Tìm Kiếm:

THỰC TRẠNG TAI NẠN GIAO THÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỰC TRẠNG TAI NẠN GIAO THÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đọc:1532Ngày tạo:29/10/2012Download:8

boä giaùo duẽc vaỉ ẹaỉo taẽo trệễỉng ẹaẽi hoẽc kinh tế tp.hcm khoa tài chính nhà nước bài tiểu luận mễn pháp luật đại cương đề tài: thực trạng tai nạn giao thông tại thành phố hồ chí minh gvhd: th.s n

Thêm vào bộ sưu tập

Vấn đề tai nạn giao thông tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Đọc:245Ngày tạo:13/08/2012Download:0

[font=times new roman]a . phần mở đầutai nạn giao thông đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt và sinh mạng của hàng vạn người. nó đã và đang trở thành một vấn đề bức xúc gây ảnh hưởng và thiệt hại n

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng và quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố hồ chí minh đến 2020

Đọc:665Ngày tạo:11/08/2012Download:2

[font=times new roman]phần 1 thực trạng giao thông vận tải thành phố hồ chí minhphần 2 quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải thành phố hồ chí minh đến năm 2020/b

Thêm vào bộ sưu tập

Nhập cư tại thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp

Đọc:392Ngày tạo:11/08/2012Download:3

phần mở đầu[*]lý do chọn đề tài.như chúng ta đã biết dân số là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của một địa phương, một đất nước.dân số vừa có tư cách như một chủ thể làm ra

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng thu hút và sử dụng FDI tại thành phố Hồ Chí Minh

Đọc:271Ngày tạo:13/08/2012Download:1

mục lụctranglời mở đầuchương i: lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoàii. khái niệm, đặc điểm, hình thức1.1/ khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài1.1/ khái niệm về đầu tư 1.2/ khái niệm về đầu t

Thêm vào bộ sưu tập

THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG FDI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đọc:205Ngày tạo:16/10/2012Download:1

thực trạng thu hút và sử dụng fditại thành phố hồ chí minh

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng thu hút và sử dụng FDI tại thành phố Hồ Chí Minh

Đọc:143Ngày tạo:16/10/2012Download:0

lời mở đầu đại hôi đảng cộng sản việt nam lần thứ vi đã xác định chiến lược xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa với nòng cốt là kinh tế quốc doanh. thực hiện chủ trương tr

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng thu hút và sử dụng FDI tại thành phố Hồ Chí Minh

Đọc:135Ngày tạo:29/10/2012Download:0

lời mở đầu đại hôi đảng cộng sản việt nam lần thứ vi đã xác định chiến lược xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa với nòng cốt là kinh tế quốc doanh. thực hiện chủ trương t

Thêm vào bộ sưu tập

ảnh hưởng của ô nhiễm giao thông đến tình trạng sức khỏe của lao động nữ tại thành phố hồ chí minh

Đọc:174Ngày tạo:11/08/2012Download:0

ảnh hưởng của ô nhiễm giao thông đến tình trạng sức khỏe của lao động nữ tại thành phố hồ chí minh

Thêm vào bộ sưu tập

tai nguyên nước ở thành phố hồ chí minh

Đọc:117Ngày tạo:11/08/2012Download:2

đây là bài làm mới nhất về việc đánh giá tài nguyên nước ở khu vực hcm. nếu bài này không hữu ích n sẵn sàn trả tiền lại cho mọi người 093401707

Thêm vào bộ sưu tập

THỰC TRẠNG GIAO LƯU VĂN HÓA NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG THỜI GIAN QUA

Đọc:892Ngày tạo:16/10/2012Download:1

chương 2 thực trạng giao lưu văn hóùa nghệ thuật biểu diễn ở thành phố hồ chí minh trong thời gian qua thành phố hồ chí minh là một thành phố trẻ, đất rộng, người đông. tính đến nay, với diện tích 2.3

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng di chuyển chất xám từ khu vực Công sang khu vực Tư tại thành phố Hồ Chí Minh

Đọc:1064Ngày tạo:11/08/2012Download:8

đề tài: thực trạng di chuyển chất xám từ khu vực công sang khu vực tư tại thành phố hồ chí minh mục lụcchương 1. lý luận chung về lao động chất xám và sự di chuyển lao động chất xám từ khu vực công sa

Thêm vào bộ sưu tập

thực trạng đầu tư phát triển tại khu chế xuất tân thuận thành phố hồ chí minh

Đọc:759Ngày tạo:29/03/2012Download:2

mục lục - lời nểi đầu3 3 - phần i: những lí luận chung về đầu tư phát triển và khu chế xuất4 4 1) những lí luận chung về đầu tư phát triển4 4 1.1 khái niệm về đầu tư phát triển4 4 1.2 đặc điểm của đầu

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy tại trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh

Đọc:448Ngày tạo:11/08/2012Download:2

thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy tại trường đại học mở thành phố hồ chí minh

Thêm vào bộ sưu tập

Quản lý và Sử dụng nguồn vốn ODA tại thành phố Hồ Chí Minh-Thực trạng và Giải pháp

Đọc:443Ngày tạo:13/08/2012Download:3

mục lụclời mở đầu ..... ..... .....1chương 1: những lý luận cơ bản về oda .....41.1. những vấn đề cơ bản về oda ..... .....41.1.1. nguồn gốc của oda..... .....41.1.2. các khái niệm và định nghĩa v

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng đầu tư phát triển trong khu chế xuất Tân Thuận tại thành phố Hồ Chí Minh

Đọc:411Ngày tạo:04/03/2012Download:0

mục lục - lời nói đầu3 3 - phần i: những lí luận chung về đầu tư phát triển và khu chế xuất4 4 1) những lí luận chung về đầu tư phát triển4 4 1.1 khái niệm về đầu tư phát triển4 4 1.2 đặc điểm của đầu

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng và giải pháp quản lý chất lượng đào tạo tại TTDN thành phố Hồ Chí Minh

Đọc:364Ngày tạo:13/08/2012Download:3

ms: lvqlgd022số trang: 145trường: ddhsp tphcmchuyên ngành: quản lý giáo dụcnăm: 2008mở đầu 1. lý do chọn đề tài các thay đổi gần đây trên toàn thế giới đã tạo ra những thách thức mới trong mọi hoạt đ

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng của việc thu hút và sử dụng vốn FDI tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đọc:218Ngày tạo:26/10/2012Download:0

phần i: mở đầu để phát triển kinh tế của một quốc gia thì chiến lược phát triển kinh tế ở từng vùng lãnh thổ là hết sức quan trọng. đưa vào điều kiện tự nhiên, văn hoá xã hội của từng vùng lãnh thổ đ

Thêm vào bộ sưu tập

NT311 - Thực trạng thu hút và sử dụng FDI tại thành phố Hồ Chí Minh

Đọc:165Ngày tạo:11/08/2012Download:1

lời mở đầu đại hôi đảng cộng sản việt nam lần thứ vi đã xác định chiến lược xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa với nòng cốt là kinh tế quốc doanh. thực hiện chủ trương t

Thêm vào bộ sưu tập

CHỐNG HÀNG GIẢ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Đọc:154Ngày tạo:23/02/2013Download:1

bộ giáo dục và đào tạo trường đại học thương mại  nguyễn văn trọng chống hàng giả tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận thực trạng và giải pháp chuyên ngành kinh tế các ngành sản xuất và dị

Thêm vào bộ sưu tập