kỷ xxi, đói nghèo vẫn là vấn đị có tính toàn cầu. một bức tranh tỉng thĩ là thế giới với gần một nưa số dân sống dưới 2usd*/ngày và cứ 8 trong sè 10

Thêm vào bộ sưu tập

Một số biện pháp nhằm xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay

Đọc:744Ngày tạo:04/12/2011Download:0

lời giới thiưu 1. bối cảnh nghiên cứu bước sang thừ kû xxi, (r)ói nghìo vén là vên (r)ị có týnh toàn cçu. một bức tranh tỉng thĩ là thừ giới với gçn một nưa số d(c)n sống dưới 2usd*/ngày và cứ 8 trong

Thêm vào bộ sưu tập

Những nhân tố tác động đến đói nghèo ở Việt Nam hiện nay.

Đọc:549Ngày tạo:29/03/2012Download:1

lời giới thiưu 1. bối cảnh nghiên cứu bước sang thế kỷ xxi, đói nghèo vẫn là vấn đị có tính toàn cầu. một bức tranh tỉng thĩ là thế giới với gần một nưa số dân sống dưới 2usd*/ngày và cứ 8 trong sè 10

Thêm vào bộ sưu tập

Một số biện pháp nhằm xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay

Đọc:540Ngày tạo:06/06/2012Download:1

lời giới thiệu 1. bối cảnh nghiên cứu bước sang thế kỷ xxi, đói nghèo vẫn là vấn đề có tính toàn cầu. một bức tranh tổng thể là thế giới với gần một nửa số dân sống dưới 2usd*/ngày và cứ 8 trong sè 10

Thêm vào bộ sưu tập

Tiểu luận môn học nông thôn Vấn đề đói nghèo ở Việt Nam hiện nay

Đọc:502Ngày tạo:11/08/2012Download:0

ngày nay, quan điểm về phát triển kinh tế - xã hội ngày càng được mở rộng về nội hàm, ngoài yếu tố cơ bản là tăng trưởng kinh tế cao, ổn định còn phải đặc biệt quan tâm đến các vấn đề xã hội và bảo vệ

Thêm vào bộ sưu tập