Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

bai 16 ADN va ban chat cua gen

bai 16 ADN va ban chat cua gen

Đọc:200Ngày tạo:10/11/2012Download:0

TUẦN 8 - TIẾT 16. ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GENI. Mục tiêu: Hs có khả năng:Nêu được nguyên tắc tự nhân đôi của ADNXác định được bản chất hoá học của genGiải thích được chức năng của ADN Rèn luyện kỹ năng qu

Thêm vào bộ sưu tập

bai 16 ADN va ban chat cua gen

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:0

TUẦN 8 - TIẾT 16. ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GENI. Mục tiêu: Hs có khả năng:Nêu được nguyên tắc tự nhân đôi của ADNXác định được bản chất hoá học của genGiải thích được chức năng của ADN Rèn luyện kỹ năng qu

Thêm vào bộ sưu tập

ADN VA GEN

Đọc:122Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Tuần 8 - Tiết 16 Chương III : ADN và GenNgày soạn:04/10/2009Bài 15: ADNI. Mục tiêu1/. :- Học sinh phân tích được thành phần hoá học của ADN đặc biệt là tính đặc thù và hình dạng của nó.- Mô tả đượ

Thêm vào bộ sưu tập

Gen va ADN

Đọc:24Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Mối quan hệ giữa Gen và ARN , giữa ARN và protein 2. NTBS được biểu hiện trong mối quan hệ ở sơ dồ dưới đây như thế nào ? Gen ( 1 đoạn ADN ) ---- mARN----- protein 3. Nêu bản chất của mối quan hệ giữa

Thêm vào bộ sưu tập

ADN VA GEN

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tuần 8 - Tiết 16 Chương III : ADN và GenNgày soạn:04/10/2009Bài 15: ADNI. Mục tiêu1/. :- Học sinh phân tích được thành phần hoá học của ADN đặc biệt là tính đặc thù và hình dạng của nó.- Mô tả đượ

Thêm vào bộ sưu tập

Gen- Ma di truyen va qua trinh nhan doi cua ADN

Đọc:34Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Câu hỏi tổng hợp trắc nghiệm sinh học giành cho học sinh ôn thi đại học cao đẳngChủ đề 1: Cơ chế di truyền và biến dịBài 1: gen, mã di truyền và quá trình nhân đôiCâu1: Quá trình tự sao của ADN diễn r

Thêm vào bộ sưu tập

Bài 16: ADN và bản chất gen

Đọc:39Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tuần8 ,Tiết 16 Ngày .............. Bài 16: adn và bản chất của genI. Mục tiêu: a. Kiến thức : * HS biết : - HS biết được cơ chế tự nhân đôi của ADNdiễn ra theo nguyên tắc : bổ sung , bán bảo toàn .-

Thêm vào bộ sưu tập

bai 1 gen, ma di truyen va qua trinh nhan doi ADN

Đọc:106Ngày tạo:10/11/2012Download:0

CHƯƠNG: I :CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊBÀI 1 GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI AND.I GEN.1 Khái niệm.Bằng kiến thức đã học cho biết thế nào gọi là gen.Gen là một đoan phân tử AND mang thônh tin

Thêm vào bộ sưu tập

Bai 16 Tinh chat hoa hoc cua kim loai

Đọc:307Ngày tạo:10/11/2012Download:0

CHƯƠNG II: KIM LOẠIBài 16: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI I. MỤC TIÊU BÀI DẠY: 1. KIẾN THỨC: - Học sinh biết tính chất hóa học chung của kim loại. - Viết được các PTPƯ minh họa các tính chất của kim l

Thêm vào bộ sưu tập

Bai 16 Tinh chat hoa hoc cua kim loai

Đọc:32Ngày tạo:19/07/2013Download:0

CHƯƠNG II: KIM LOẠIBài 16: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI I. MỤC TIÊU BÀI DẠY: 1. KIẾN THỨC: - Học sinh biết tính chất hóa học chung của kim loại. - Viết được các PTPƯ minh họa các tính chất của kim l

