Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

20 Bài thơ chúc tết của Bác Hồ

20 Bài thơ chúc tết của Bác Hồ

Đọc:54Ngày tạo:09/11/2012Download:0

22 BÀI THƠ THƠ CHÚC TẾT CỦA BÁC HỒThơ chúc Tết của Bác Hồ gửi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài thường khen ngợi thành tích của một nǎm công tác và đề ra nhiệm vụ, phương

Thêm vào bộ sưu tập

20 Bài thơ chúc tết của Bác Hồ

Đọc:19Ngày tạo:19/07/2013Download:0

22 BÀI THƠ THƠ CHÚC TẾT CỦA BÁC HỒThơ chúc Tết của Bác Hồ gửi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài thường khen ngợi thành tích của một nǎm công tác và đề ra nhiệm vụ, phương

Thêm vào bộ sưu tập

22 BÀI THƠ CHÚC TẾT CỦA BÁC HỒ

Đọc:132Ngày tạo:10/11/2012Download:0

22 BÀI THƠ THƠ CHÚC TẾT CỦA BÁC HỒThơ chúc Tết của Bác Hồ gửi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài thường khen ngợi thành tích của một nǎm công tác và đề ra nhiệm vụ, phương

Thêm vào bộ sưu tập

Những bài thơ chúc tết của Bác Hồ

Đọc:54Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Thơ chúc Tết của Bác Hồ   Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, Người còn là một nhà thơ lớn. Trong suốt cuộc đời cách mạng của mình Chủ tịch Hồ Chí Minh làm rất nhiều thơ. Bên cạn

Thêm vào bộ sưu tập

22 BÀI THƠ CHÚC TẾT CỦA BÁC HỒ

Đọc:52Ngày tạo:18/07/2013Download:0

22 BÀI THƠ THƠ CHÚC TẾT CỦA BÁC HỒThơ chúc Tết của Bác Hồ gửi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài thường khen ngợi thành tích của một nǎm công tác và đề ra nhiệm vụ, phương

Thêm vào bộ sưu tập

Những bài thơ chúc tết của Bác Hồ

Đọc:42Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Thơ chúc Tết của Bác Hồ   Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, Người còn là một nhà thơ lớn. Trong suốt cuộc đời cách mạng của mình Chủ tịch Hồ Chí Minh làm rất nhiều thơ. Bên cạn

Thêm vào bộ sưu tập

Thơ chúc Tết của Bác Hồ

Đọc:63Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Thơ Chúc Tết của Bác Hồ kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, Người còn là một nhà thơ lớn. Trong suốt cuộc đời cách mạng của mình Chủ tịch Hồ Chí Minh làm rất nhiều thơ.

Thêm vào bộ sưu tập

văn- 20 bài thơ chúc tết của Hồ Chủ Tịch

Đọc:62Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Thơ chúc Tết của Bác Hồ gửi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài thường khen ngợi thành tích của một nǎm công tác và đề ra nhiệm vụ, phương hướng cho nǎm mới, động viên mọi n

Thêm vào bộ sưu tập

20 bài thơ chúc tết của Hồ Chủ Tịch

Đọc:49Ngày tạo:10/11/2012Download:0

22 BÀI THƠ THƠ CHÚC TẾT CỦA BÁC HỒThơ chúc Tết của Bác Hồ gửi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài thường khen ngợi thành tích của một nǎm công tác và đề ra nhiệm vụ, phương

Thêm vào bộ sưu tập

20 bài thơ chúc tết của Hồ Chủ Tịch

Đọc:42Ngày tạo:18/07/2013Download:0

22 BÀI THƠ THƠ CHÚC TẾT CỦA BÁC HỒThơ chúc Tết của Bác Hồ gửi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài thường khen ngợi thành tích của một nǎm công tác và đề ra nhiệm vụ, phương

Thêm vào bộ sưu tập

20 bài thơ chúc tết của Hồ Chủ Tịch

Đọc:32Ngày tạo:18/07/2013Download:0

22 BÀI THƠ THƠ CHÚC TẾT CỦA BÁC HỒThơ chúc Tết của Bác Hồ gửi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài thường khen ngợi thành tích của một nǎm công tác và đề ra nhiệm vụ, phương

Thêm vào bộ sưu tập

Mùa xuân nhớ lại thơ chúc Tết của Bác Hồ

Đọc:55Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Mùa xuân nhớ lại thơ chúc Tết của Bác Hồ Mùa xuân nhớ lại thơ chúc Tết của Bác Hồ Chúng ta nhớ lại năm 1911, Bác Hồ rời cảng nhà Rồng đi tìm đường cứu nước. Cả đất nước Việt Nam mùa đông kéo dài heo

Thêm vào bộ sưu tập

Về bài thơ Chúc Tết năm Kỷ Sửu của Bác Hồ

Đọc:37Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Về bài thơ Chúc Tết năm Kỷ Sửu của Bác Hồ39 mùa xuân đã đi qua kể từ xuân 1970 đến xuân 2009 này, chúng ta không còn được nghe giọng Bác đọc thơ chúc Tết gửi tới đồng bào và chiến sĩ cả nước trong đêm

Thêm vào bộ sưu tập

DI CHÚC CỦA BÁC HỒ

Đọc:92Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Công bố năm 1969) VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---000--- Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu,

Thêm vào bộ sưu tập

Thơ chúc Tết 2012

Đọc:62Ngày tạo:10/11/2012Download:0

THƠ CHÚC TẾT 20121. CUNG kính mời nhau chén rượu nồng  CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong  TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ  XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng  VẠN chuyện lo toan thay đổi hết  SỰ gì bế tắc

Thêm vào bộ sưu tập

ĐỌC DI CHÚC CỦA BÁC HỒ - TẤM ... VỚI BÁC HỒ

Đọc:75Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tuần 8Văn thơ Tây Ninh. Ngày dạy: 11 -10 -2010 ĐỌC DI CHÚC CỦA BÁC HỒTẤM LÒNG CỦA MỘT NGHỆ SĨ DÂN GIAN ĐỐI VỚI BÁC HỒI.MỤC TIÊU :1. Kiến thức:Giúp học sinh hiểu thêm được tinh thần của Di ch

Thêm vào bộ sưu tập

BẢN DI CHÚC CỦA BÁC HỒ

Đọc:23Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Thêm vào bộ sưu tập

BẢN DI CHÚC CỦA BÁC HỒ

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Thêm vào bộ sưu tập

BẢN GỐC DI CHÚC CỦA BÁC HỒ

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Thêm vào bộ sưu tập

Văn thơ TN: Đọc di chúc Bác Hồ

Đọc:100Ngày tạo:18/07/2013Download:0

ĐỌC DI CHÚC BÁC HỒ(Nguyễn Quốc Việt)Mục tiêu : Giúp HS hiểu:Hiểu thêm được tinh thần của di chúc Bác Hồ. Cảm nhận về hình tượng Bác Hồ được gợi lên trong bài thơ và chiua sẻ tình cảm với

Thêm vào bộ sưu tập