Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Bài 24. Hành động nói

Bài 24. Hành động nói

Đọc:879Ngày tạo:09/11/2012Download:7

Ngày soạn: 22/ 02/2012Ngày giảng: 24/02/2012 Tiết 98: HÀNH ĐỘNG NÓI (tiếp theo)I-MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Sau tiết học này học sinh cần đạt: 1/ Kiến thức: Nắm

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Văn 8 bài Hành động nói.

Đọc:253Ngày tạo:06/03/2013Download:2

Tiết 95: Ngày soạn: 05/02 Hành động nói.A.Mục đích yêu cầu: - Giúp HS hiểu nói cũng là một thứ hành động.- Số lượng hành động nói khá lớn. Nhưng có thể quy lại một số kiểu.-

Thêm vào bộ sưu tập

bài giảng điện tử- văn- hành động nói

Đọc:181Ngày tạo:06/03/2013Download:1

sơ lược:http://ng6.upanh.com/b6.s24.d1/acfed1f315e1f97d7649a8f54978337d_39197236.untitled.jpg

Thêm vào bộ sưu tập

Tiết 95. Hành động nói

Đọc:206Ngày tạo:10/11/2012Download:2

1Người thực hiện: Trần Minh TiếnTiết 39:ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNGNhiệt liệt chào mừng quý thầy cô giáo và các em học sinh về tham dự tiết học:Ngữ văn 62 Câu hỏi: Em hãy nêu ý nghĩa của câu chuyện cổ tích “Ôn

Thêm vào bộ sưu tập

Bài 24. Ứng động

Đọc:369Ngày tạo:10/11/2012Download:1

24: ỨNG ĐỘNGI. MỤC TIÊU1. Kiến thức: Sau khi học xong bài này học sinh cần phải:- Nêu được khái niệm về ứng động .- Phân biệt ứng động với hướng động.- Phân biệt được bản chất của ứng động không sinh

Thêm vào bộ sưu tập

Bài 24. Ứng động

Đọc:43Ngày tạo:19/07/2013Download:0

24: ỨNG ĐỘNGI. MỤC TIÊU1. Kiến thức: Sau khi học xong bài này học sinh cần phải:- Nêu được khái niệm về ứng động .- Phân biệt ứng động với hướng động.- Phân biệt được bản chất của ứng động không sinh

Thêm vào bộ sưu tập

105- T 27- Hành động nói

Đọc:125Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Tuần 27 - Tiết 105Ngày soạn Ngày dạyHÀNH ĐỘNG NÓI ( TT ) I. Mục tiêu cần đạt: - Tiếp tục học sinh nhận thức được rằng: Những hành động nói khác nhau có mục đích khác nhau. - Nắm được mụ

Thêm vào bộ sưu tập

105- T 27- Hành động nói

Đọc:78Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Tuần 27 - Tiết 105Ngày soạn Ngày dạyHÀNH ĐỘNG NÓI ( TT ) I. Mục tiêu cần đạt: - Tiếp tục học sinh nhận thức được rằng: Những hành động nói khác nhau có mục đích khác nhau. - Nắm được mụ

Thêm vào bộ sưu tập

Dạy một bài thực hành nói trong chương ... lớp 8

Đọc:15Ngày tạo:19/07/2013Download:0

A -Đặt vấn đề1-Tên đề tài : Dạy một bài thực hành nói trong chương trình tiếng Anh lớp 8 2-Phạm vi đề tài : Hẹp 3- Lí do chọn đề tài : Tiếng Anh là một cô

Thêm vào bộ sưu tập

Tuần 24 - Tiết 45. Bài thực hành 4

Đọc:174Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Tuần 24 Ngày soạn : 19/01/2011 Tiết 45

Thêm vào bộ sưu tập

Tuần 24 - Tiết 45. Bài thực hành 4

Đọc:23Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tuần 24 Ngày soạn : 19/01/2011 Tiết 45

Thêm vào bộ sưu tập

Bài: Nói giảm nói tránh

Đọc:399Ngày tạo:18/07/2013Download:0

học:1. Nhận xét VD ( Bài tập SGK)Các từ in đậm đều nói những điều không đúng sự thật.Mục đích:+ Đêm tháng năm cha nằm đã sáng - ngụ ý hiện tợng thời gian đêm tháng năm rất ngắn.( trời lâu tối, mau sán

Thêm vào bộ sưu tập

Bài 24

Đọc:170Ngày tạo:10/11/2012Download:1

TiếtNgày soạn:Ngày dạy: Bài 24: ỨNG ĐỘNGI – Mục tiêu bài học-Phát biểu được định nghĩa về ứng động, kể tên được các kiểu ứng động chính.-Phân biệt được ứng động với hướng động.-Trình bày được vai t

Thêm vào bộ sưu tập

Bài 24

Đọc:161Ngày tạo:10/11/2012Download:0

GIÁO ÁN CHUYÊN MÔNTrường: THPT Chu Văn An Giáo viên: Dương Văn CưLớp: 10 Ngày soạn: …/…/……Tiết: 24 Tuần: 25Bài 24. THỰC HÀNH LÊN MEN ÊTILIC VÀ LACTIC(Không thực hành, được thay bằng tiết ôn tập) Nội d

Thêm vào bộ sưu tập

Bài 24

Đọc:117Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Tuần 12 tiết 24Ngày soạn:Ngày dạy:THỰC HAØNHMOÅ VÀ QUAN SÁT TÔM SOÂNGI/ Mục tiêu bài: -học sinh tìm tòi quan sát, nhận biết một số bộ phận của tôm sông -tường trình kết quả thực hành bằng cách

Thêm vào bộ sưu tập

Bài 24

Đọc:62Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tuần 12 tiết 24Ngày soạn:Ngày dạy:THỰC HAØNHMOÅ VÀ QUAN SÁT TÔM SOÂNGI/ Mục tiêu bài: -học sinh tìm tòi quan sát, nhận biết một số bộ phận của tôm sông -tường trình kết quả thực hành bằng cách

Thêm vào bộ sưu tập

Bài 24

Đọc:29Ngày tạo:19/07/2013Download:0

GIÁO ÁN CHUYÊN MÔNTrường: THPT Chu Văn An Giáo viên: Dương Văn CưLớp: 10 Ngày soạn: …/…/……Tiết: 24 Tuần: 25Bài 24. THỰC HÀNH LÊN MEN ÊTILIC VÀ LACTIC(Không thực hành, được thay bằng tiết ôn tập) Nội d

Thêm vào bộ sưu tập

Bài 24

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:0

TiếtNgày soạn:Ngày dạy: Bài 24: ỨNG ĐỘNGI – Mục tiêu bài học-Phát biểu được định nghĩa về ứng động, kể tên được các kiểu ứng động chính.-Phân biệt được ứng động với hướng động.-Trình bày được vai t

Thêm vào bộ sưu tập

Bài 24

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tiết 29 - Bài 24NƯỚC CHĂM PA TỪ THẾ KỶ II ĐẾN THẾ KỶ XI/ Mục tiêu bài học:1/ K.thức: HS hiểu được.- Quá trình thành lập và phát triển của nước Chăm Pa, từ nước Lâm ấp của huyện Tượng Lâm đến một quó

Thêm vào bộ sưu tập

Bài 24

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

PHẦN HAILỊCH SỬ VIỆT NAMTỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918CHƯƠNG ICUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XIXBài: 24 Ngày soạn: 1/1/2012Tieát: 36 Ngày dạy: 6/1/2012: 201/ MỤC

Thêm vào bộ sưu tập