Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

6 đề kiểm tra chương oxi lưu huỳnh (có đáp án chính xác)

6 đề kiểm tra chương oxi lưu huỳnh (có đáp án chính xác)

Đọc:1190Ngày tạo:10/11/2012Download:53

Sở GD và ĐT Hà Tây Đề Thi một tiết Trường: THPT Trần Đăng Ninh Môn: Hoá học - - - - - -

Thêm vào bộ sưu tập

6 đề kiểm tra chương oxi lưu huỳnh ... án chính xác)

Đọc:50Ngày tạo:19/07/2013Download:2

Sở GD và ĐT Hà Tây Đề Thi một tiết Trường: THPT Trần Đăng Ninh Môn: Hoá học - - - - - -

Thêm vào bộ sưu tập

đề kiểm tra chương 6:oxi và lưu huỳnh

Đọc:48Ngày tạo:18/07/2013Download:4

§ TRẮC NGHIỆM OXI – LƯU HUỲNH1. Để nhận biết O2 và O3 ta không thể dùng chất nào sau đây?A. dung dịch KI cùng với hồ tinh bột. B. PbS (đen).C. Ag. D. đốt cháy Cacbon.2. Cấu hình electron nào không đún

Thêm vào bộ sưu tập

đề kiểm tra chương oxi - lưu huỳnh

Đọc:47Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Ngày soạn :...................................................... Tiết: 60KIỂM TRA 1 TIẾT – BÀI SỐ 2I. Mục tiêu:1. Kiến thức: - Các nội dung của chương như: Tính chất vật lý và hóa học của O2, O3

Thêm vào bộ sưu tập

16 ĐỀ KT 15' CHƯƠNG OXI LƯU HUỲNH ... ĐÁP ÁN -

Đọc:71Ngày tạo:18/07/2013Download:9

ĐỀ KIỂM TRA 15’ CHƯƠNG OXI-LƯU HUỲNH –LỚP 10 CBHỌ VÀ TÊN: Tổ:Lớp: 12345678910ABBDCCCDDBĐỀ 1: Câu 1: Chỉ dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt các lọ đựng riêng biệt khí SO2 và CO2.A. dd nướ

Thêm vào bộ sưu tập

MÃ ĐỀ 879 - kiểm tra chương oxi & lưu huỳnh

Đọc:55Ngày tạo:18/07/2013Download:4

KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG OXI – LƯU HUỲNH60 câu trắc nghiệm. Thời gian: 90 phút. ĐỀ 879Họ và tên: ……………………………….lớp:……….Câu 1: Cho 12 gam hỗn hợp kim loại A, B có hóa trị không đổi tan hết trong dd

Thêm vào bộ sưu tập

Đề kiểm tra chương oxi-lưu huỳnh

Đọc:50Ngày tạo:18/07/2013Download:3

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM. HỌ VÀ TÊN………………………………..I. TRẮC NGHIỆM.1. Những kim loại nào sau đây thụ động hoá H2SO4 đặc nguội? A. Al, Zn, Cu B. Fe, Al, Mg C. Fe, Al,

Thêm vào bộ sưu tập

Đề Kiểm tra 15 Chương Oxi Lưu Huỳnh

Đọc:50Ngày tạo:18/07/2013Download:2

KIỂM TRA 15 HÓA HỌC 10Câu 1. Cho 1,35 gam một kim loại R (III) tác dụng hết với khí Oxi (kk), thu được 5,1 gam oxit kim loại. Kim loại R làA. Cr (M=52) B. Al (M=27) C. Fe (M=56) D. Mg (=24)Câu 2. Đốt

Thêm vào bộ sưu tập

đề kiểm tra chương OXI-LƯU HUỲNH

Đọc:30Ngày tạo:18/07/2013Download:2

TRƯỜNG THPT ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT NGUYỄN BỈNH KHIÊM MÔN HOÁ HỌC 10 CƠ BẢN KHỐI SÁNG

Thêm vào bộ sưu tập

Kiểm tra chương OXI - LƯU HUỲNH

Đọc:49Ngày tạo:18/07/2013Download:4

SỞ GIÁODỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT TỔ HÓA ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG OXI – LƯU HUỲNH MÔN THI : HÓA 10( NC ) Thời gian làm bài : 60 phút; Tổng số câu

Thêm vào bộ sưu tập

Kiểm tra chương oxi - lưu huỳnh

Đọc:40Ngày tạo:18/07/2013Download:2

Kiểm tra 10A1lần 3Oxi – lưu huỳnh (45 phút)Họ và tên: ……………………………………..Phần trắc nghiệm (5 điểm) Câu 1 : Cho 6,4g Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc dư. Thể tích khí thu được ở điều kiện tiêu chuẩn l

