Tìm Kiếm:

Thực trạng và những giải pháp phòng chống có hiệu quả diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ trên lĩnh vực chính trị tư tưởng

Thực trạng và những giải pháp phòng chống có hiệu quả diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ trên lĩnh vực chính trị tư tưởng

Đọc:1077Ngày tạo:13/08/2012Download:4

[font=times new roman]đặt vấn đềtrong những thập kỷ tới, những mâu thuẫn cơ bản của thời đại vẫn tồn tại những biểu hiện dưới sắc thái mới; cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp trên thế giới v

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng và những giải pháp phòng chống có hiệu quả diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ trên lĩnh vực chính trị tư tưởng

Đọc:765Ngày tạo:11/08/2012Download:2

đặt vấn đềtrong những thập kỷ tới, những mâu thuẫn cơ bản của thời đại vẫn tồn tại những biểu hiện dưới sắc thái mới; cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp trên thế giới vẫn tiếp tục diễn ra ga

Thêm vào bộ sưu tập

Tiểu luận: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CÓ HIỆU QUẢ DIỄN BIẾN HÒA BÌNH VÀ BẠO LOẠN LẬT ĐỔ TRÊN LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

Đọc:90Ngày tạo:15/11/2013Download:0

Trong những thập kỷ tới, những mâu thuẫn cơ bản của thời đại vẫn tồn tại những biểu hiện dưới sắc thái mới; cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp trên thế giới vẫn tiếp tục diễn ra gay gắt với

Thêm vào bộ sưu tập

Phòng chống diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ bảo vệ tổ quốc việt nam xhcn

Đọc:5434Ngày tạo:11/08/2012Download:16

đề tài: phòng chống diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ bảo vệ tổ quốc việt nam xhcnmục lụcđặt vấn đềtrong thế giới ngày nay, những mâu thuẫn cơ bản của thời đại vẫn tồn tại những biểu hiện dưới sắc

Thêm vào bộ sưu tập

PHÒNG CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH VÀ BẠO LOẠN LẬT ĐỔ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XHCN

Đọc:146Ngày tạo:15/11/2013Download:2

Trong thế giới ngày nay, những mâu thuẫn cơ bản của thời đại vẫn tồn tại những biểu hiện dưới sắc thái mới; cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp trên thế giới vẫn tiếp tục diễn ra gay gắt với

Thêm vào bộ sưu tập

Diễn biến hòa bình và chống diễn biến hòa bình của chủ nghĩa đế quốc trên mặt trận văn hoá tư tưởng ở Việt Nam

Đọc:524Ngày tạo:13/08/2012Download:7

chương i: diễn biến hoà bình và diễn biến hoà bình trên mặt trân văn hoá tư tưởng ở việt nam1.1. những nội dung cơ bản của chiến lược “dbhb”1.1.1. “diễn đàn hoà bình là gi?1.1.2. bản chất của diễn biế

Thêm vào bộ sưu tập

Diễn biến hòa bình và chống diễn biến hòa bình của chủ nghĩa đế quốc trên mặt trận văn hoá tư tưởng ở Việt Nam

Đọc:470Ngày tạo:11/08/2012Download:3

diễn biến hòa bình và chống diễn biến hòa bình của chủ nghĩa đế quốc trên mặt trận văn hoá tư tưởng ở việt nam1. lý do chọn đề tàilịch sử xã hội loài người đã chi nhận từ năm 1848, “chủ nghĩa xã hội đ

Thêm vào bộ sưu tập

LSD007 - Diễn biến hòa bình và chống diễn biến hòa bình của chủ nghĩa đế quốc trên mặt trận văn hoá tư tưởng ở Việt Nam

Đọc:407Ngày tạo:11/08/2012Download:4

mở đầu 1. lý do chọn đề tàilịch sử xã hội loài người đã chi nhận từ năm 1848, “chủ nghĩa xã hội đã được tất cả các thế lực ở châu âu thừa nhận là một thế lực”. từ khi ra đời nó được coi là một bóng ma

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Đọc:98Ngày tạo:15/11/2013Download:6

Nhận thức được tính nguy hiểm của tội phạm hiếp dâm trẻ em, trong thời gian qua lực lượng Công an tỉnh Bình Dương nói chung và lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội nói riêng đã đạt đ

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng chính sách và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp

Đọc:174Ngày tạo:05/03/2012Download:0

thực trạng chính sách và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp lời nói đầu hiện nay xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ, quá trình này di

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng chính sách và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp

Đọc:168Ngày tạo:13/05/2012Download:0

thực trạng chính sách và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp lời nói đầu hiện nay xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ, quá trình này di

Thêm vào bộ sưu tập

Diễn biến hoà bình thể hiện trong lĩnh vực phật giáo tại huế trong những năm gần đây và giải pháp

Đọc:527Ngày tạo:13/08/2012Download:0

phần mở đầu 11. lý do chọn đề tài 12. tình hình nghiên cứu 13. mục đích và nhiệm vụ 24. đối tượng và phạm vị nghiên cứu 25. phương pháp nghiên cứu 26. bố cục 2chương 1: chủ nghĩa đế quốc đã

Thêm vào bộ sưu tập

NT152 - Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí và sử dụng vốn FDI trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Đọc:172Ngày tạo:11/08/2012Download:1

lời nói đầu 1. sự cần thiết của đề tài nghiên cứu trong quá trình đổi mới kinh tế, hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn FDI trong lĩnh vực bưu chính viễn thông Việt Nam

Đọc:0Ngày tạo:26/03/2014Download:0

Trong quá trình đổi mới kinh tế, hoạt động FDI ở VN đã diễn ra rất sôi động và thu được những thành tựu đáng khích lệ

Thêm vào bộ sưu tập

Xác nhận việc sửa chữa luận án với đề tài Quá trình đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở trong cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình

Đọc:216Ngày tạo:16/10/2012Download:1

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam độc lập - tự do - hạnh phúc --------------------------------- xác nhận việc sửa chữa luận án họ và tên nghiên cứu sinh: vũ ngọc am đề tài luận án : quá trình đổi mới

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đọc:174Ngày tạo:26/10/2012Download:2

lời mở đầu ----------------------------------------------------------------------------------- nhìn lại lịch sử phát triển của xã hội loài người, nông nghiệp luôn luôn giữ một vai trò quan trọng, là n

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đọc:140Ngày tạo:13/08/2012Download:0

lời mở đầu-----------------------------------------------------------------------------------nhìn lại lịch sử phát triển của xã hội loài người, nông nghiệp luôn luôn giữ một vai trò quan trọng, là ngà

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đọc:129Ngày tạo:11/08/2012Download:0

lời mở đầunhìn lại lịch sử phát triển của xã hội loài người, nông nghiệp luôn luôn giữ một vai trò quan trọng, là ngành sản xuất lương thực, thực phẩm cho xã hội, nhiều nguyên liệu cho công nghiệp, nh

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đọc:100Ngày tạo:26/10/2012Download:0

lời mở đầu ----------------------------------------------------------------------------------- nhìn lại lịch sử phát triển của xã hội loài người, nông nghiệp luôn luôn giữ một vai trò quan trọng, là n

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đọc:92Ngày tạo:16/10/2012Download:0

lời mở đầu ----------------------------------------------------------------------------------- nhìn lại lịch sử phát triển của xã hội loài người, nông nghiệp luôn luôn giữ một vai trò quan trọng, là n

Thêm vào bộ sưu tập