Thêm vào bộ sưu tập

Bai 10 tuong tac gen va tac dong da hieu cua gen

Đọc:147Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Ngày soạn: 11/09/2011Ngày giảng: 14/ 09/2011BÀI 10: TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GENI. MỤC TIÊU BÀI HỌC1. Kiến thức- Nêu được ví dụ về tính trạng do nhiều gen chi phối (tác động cộng gộp) và

Thêm vào bộ sưu tập

ban chat cua PLuat

Đọc:99Ngày tạo:09/11/2012Download:0

Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị, thì nội dung của pháp luật thể hiện điều kiện sinh hoạt, vật chất cỉa giái cáp thông chị và do giai cấp đó quyết dịn. Vì vạy bản chất của pháp luật được xem

Thêm vào bộ sưu tập

Bai 8. Cau tao va tinh chat cua xuong

Đọc:661Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Tuần: 04- Tiết: 08 .Ngày soạn: .…/9/2010Ngày dạy: .… /9/2010Bài : 8Cấu tạo và tính chất của xươngI. Mục tiêu:1.Kiến thức- HS nắm được cấu tạo chung của một bộ xương dài, từ đó giải thích được sự lớn

Thêm vào bộ sưu tập

Bai tap Clo va hop chat cua clo

Đọc:356Ngày tạo:10/11/2012Download:8

LUYỆN TẬP VỀ CLO VÀ HỢP CHẤT CỦA CLOBài 1: Các nguyên tử halogen có cấu hình electron lớp ngoài cùng là:ns2.ns2 np3.ns2 np4.ns2 np5.Bài 2: Trong phân nhóm VIIA, khi số hiệu nguyên tử tăng thì:tính oxi

Thêm vào bộ sưu tập

Bai 9. Cau tao va tinh chat cua co

Đọc:290Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Tuần: 05 - Tiết: 09 .Ngày soạn: .…/9/2010Ngày dạy: .… /9/2010Bài : 9Cấu tạo và tính chất của cơ I. Mục tiêu:1. Kiến thức.- Trình bày được đặc điểm cấu tạo của tế bào cơ và của bắp cơ.- Giải thích đượ

Thêm vào bộ sưu tập

Bai 35-DONG VA HOP CHAT CUA DONG

Đọc:108Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Tiết: 56 ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG.I. MỤC TIÊU1. Kiến thức: HS biết: - Vị trí, cấu tạo nguyên tử, tính chất vật lí của đồng. - Tính chất và ứng dụng các hợp chất của đồng. 2.

Thêm vào bộ sưu tập

Bai tap Clo va hop chat cua clo

Đọc:38Ngày tạo:19/07/2013Download:1

LUYỆN TẬP VỀ CLO VÀ HỢP CHẤT CỦA CLOBài 1: Các nguyên tử halogen có cấu hình electron lớp ngoài cùng là:ns2.ns2 np3.ns2 np4.ns2 np5.Bài 2: Trong phân nhóm VIIA, khi số hiệu nguyên tử tăng thì:tính oxi

Thêm vào bộ sưu tập

Bai 35-DONG VA HOP CHAT CUA DONG

Đọc:28Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tiết: 56 ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG.I. MỤC TIÊU1. Kiến thức: HS biết: - Vị trí, cấu tạo nguyên tử, tính chất vật lí của đồng. - Tính chất và ứng dụng các hợp chất của đồng. 2.

Thêm vào bộ sưu tập

bài 16: ADN và bản chất của gen

Đọc:35Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Bài 16: ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN. I . Muc tiêu:. 1. Kiến thức: HS:-Hs trình bài được các nguyên tắc tự nhân đôi ở AND. -Nêu được bản chất hóa học củ

Thêm vào bộ sưu tập

ban chat cua phap luat

Đọc:146Ngày tạo:09/11/2012Download:3

Pháp luật cũng giống như nhà nước chỉ tồn tại trong xã hội có già cấp. Pháp luật của ai, do dai và vị lợi ích của giai cấp nào thì thể hiện bản chất của giai cấp đó và được đề lên thành luật Pháp luậ

Thêm vào bộ sưu tập