Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

bai dan xuat halogen

bai dan xuat halogen

Đọc:132Ngày tạo:10/11/2012Download:0

CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN ANCOL – PHENOLBÀI 51:TIẾT PPCT: 69-70---(((---MỤC TIÊU BÀI HỌCKiến thứcHS biết:Khái niệm, phân loại dẫn xuất halogen, đồng phân, danh phápTính chất vật lí và tính chất hóa

Thêm vào bộ sưu tập

bai dan xuat halogen

Đọc:17Ngày tạo:19/07/2013Download:0

CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN ANCOL – PHENOLBÀI 51:TIẾT PPCT: 69-70---(((---MỤC TIÊU BÀI HỌCKiến thứcHS biết:Khái niệm, phân loại dẫn xuất halogen, đồng phân, danh phápTính chất vật lí và tính chất hóa

Thêm vào bộ sưu tập

dan xuat halogen

Đọc:184Ngày tạo:10/11/2012Download:1

BÀI 39- DẪN XUẤT HALOGEN CỦA HIĐROCACBONI. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI 1. Khái niệmKhi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro của hiđrocacbon bằng nguyên tử halogen ta được dẫn xuất halogen của hiđrocacbon.V

Thêm vào bộ sưu tập

DAN XUAT HALOGEN

Đọc:64Ngày tạo:18/07/2013Download:0

BÀI 39: DẪN XUẤT HALOGEN CỦA HIDROCACBONA-Mục tiêu bài học-HS biết: Khái niệm, phân loại dẫn xuất halogen.-HS biết: Tính chất hóa học đặc trưng của dẫn xuất halogen.B-Chuẩn bị-Phiếu bài tập về nhà cho

Thêm vào bộ sưu tập

dan xuat halogen

Đọc:43Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Dẫn xuất halogenCâu 1Hợp chất hữu cơ A có CTPT là C4H9Cl có số đồng phân là:A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 2Chất X có công thức cấu tạo: CH3-CH(CH3)- CHBr-CH3. X có tên gọi là: A. 2-bro

Thêm vào bộ sưu tập

dan xuat halogen

Đọc:42Ngày tạo:18/07/2013Download:0

DẪN XUẤT HALOGENA. PHẦN LÝ THUYẾTI. Khái niệm, phân loại, đồng phân, danh pháp:1. khái niệm: Khi thay thế 1 hay nhiều nguyên tử hidro trong phân tử hidrocacbon bằng 1 hay nhiều nguyên tử halogen ta

Thêm vào bộ sưu tập

dan xuat halogen

Đọc:35Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Chọn cụm từ đúng nhất để điền vào chỗ trống: Nhóm chức là. ..... gây ra những phản ứng hóa học đặc trưng cho phân tử hợp chất hữu cơ.A. nguyên tố B. nhóm các nguyên tố C. các nguyên tử D. nhóm nguy

Thêm vào bộ sưu tập

dan xuat halogen

Đọc:21Ngày tạo:19/07/2013Download:0

BÀI 39- DẪN XUẤT HALOGEN CỦA HIĐROCACBONI. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI 1. Khái niệmKhi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro của hiđrocacbon bằng nguyên tử halogen ta được dẫn xuất halogen của hiđrocacbon.V

Thêm vào bộ sưu tập

dan xuat halogen-2010

Đọc:134Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Chuyên đề: dẫn xuất hiđrocacbonBiên soạn và giảng dạy: GV: phạm thu hường (((I . Bài tập tự luậnCâu 1:Nêu khái niêm dẫn xuất halogen ?Có những cơ sở nào để phân loại dẫn xuất haloge

Thêm vào bộ sưu tập

dan xuat halogen-20

Đọc:23Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Chuyên đề: dẫn xuất hiđrocacbonBiên soạn và giảng dạy: GV: phạm thu hường (((I . Bài tập tự luậnCâu 1:Nêu khái niêm dẫn xuất halogen ?Có những cơ sở nào để phân loại dẫn xuất haloge

