Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Bài 55: Tiến hóa về sinh sản (hay)

Bài 55: Tiến hóa về sinh sản (hay)

Đọc:21Ngày tạo:19/07/2013Download:0

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINHNGƯỜI THỰC HIỆN : VÕ THANH NAMPHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO CAM LÂMTRƯỜNG THCS TRẦN ĐẠI NGHĨASINH7KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu ý nghĩa của sinh

Thêm vào bộ sưu tập

bài 55. tiến hóa hình thức sinh sản.doc

Đọc:70Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Ngày soạn:Ngày dạy:Bài 55: TIẾN HÓA VỀ SINH SẢNMỤC TIÊU:Kiến thức:Trình bày được sự tiến hóa các hình thức sinh sản của động vật từ đơn giản đến phức tạp ( sinh sản vô tính ( sinh sản hữu tính).Thấy đ

Thêm vào bộ sưu tập

bài 55. tiến hóa hình thức sinh sản.doc

Đọc:24Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Ngày soạn:Ngày dạy:Bài 55: TIẾN HÓA VỀ SINH SẢNMỤC TIÊU:Kiến thức:Trình bày được sự tiến hóa các hình thức sinh sản của động vật từ đơn giản đến phức tạp ( sinh sản vô tính ( sinh sản hữu tính).Thấy đ

Thêm vào bộ sưu tập

tiến hóa về sinh sản

Đọc:110Ngày tạo:10/11/2012Download:0

soạn: Tuần:Ngày dạy: Tiết:TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢNMỤC TIÊU :Kiến thức : Phân biệt sinh sản vô tính & hữu tính. Nêu được sự tiến hoá các hình thức sinh sản hữu tính & tập tính chăm s

Thêm vào bộ sưu tập

tiến hóa về sinh sản

Đọc:14Ngày tạo:19/07/2013Download:0

soạn: Tuần:Ngày dạy: Tiết:TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢNMỤC TIÊU :Kiến thức : Phân biệt sinh sản vô tính & hữu tính. Nêu được sự tiến hoá các hình thức sinh sản hữu tính & tập tính chăm s

Thêm vào bộ sưu tập

Tiến hóa sinh sản

Đọc:41Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Kiểm tra bài cũ:1/ Chứng minh sự phân hóa và chuyên hóa của hệ tuần hoàn và thần kinh của động vật? Hệ tuần hoàn: Chưa phân hóa  có tim chưa phân hóa thành tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn hở (chân

Thêm vào bộ sưu tập

Tiến hóa sinh sản

Đọc:14Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Kiểm tra bài cũ:1/ Chứng minh sự phân hóa và chuyên hóa của hệ tuần hoàn và thần kinh của động vật? Hệ tuần hoàn: Chưa phân hóa  có tim chưa phân hóa thành tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn hở (chân

Thêm vào bộ sưu tập

tiết 58(tiến hóa về sinh sản)

Đọc:63Ngày tạo:10/11/2012Download:0

:58 ngày soạn:02/04/2010. Voõ Vaên Chi TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢNI/MỤC TIÊU:1.Kiến thức:Hs nêu được sự tiến hoá các hình thức sinh sản ở động vật từ đơn giản đ

Thêm vào bộ sưu tập

tiết 58(tiến hóa về sinh sản)

Đọc:10Ngày tạo:19/07/2013Download:0

:58 ngày soạn:02/04/2010. Voõ Vaên Chi TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢNI/MỤC TIÊU:1.Kiến thức:Hs nêu được sự tiến hoá các hình thức sinh sản ở động vật từ đơn giản đ

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập tiến hóa hay LTDH 2012

Đọc:21Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Bài tập tiến hóa hay LTDH 2012

Thêm vào bộ sưu tập

Sinh 12 Bài tập Tiến hóa (new)

