Kho tài liệu lĩnh vực khoa học xã hội

Tìm Kiếm:

350 câu hỏi trắc nghiệm triết học ( có đáp án)

350 câu hỏi trắc nghiệm triết học ( có đáp án)

Đọc:4824Ngày tạo:13/12/2012Download:387

Đây là những câu hỏi trắc nghiệm triết do mình tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Câu hỏi đi sát vào nội dung giáo trình, rất có ích cho những bạn cần ôn thi học kì và ôn cao học. Mong các bạn ủng h

Thêm vào bộ sưu tập

150 câu trắc nghiệm triết học có đáp án (file word)

Đọc:1157Ngày tạo:13/12/2012Download:75

hi, tài liệu rất cần thiết cho các bạn học và thi môn triết học, chúc các bạn học tốt :o:o:

Thêm vào bộ sưu tập

Trắc nghiệm triết (có đáp án)

Đọc:1257Ngày tạo:13/12/2012Download:101

1.Môn khoa học nào sau đây không thuộc Chủ nghĩa Mác Lênin? a. Triết học Mác-Lênin. b. Kinh tế chính trị Mác-Lênin . c. Lịch sử Đảng CộngSản Việt Nam . d. Chủ nghĩa Xã Hội Khoa Học. 2. Chủ nghĩa Mác –

Thêm vào bộ sưu tập

70 câu hỏi trắc nghiệm Mac - lenin ( kèm đáp án) và hướng dẫn ôn thi triết

Đọc:2988Ngày tạo:13/12/2012Download:194

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Triết Học có kèm đáp án1. Môn khoa học nào sau đây không thuộc Chủ nghĩa Mác Lênin?a. Triết học Mác-Lênin.b. Kinh tế chính trị Mác-Lênin .c. Lịch sử Đảng CộngSản Việt

Thêm vào bộ sưu tập

457 câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ( Có đáp án)

Đọc:10161Ngày tạo:13/12/2012Download:546

- 457 câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ( Có đáp án)

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi và đáp án thi triết học cổ đại

Đọc:246Ngày tạo:13/12/2012Download:14

Câu hỏi và đáp án thi triết học Cổ đại, bao gồm:Câu 1. Phân tích những điều kiện ra đời của triết học Hy lạp - Lamã cổ đại làm rõ cơ sở hình thành triết học nói chung và nền văn minh Hy La nói riêng.C

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi và đáp án ôn thi Triết học cao học

Đọc:310Ngày tạo:13/12/2012Download:39

Đây là 60 câu hỏi và đáp án để thi môn Triết học cao học, file wor

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi và đáp án thi tốt nghiệp triết học_k41

Đọc:357Ngày tạo:13/12/2012Download:18

PHẦN ĐỀ THI:Câu 1: Triết học là gì? Phân tích vấn đề cơ bản của triết học? Ý nghĩa phương pháp luận của nó?Câu 2: Vì sao sự ra đời của triết học là một tất yếu của lịch sử? Trình bày thực chất và ý ng

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi và đáp án thi tốt nghiệp triết học_k41

Đọc:262Ngày tạo:13/12/2012Download:6

PHẦN ĐỀ THI:Câu 1: Triết học là gì? Phân tích vấn đề cơ bản của triết học? Ý nghĩa phương pháp luận của nó?Câu 2: Vì sao sự ra đời của triết học là một tất yếu của lịch sử? Trình bày thực chất và ý ng

Thêm vào bộ sưu tập

100 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn đường lối cách mạng- lịch sử đảng cộng sản Việt Nam( word)

Đọc:8605Ngày tạo:13/12/2012Download:656

hi, đây là bộ tài liệu rất tốt cho các bạn đang học học và ôn thi môn đường lối cách mạng hay lịch sử đản

Thêm vào bộ sưu tập

Gần 1000 câu hỏi và đáp án trắc nghiệm Mác lê nin I

Đọc:10619Ngày tạo:13/12/2012Download:541

1000 câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa Mác lê nin

Thêm vào bộ sưu tập

Gần 1000 câu hỏi và đáp án trắc nghiệm Mác lê nin I

Đọc:613Ngày tạo:13/12/2012Download:7

1000 câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa Mác lê nin

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi và đáp án ôn thi môn Triết

Đọc:693Ngày tạo:13/12/2012Download:65

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN THI CAO HỌC MÔN TRIẾT:Câu 1: a. Vấn đề cơ bản của triết học là gì? tại sao vấn đề đó lại là vấn đề cơ bản của triết học? b. Hãy phân tích những đặc điểm nổi bật của các hình thức

Thêm vào bộ sưu tập

408 câu Hỏi - Đáp môn triết học Mác - Lênin

Đọc:931Ngày tạo:13/12/2012Download:80

408 câu Hỏi - Đáp môn triết học Mác - LêninCâu hỏi trả lời trực tiếp1. Tính thống nhất của thế giới dựa trên cơ sở nào?2. Các phạm trù tiết học cơ bản nào của chủ nghĩa duy vật biện chứng trực tiếp là

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (90 câu)

Đọc:17778Ngày tạo:13/12/2012Download:863

Câu 1: Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp là:a. Công nhân và nông dân.b. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản.c. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc.d. Cô

Thêm vào bộ sưu tập

35 câu hỏi triết học

Đọc:222Ngày tạo:13/12/2012Download:18

Đề cương ôn thi môn triế

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- PHẦN TÒA ÁN

Đọc:360Ngày tạo:13/12/2012Download:27

Câu 1. Cơ quan nào sau đây có khả năng tiếp nhận hồ sơ đăng kí kinh doanh :a. Phòng đăng kí kinh doanh trong sở kế hoạch và đầu tư. b. Phòng đăng kí kinh doanh thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện. c. Phòn

Thêm vào bộ sưu tập

28 Câu trắc nghiệm đúng sai-có đáp án. Môn Luật HN&GĐ.

Đọc:1591Ngày tạo:13/12/2012Download:89

28 Câu Trắc Nghiệm Đúng-Sai có đáp án hoàn chỉnh

Thêm vào bộ sưu tập

35 câu hỏi triết học MÁC -Lê

Đọc:353Ngày tạo:13/12/2012Download:22

câu 1: Hãy sắp xếp từ sớm nhất đến muộn nhất hình thức của các thế giới quan sau:Triết học, tôn giáo, thần thoạia) Tôn giáo - thần thoại - triết họcb) triết học - tôn giáo - thần thoạic) Thần thoại -

Thêm vào bộ sưu tập