Thêm vào bộ sưu tập

trac nghiem dan xuat halogen

Đọc:22Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Câu 1Hợp chất hữu cơ A có CTPT là C4H9Cl có số đồng phân là:A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 2Chất X có công thức cấu tạo: CH3-CH(CH3)- CHBr-CH3. X có tên gọi là: A. 2-brom-3-metylbutan

Thêm vào bộ sưu tập

DAN XUAT HALOGEN-AN HAY

Đọc:45Ngày tạo:18/07/2013Download:0

PHẦN BÀI TẬP TỰ LUẬNPHẦN LÝ THUYẾTBài 1: Viết các ptpư biểu diễn dãy biến hóa sau:a. Tinh bột (glucozơ (ancol eylic(etyl clorua(etilen(etylen glicol(axit oxalic(kali oxalatb.Pentan(etylen(etanol(axite

Thêm vào bộ sưu tập

Chuong 8 Dan xuat halogen - Ancol - Phenol

Đọc:31Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Chuong 8 Dan xuat halogen - Ancol - Phenol

Thêm vào bộ sưu tập

ltdh dan xuat Halogen Ancol Phenol

Đọc:29Ngày tạo:18/07/2013Download:1

CHUYÊN ĐỀ 9: DẪN XUẤT HALOGEN - ANCOL - PHENOLCâu 1 : Số đồng phân của C4H9Br là A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.Câu 2: Số đồng phân dẫn xuất haloge

Thêm vào bộ sưu tập

DAN XUAT HALOGEN - ANCOL - PHAN 1

Đọc:21Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Câu 1: Hợp chất CH3CH2CH(Cl)CH3 là dẫn xuất halogen bậc A. 1 B. 2. C. 3 D. 4.Câu 2: Khi thực hiện phản ứng thế clo vào

Thêm vào bộ sưu tập

cap toc DAN XUAT HALOGEN ( KHO)

Đọc:21Ngày tạo:19/07/2013Download:0

A- PHẦN BÀI TẬP VỀ DẪN XUẤT HALOGEN Câu 1. Hợp chất CH3CH2CHClCH3 là dẫn xuất halogen bậca.1 b.2 c.3

Thêm vào bộ sưu tập

bai 51 dan xuat halogel cua hydrocacbon

Đọc:141Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Chương 8: DẪN XUẤT HALOGEN. ANCOL-PHENOLBài 51 – tiết 69 :DẪN XUẤT HALOGEN CỦA HIDROCACBON( tiết 1)I. MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC 1. KIẾN THỨCHS biết : Khái niệm, phân loại, đồng phâ

Thêm vào bộ sưu tập

bai tap dan xuat haloge-anc

Đọc:30Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Chương 8. DẪN XUẤT HALOGEN- ANCOL - PHENOLCâu 1: Số đồng phân bậc I của dẫn xuất có công thức phân tử C4H9Cl là:A. 1 B. 2 C. 3 D. 4Câu 2: Chất nào sau đây không phải là dẫn xuất halogen của hiđr

Thêm vào bộ sưu tập

bai 51 dan xuat halogel cua hydrocacbo

Đọc:19Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Chương 8: DẪN XUẤT HALOGEN. ANCOL-PHENOLBài 51 – tiết 69 :DẪN XUẤT HALOGEN CỦA HIDROCACBON( tiết 1)I. MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC 1. KIẾN THỨCHS biết : Khái niệm, phân loại, đồng phâ

Thêm vào bộ sưu tập

dan xuat hidrocacbo in sach

Đọc:30Ngày tạo:18/07/2013Download:0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMHÓA HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC CHƯƠNG : RƯỢUCâu 1: Điều nào sau đây đúng khi nói về nhóm định chức :là hợp chất hữu cơ có những tính chất hóa học nhất định.là

Thêm vào bộ sưu tập