Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

60 bai tap tu luan vat li 10 co dap an

60 bai tap tu luan vat li 10 co dap an

Đọc:199Ngày tạo:06/03/2013Download:4

BÀI TẬPBài 1: Muốn kéo một vật có trọng lượng P = 1000N chuyển động đều lên một mặt phẳng nghiêng góc 600 so với đường thẳng đứng, người ta phải dùng một lực file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Te

Thêm vào bộ sưu tập

60 bai tap tu luan vat li 10 co dap an

Đọc:51Ngày tạo:18/07/2013Download:0

BÀI TẬPBài 1: Muốn kéo một vật có trọng lượng P = 1000N chuyển động đều lên một mặt phẳng nghiêng góc 600 so với đường thẳng đứng, người ta phải dùng một lực có phương song song với mặt phẳng nghiêng

Thêm vào bộ sưu tập

60 bai tap tu luan vat li 10

Đọc:41Ngày tạo:18/07/2013Download:0

BÀI TẬPBài 1: Muốn kéo một vật có trọng lượng P = 1000N chuyển động đều lên một mặt phẳng nghiêng góc 600 so với đường thẳng đứng, người ta phải dùng một lực có phương song song với mặt phẳng nghiêng

Thêm vào bộ sưu tập

BAI TAP VAT LI 10 (TU LUAN)

Đọc:81Ngày tạo:18/07/2013Download:0

CHỦ ĐỀ 1: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNGDạng 1. Tính động lượng, biến thiên động lượng của vật, của hệ vật:Bài 1: Một hệ gồm hai vật có khối lượng và độ lớn vận tốc lần lượt là m1=1kg, v1=3m/s và m2=2k

Thêm vào bộ sưu tập

400 Bai Tap Tu Luan Vat Li 10

Đọc:44Ngày tạo:18/07/2013Download:0

PHẦN MỘT: ĐỘNG HỌCBài 1: Tâm đi xe đạp từ nhà đến trường. Khi đi được 6 phút, Tâm chợt nhớ mình quên đem theo hộp chì màu. Tâm vội trở về lấy và đi ngay đến trường. Do đó thời gian chuyển động của Tâm

Thêm vào bộ sưu tập

bai tap vat li 9 nang cao co dap an

Đọc:32Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Câu 1: Một bếp điện công suất P =1KW, đun lợng nớc có nhiệt độ ban đầu là 200C. Sau 5 phút thì nhiệt độ nớc lên đến 450C. Ngay sau đó bị mất điện trong 3 phút. Vì vậy nhiệt độ nớc giảm xuống, kh

Thêm vào bộ sưu tập

bai tap tu luan 10 co key

Đọc:35Ngày tạo:18/07/2013Download:0

A. LÍ THUYẾT CƠ BẢN I. Thành phần cấu tạo nguyên tử: Proton (p) * Nguyên tử được chia làm 2 phần: Hạt nhân Nơtron (n) Vỏ nguyên tử: Gồm cá

Thêm vào bộ sưu tập

60 bai tap vat li

Đọc:25Ngày tạo:19/07/2013Download:0

BÀI TẬPBài 1: Muốn kéo một vật có trọng lượng P = 1000N chuyển động đều lên một mặt phẳng nghiêng góc 600 so với đường thẳng đứng, người ta phải dùng một lực có phương song song với mặt phẳng nghiêng

Thêm vào bộ sưu tập

FLY CAC DANG BAI TAP TU LUAN VAT LI 12

Đọc:30Ngày tạo:18/07/2013Download:0

I ộng lực học vật rắnChương 1: CƠ HỌC VẬT RẮN (Dành cho chương trình nâng cao)1. Chuyển động quay đềuTốc độ góc: Gia tốc góc: Tọa độ góc: 2. Chuyển động quay biến đổi đềua. Tốc độ gócTốc

Thêm vào bộ sưu tập

Bai tap vat li 10_Trac nghiem va tu luan

Đọc:38Ngày tạo:18/07/2013Download:1

MỤC LỤC Phần bài tập trắc nghiệm Chương 1 : Động học chất điểm Trang 1 Chương 2 : Động lực học chất điểm Trang 7 Chương 3 : Tĩnh học vật rắn Trang 11 Chương 4 : Các định luật bảo toàn Trang 13 Chương

