Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Bài 53. Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

Bài 53. Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

Đọc:444Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Tuần 29. Ngày soạn: 11/03/2011Tiết 56. Ngày giảng: 16/03/2011Bài 53. HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI I. Mục tiêu: Sau bài học này, học sinh

Thêm vào bộ sưu tập

Bài 53. Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

Đọc:34Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tuần 29. Ngày soạn: 11/03/2011Tiết 56. Ngày giảng: 16/03/2011Bài 53. HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI I. Mục tiêu: Sau bài học này, học sinh

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Sinh 8 bài Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

Đọc:125Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Tuần : Tiết : 55 BÀI 53 : HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức:ã Phân tích được những điểm giống và khác nhau giưã các phản xạ có điều kiện ở người với các động

Thêm vào bộ sưu tập

Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện - Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

Đọc:199Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Tuần 28 22/03/08Tiết 54 - Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện. A. Mục tiêu 1. Kiến thức.- Phân biệt được phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện.- Trình bày được

Thêm vào bộ sưu tập

Sinh lí hoạt động thần kinh cấp cao

Đọc:153Ngày tạo:10/11/2012Download:4

Sinh lí hoạt động thần kinh cấp cao

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Địa 7 bài Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

Đọc:567Ngày tạo:06/03/2013Download:0

NS:1/11/2010NG:4/11/2010Tiết 22: Bài 20: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠCI) Mục tiêu bài học 1) Kiến thức - Học sinh hiểu được các hoạt động kinh tế cổ truyền và hiện đại của con người t

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Địa 7 bài Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

Đọc:427Ngày tạo:06/03/2013Download:2

NS: 3/11/2010NG: 10/11/2010Tiết 24: Bài 22: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNHI) Mục tiêu bài học 1) Kiến thức - Học sinh nắm được các hoạt động kinh tế cổ truyền và hiện đại ở đới lạnh chủ

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Địa 7 bài Môi trường Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

Đọc:309Ngày tạo:06/03/2013Download:0

NS: 7/11/2010NG: 17/11/2010Tiết 26: Bài 24: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚII) Mục tiêu bài học 1) Kiến thức - Học sinh trình bày và giải thích được hoạt động kinh tế cổ truyền và hiện đ

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Sinh 11 bài Điện thế hoạt động (DTHD) và sự lan truyền DTHD trên sợi thần kinh

Đọc:363Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Bài 28 : ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG (ĐTHĐ) VÀ SỰ LAN TRUYỀN ĐTHĐ TRÊN SỢI THẦN KINH (TK)I. MỤC TIÊU+ Vẽ được đồ thị ĐTHĐ trên sợi TK, điền được tên các giai đoạn ĐTHĐ vào đồ thị.+Trình bày cơ chế hình thành Đ

Thêm vào bộ sưu tập

Bài 53: Tác động của con người đối với môi trườg

Đọc:23Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Ngày dạy : ...........................Tuần 3059chươngiii: con người, dân số và môi trường. Bài: 53 tác động của con người đối với môi trường.I. Mục tiêu: - Giúp HS chi ra được các hoạt động của con

Thêm vào bộ sưu tập

TIẾT: ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG VÀ LAN TRUYỀN XUNG THẦN KINH

Đọc:52Ngày tạo:19/07/2013Download:0

:22 BÀI 29Tiết:31Ngày : 02.11Ngày dạy: 02.11 I Mục tiêu: 1 Kiến thức:-Phân biệt được điện tĩnh với điện động.Trình bày được

Thêm vào bộ sưu tập

Bài 53

Đọc:94Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Tuần 27 tiết 53 sinh 7Ngày soạn :Ngày dạy :ĐA DẠNG THÚ (TT)CÁC BỘ MÓNG GUỐC ,BỘ LINH TRƯỞNG I/ Mục tiêu bài :1/ kiến thức :-biết được các đại dòeân của bộ móng guốc và bộ linh trưởng -hiểu được đặ

Thêm vào bộ sưu tập

Bài 53

Đọc:35Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tuần 27 tiết 53 sinh 7Ngày soạn :Ngày dạy :ĐA DẠNG THÚ (TT)CÁC BỘ MÓNG GUỐC ,BỘ LINH TRƯỞNG I/ Mục tiêu bài :1/ kiến thức :-biết được các đại dòeân của bộ móng guốc và bộ linh trưởng -hiểu được đặ

Thêm vào bộ sưu tập

BÀI 46 DÂY THẦN KINH TỦY

Đọc:205Ngày tạo:10/11/2012Download:4

Tuần 25. Ngày soạn: 10/02/211Tiết 48. Ngày dạy: 16/02/2011Bài 45. DÂY THẦN KINH TỦY I. Mục tiêu: Sau bài học này, học sinh cần đạt 1.Kiến thứ

Thêm vào bộ sưu tập

Bài 45 : Dây thần kinh tuỷ

Đọc:198Ngày tạo:19/07/2013Download:2

Giáo sinh: Trần Thuý Hồng.Ngày dạy: Lớp 8AGIÁO ÁN SINH HỌC 8Tiết 49 - Bài 45: Dây thần kinh tuỷI, Mục tiêu:- Kiến thức: + Trình bày được cấu tạo và chức năng của dây thần k

Thêm vào bộ sưu tập

Bài thuốc chữa suy nhược thần kinh

Đọc:65Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Bài thuốc chữa suy nhược thần kinh Suy nhược thần kinh cũng gọi bệnh tâm căn suy nhược. Trên SK&ĐS chủ nhật (số 53 ra ngày 1/4/2012), chúng tôi đã giới thiệu một số bài thuốc chữa suy nhược thần kinh

Thêm vào bộ sưu tập

Bài thuốc chữa suy nhược thần kinh

Đọc:63Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Bài thuốc chữa suy nhược thần kinh Suy nhược thần kinh cũng gọi bệnh tâm căn suy nhược. Trên SK&ĐS chủ nhật (số 53 ra ngày 1/4/2012), chúng tôi đã giới thiệu một số bài thuốc chữa suy nhược thần kinh

Thêm vào bộ sưu tập

Bài thuốc trị suy nhược thần kinh

Đọc:57Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Bài thuốc trị suy nhược thần kinh Suy nhược thần kinh còn gọi là bệnh tâm căn suy nhược, là một bệnh được miêu tả trong phạm vi nhiều chứng bệnh: kinh quý, chính xung, kiện vong (quên), đầu thống (đau

Thêm vào bộ sưu tập

BÀI 46 DÂY THẦN KINH TỦY

Đọc:47Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tuần 25. Ngày soạn: 10/02/211Tiết 48. Ngày dạy: 16/02/2011Bài 45. DÂY THẦN KINH TỦY I. Mục tiêu: Sau bài học này, học sinh cần đạt 1.Kiến thứ

Thêm vào bộ sưu tập

Bài thuốc trị thần kinh tọa

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Thêm vào bộ sưu tập