Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Bai 44. Anh huong lan nhau giua cac sinh vat

Bai 44. Anh huong lan nhau giua cac sinh vat

Đọc:567Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Tuần: 24 - Tiết: 46.Ngày soạn: .…/02/2010Ngày dạy: .… /02/2010Bài 44. ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vậtI Mục tiêu :1. Kiến thức:- HS hiểu và trình bày được thế nào là nhân tố sinh vật.- Nêu đượ

Thêm vào bộ sưu tập

Bai 44. Anh huong lan nhau giua cac sinh vat

Đọc:61Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tuần: 24 - Tiết: 46.Ngày soạn: .…/02/2010Ngày dạy: .… /02/2010Bài 44. ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vậtI Mục tiêu :1. Kiến thức:- HS hiểu và trình bày được thế nào là nhân tố sinh vật.- Nêu đượ

Thêm vào bộ sưu tập

bai 39 cac nhan to anh huong den sinh truong va phat trien o dong vat

Đọc:559Ngày tạo:10/11/2012Download:1

chào mừng quý thầy cô đến dự giờ lớp 11C4Ecđixơn và juvenin.B. Tirôxin và ơstrôgen.C. Juvenin và tirôxin.D. Ecđixơn và các hoocmôn sinh trưởng.Kiểm tra bài cũ1. Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng v

Thêm vào bộ sưu tập

bai 44- Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

Đọc:435Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Tuần: 23 Ngày dạy / / 2012 tại lớp 9A Ngày dạy / / 2012 tại

Thêm vào bộ sưu tập

bai 44- Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

Đọc:103Ngày tạo:19/07/2013Download:2

Tuần: 23 Ngày dạy / / 2012 tại lớp 9A Ngày dạy / / 2012 tại

Thêm vào bộ sưu tập

bai 39 cac nhan to anh huong den ... o dong vat

Đọc:44Ngày tạo:19/07/2013Download:0

chào mừng quý thầy cô đến dự giờ lớp 11C4Ecđixơn và juvenin.B. Tirôxin và ơstrôgen.C. Juvenin và tirôxin.D. Ecđixơn và các hoocmôn sinh trưởng.Kiểm tra bài cũ1. Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng v

Thêm vào bộ sưu tập

Bai 43. Anh huong cua nhiet do va do am len doi song sinh vat

Đọc:1084Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Tuần: 24 - Tiết: 45.Ngày soạn: .…/02/2010Ngày dạy: .… /02/2010Bài 43. ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vậtI Mục tiêu :1. Kiến thức : - HS nêu được ảnh hưởng của nhân tố nhiệt độ v

Thêm vào bộ sưu tập

Bai 43. Anh huong cua nhiet do va ... song sinh vat

Đọc:64Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tuần: 24 - Tiết: 45.Ngày soạn: .…/02/2010Ngày dạy: .… /02/2010Bài 43. ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vậtI Mục tiêu :1. Kiến thức : - HS nêu được ảnh hưởng của nhân tố nhiệt độ v

Thêm vào bộ sưu tập

Bai 44 sinh san vo tinh o dong vat

Đọc:82Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Giáo sinh thực tập: Nguyễn Thị Thu Hằng Lớp dạy: 11A6 Tiết: 5Giáo viên hướng dẫn: Phạm Thị Thu Hoàn Ngày dạy: 26/03/2010B – SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬTBài 44: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT I – MỤC TIÊU:

Thêm vào bộ sưu tập

Bai 44 sinh san vo tinh o dong vat

Đọc:21Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Giáo sinh thực tập: Nguyễn Thị Thu Hằng Lớp dạy: 11A6 Tiết: 5Giáo viên hướng dẫn: Phạm Thị Thu Hoàn Ngày dạy: 26/03/2010B – SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬTBài 44: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT I – MỤC TIÊU:

Thêm vào bộ sưu tập

Bai 2 cac gioi sinh vat

Đọc:80Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Tiết 2: Bài 2: CÁC GIỚI SINH VẬTI/ MỤC TIÊU:1/ Kiến thức:HS nêu được khái niệm giới sinh vật.Trình bài được hệ thống phân loại sinh giới.Nêu được những đặc điểm

Thêm vào bộ sưu tập

Bai 2 cac gioi sinh vat

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tiết 2: Bài 2: CÁC GIỚI SINH VẬTI/ MỤC TIÊU:1/ Kiến thức:HS nêu được khái niệm giới sinh vật.Trình bài được hệ thống phân loại sinh giới.Nêu được những đặc điểm

Thêm vào bộ sưu tập

Bai 2: Cac gioi sinh vat.

Đọc:12Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tiết theo PPCT: 02 Ngày soạn: 23 – 08 – 2009Bài 2: Các giới sinh vật.I. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này hs phải:Nêu được khái niệm về giới và hệ thống phân loại 5 giới.Trình bà

Thêm vào bộ sưu tập

Bai 10 anh huong cua cac nhan to

Đọc:110Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Tiết 10: Bài10 : ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: -Phân biệt được ảnh hưởng của cường độ ánh sáng và quang phổ đên cường đ

Thêm vào bộ sưu tập

Bai 10 anh huong cua cac nhan to

Đọc:24Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tiết 10: Bài10 : ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: -Phân biệt được ảnh hưởng của cường độ ánh sáng và quang phổ đên cường đ

Thêm vào bộ sưu tập

bai 39 cac nhan to anh huog den sinh trung va phat trien cua dong vat

Đọc:95Ngày tạo:10/11/2012Download:0

GIÁO ÁN Tiết ppct: 40 Ngày soạn: 08/02/2011 Ngày dạy: 25/02/2011 Họ và tên sinh viên: Trần Thị Mỹ Giang MSSV: DSB071097 Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Tú BÀI 39 CÁC NHÂN TỐ ẢNH

Thêm vào bộ sưu tập

BAI TAP MAI LAN HUONG ANH 12 UNIT 2

Đọc:95Ngày tạo:19/07/2013Download:0

UNIT 2: CULTURAL DIVERSITYI. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.1. A. naked B. looked C. booked D. hooked2. A. concerned B. raised C. developed

Thêm vào bộ sưu tập

BAI TAP MAI LAN HUONG ANH 12 UNIT 1

Đọc:44Ngày tạo:19/07/2013Download:0

UNIT 1: HOMELIFEI. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.1. A. share B. rare C. are D. declare2. A. cooks B. loves C. joins D. spends3. A. advises

Thêm vào bộ sưu tập

cac dang bai tap tieng anh giua hk2

Đọc:38Ngày tạo:19/07/2013Download:4

TENSES (REVISION)Put the verbs in parentheses into correct tense:(The present simple, The present continuous, The present perfect, The past continuous, The past simple,The past perfect, The futur

Thêm vào bộ sưu tập

sinh 6, anh huong cua cac dieu kien den qh

Đọc:55Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Môn Sinh HọcTrường THCS An KhánhBÀI 22 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP- Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢPẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP- Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢPBÀI 22

Thêm vào bộ sưu tập