Thêm vào bộ sưu tập

KIỂM TRA CHƯƠNG OXI - LƯU HUỲNH

Đọc:36Ngày tạo:18/07/2013Download:2

Câu 1: Cho V lít khí SO2 (đktc) tác dụng hết với dung dịch Br2 dư, thêm dung dịch BaCl2 dư vào hỗn hợp trên thì thu được 116,5 gam kết tủa. Giá trị của V là ? A. 11,2 lít B. 1,12 lít C. 2,24 lít

Thêm vào bộ sưu tập

Đề kiểm tra oxi -lưu huỳnh

Đọc:53Ngày tạo:18/07/2013Download:2

CHƯƠNG OXI – LƯU HUỲNH1. Viết các phản ứng xảy ra khi cho Fe, FeO, Fe3O4 , Fe2O3 lần lượt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng và dung dịch H2SO4 đặc nóng .2. Hoàn thành các phản ứng theo sơ đồ sau

Thêm vào bộ sưu tập

đề kiểm tra thử oxi - lưu huỳnh

Đọc:47Ngày tạo:18/07/2013Download:1

SỞ GIÁO DỤC ĐĂK LĂK ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT – TCT: 66 NC, 60 CBMôn: Hóa học – Lớp: 10 Năm học: 2010 – 2011 I. PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH: (7,0 điểm) Câu 1: (3.0 điểm) 1/ Hoàn thành các ph

Thêm vào bộ sưu tập

Trắc nghiệm Oxi- Lưu Huỳnh phần 2 có Đáp án

Đọc:72Ngày tạo:18/07/2013Download:8

CHƯƠNG: ÔXICâu 1: Cho các chất: H2O, H2Se, H2Te, H2S. Tính bền của các hợp chất trên tăng dần theo thứ tự: A. H2O, H2Se, H2Te, H2S B. H2Se, H2Te, H2S, H2OC. H2Te, H2Se, H2S, H2O D. H2O, H2S, H2S

Thêm vào bộ sưu tập

Trắc nghiệm Oxi- Lưu Huỳnh có đáp án

Đọc:60Ngày tạo:18/07/2013Download:4

Câu hỏi trắc nghiệm chương oxi-lưu huỳnhCâu 1. Chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị phân cực ? A. H2S. B. Cl2. C . NaCl. D.H2. Đáp án đ

Thêm vào bộ sưu tập

Hoá 10 Kiểm tra chương oxi - lưu huỳnh( cơ bản)

Đọc:78Ngày tạo:06/03/2013Download:5

1/ Cho phản ứng : Al + O2 Al2O3 . Hệ số của chất oxi hóa và chất khử là a 3 và 4. b 2 và 3. c 3 và 2. d 4 và 3. 2/ Khi nung nóng hoàn toàn hỗn hợp bột Fe và S trong bình kín không có không khí, thu đư

Thêm vào bộ sưu tập

kiểm tra chương halogen và oxi - lưu huỳnh

Đọc:60Ngày tạo:18/07/2013Download:2

TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG HALOGEN VÀ OXI LƯU HUỲNH TỔ HÓA Thời gian làm bài : 60 phú

Thêm vào bộ sưu tập

Kiến thức cơ bản Kiểm Tra Chương 6 - OXI-LƯU HUỲNH

Đọc:235Ngày tạo:10/11/2012Download:4

CHƯƠNG VI: OXI – LƯU HUỲNHOXI: O816: 1S22S22P4Xo = 3,44; Ro nhỏ; có 6e LNC = dễ nhận 2e = tính oxi hóa mạnh: O2 + 2.2e ( 2 O-2- Tác dụng với kim loại (trừ Ag, Au, Pt) : 2 Mg0 + O20 ( (to) 2 Mg+2O-2- T

Thêm vào bộ sưu tập

Kiến thức cơ bản Kiểm Tra Chương 6 - OXI-LƯU HUỲNH

Đọc:30Ngày tạo:19/07/2013Download:0

CHƯƠNG VI: OXI – LƯU HUỲNHOXI: O816: 1S22S22P4Xo = 3,44; Ro nhỏ; có 6e LNC = dễ nhận 2e = tính oxi hóa mạnh: O2 + 2.2e ( 2 O-2- Tác dụng với kim loại (trừ Ag, Au, Pt) : 2 Mg0 + O20 ( (to) 2 Mg+2O-2- T

Thêm vào bộ sưu tập