Đọc:154Ngày tạo:10/11/2012Download:4

PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TIẾN HÓA(Chủ yếu là các bài tập liên quan đến bài 37 SGK nâng cao: Các nhân tố tiến hóa)I/ NHÂN TỐ TIẾN HÓA ĐỘT BIẾN1. Cơ sở lí luận:Đột biến làm cho mỗi gen phát

Thêm vào bộ sưu tập

Sinh 12 Bài tập Tiến hóa (new)

Đọc:50Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Tên đề tài : Sinh 12 Bài tập Tiến hóa (new) PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TIẾN HÓA(Chủ yếu là các bài tập liên quan đến bài 37 SGK nâng cao: Các nhân tố tiến hóa)I/ NHÂN TỐ TIẾ

Thêm vào bộ sưu tập

Các bài thơ hay về Hóa học

Đọc:26Ngày tạo:18/07/2013Download:0

1. Hiđrô Cacbon no tuổi 22 nhớ nhé Vừa có nối đơn vừa đủ Hiđrô Không tham gia phản ứng cộng bao giờ Chỉ có cháy và Clo thay thế : ( CH4 + 2O2 →to CO2 + 2H2O ) ( CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl ) Nhiệt độ

Thêm vào bộ sưu tập

Các bài thơ hay về hóa học

Đọc:19Ngày tạo:19/07/2013Download:0

CÁC BÀI THƠ, BÀI VÈ ĐỂ HỌC HÓA 1. Nguyên tử khối: o Anh hydro là một (1) Mười hai (12) cột carbon Nitro mười bốn (14) tròn Oxi mỏi mòn mười sáu (16) Natri hay láu táu Nhảy tót lên hai ba (23) Khiến Ma

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Sinh 12 bài Thuyết tiến hóa cổ điển

Đọc:147Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Tiết: 31 CHƯƠNG III:NGUYÊN NHÂN & cơ chế tiến hóaA. Mục tiêu: Qua bài học, HS cần : - Nêu đúng luận điểm cơ bản của học thuyết tiến hóa Lamac & Đacuyn về nguyên nhân & cơ

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Sinh 12 bài Thuyết tiến hóa hiện đại

Đọc:72Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Tiết: 32-33Thuyết tiến hóa hiện đại A. Mục tiêu: Yêu cầu HS cần : - Trình bày được sự ra đời của HTTHHĐ đầu TK XX, tiêu biểu là HTTHTH & HTTH của Kimura về các ĐB trung tính . - Sơ lược ND cơ b

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Sinh 12 bài Các nhân tố tiến hóa

Đọc:44Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Tiết: 36 - 37 Các nhân tố tiến hóaA. Mục tiêu: Yêu cầu HS nêu được : - Vai trò của các nhân tố TH: quá trình ĐB, quá trình GP, quá trình CLTN ( sự cách ly sẽ được nêu ở tiết 38 ) - So sánh được

Thêm vào bộ sưu tập

Bài 55

Đọc:72Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Tuaàn 28 tieát 55 sinh 7Ngaøy soaïn :Ngaøy daïy :KIEÅM TRA 1 TIEÁT I/ Muïc tieâu :-Ñaùnh giaù khaû naêng tieáp thu baøi cuûa hs II/ Phöông phaùp :Laøm baøi vieát III/ Phöông tieän : Heä thoáng caâu

Thêm vào bộ sưu tập

Bài 55

Đọc:42Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tuaàn 28 tieát 55 sinh 7Ngaøy soaïn :Ngaøy daïy :KIEÅM TRA 1 TIEÁT I/ Muïc tieâu :-Ñaùnh giaù khaû naêng tieáp thu baøi cuûa hs II/ Phöông phaùp :Laøm baøi vieát III/ Phöông tieän : Heä thoáng caâu

Thêm vào bộ sưu tập

bài 55

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Bài 55: SỰ TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢNI/ MỤC TIÊUSau khi học xong bài này HS phải:Về kiến thức+ Nêu được sự tiến hoá cá hình thức sinh sản ở động vật từ đơn giản đến phức tạp ( sinh sản vô tính đến sinh sản

Thêm vào bộ sưu tập