Thêm vào bộ sưu tập

Bai tap vat li 10_Trac nghiem va tu luan

Đọc:28Ngày tạo:18/07/2013Download:0

MỤC LỤC Phần bài tập trắc nghiệm Chương 1 : Động học chất điểm Trang 1 Chương 2 : Động lực học chất điểm Trang 7 Chương 3 : Tĩnh học vật rắn Trang 11 Chương 4 : Các định luật bảo toàn Trang 13 Chương

Thêm vào bộ sưu tập

BAI TAP TU LUAN LOP 11 CHUONG IV, V(CO DAP AN)

Đọc:35Ngày tạo:19/07/2013Download:1

BÀI TẬP TỪ TRƯỜNGA. LÝ THUYẾT1. Từ trường. Xung quanh nam châm và xung quanh dòng điện tồn tại từ trường. Từ trường có tính chất cơ bản là tác dụng lực từ lên nam châm hay lên dòng điện đặt trong nó.

Thêm vào bộ sưu tập

Bai tap dien li (co dap an)

Đọc:32Ngày tạo:18/07/2013Download:0

SỰ ĐIỆN LI - PHÂN LOẠI CHẤT ĐIỆN LIBài 1. Cho các chất sau: AgNO3, HClO4, KOH, CH3COOH, H2SO4, Fe(OH)3, HgCl2, đường sacarozơ, Ba(OH)2, H3PO4, HClO, HNO3, Cu(OH)2, đường glucozơ, HF, H2SO3, H2S, HBr,

Thêm vào bộ sưu tập

62 BAI TAP TU LUAN CHUONG 1 LI 10

Đọc:36Ngày tạo:18/07/2013Download:0

BÀI TẬP CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂMMột ô tô chuyển động trên đường thẳng AB. Tính vận tốc trung bình của xe biết a. Trong nửa thời gian đầu xe đi với vận tốc v1 = 60km/h, trong nửa thời gia

Thêm vào bộ sưu tập

62 BAI TAP TU LUAN LI 10 C1

Đọc:30Ngày tạo:18/07/2013Download:0

BÀI TẬP CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂMMột ô tô chuyển động trên đường thẳng AB. Tính vận tốc trung bình của xe biết a. Trong nửa thời gian đầu xe đi với vận tốc v1 = 60km/h, trong nửa thời gia

Thêm vào bộ sưu tập

90 BAI TAP TU LUAN CHUONG 2 LI 10

Đọc:29Ngày tạo:18/07/2013Download:0

BÀI TẬP CHƯƠNG II: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂMCho hai lực đồng quy có độ lớn F1=F2=40N. Hãy tìm độ lớn của hai lực khi chúng hợp nhau một góc 00;600;900;1200;1800. Vẽ hình biểu diễn cho mỗi trường hợp. Nh

Thêm vào bộ sưu tập

150 BAI TAP TU LUAN VAT LY 10

Đọc:43Ngày tạo:18/07/2013Download:0

150 BAI TAP TU LUAN VAT LY 10

Thêm vào bộ sưu tập

Bai Tap Vat Li Nang Cao Lop 9(co dap an)

Đọc:68Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Câu 1: Một bếp điện công suất P =1KW, đun lợng nớc có nhiệt độ ban đầu là 200C. Sau 5 phút thì nhiệt độ nớc lên đến 450C. Ngay sau đó bị mất điện trong 3 phút. Vì vậy nhiệt độ nớc giảm xuống, kh

Thêm vào bộ sưu tập

Bai Tap Vat Li Nang Cao Lop 9(co dap an)

Đọc:51Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Câu 1: Một bếp điện công suất P =1KW, đun lợng nớc có nhiệt độ ban đầu là 200C. Sau 5 phút thì nhiệt độ nớc lên đến 450C. Ngay sau đó bị mất điện trong 3 phút. Vì vậy nhiệt độ nớc giảm xuống, kh

Thêm vào bộ sưu tập

bai tap tu luan 10 co d a

Đọc:28Ngày tạo:18/07/2013Download:0

SỞ GD&ĐT KON TUM NGÂN HÀNG ĐỀ TỰ LUẬN - NH: 2008-2009TRƯỜNG THPT BC DUY TÂN MÔN: HÓA HỌC LỚP 10- CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢNĐỀĐÁP ÁNBIỂU ĐIỂMCâu 1 (2,75 điểm ;

Thêm vào bộ sưu tập