Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Bài dự thi tim hiểu công đoàn (đủ 6 câu, có cả bìa)

Bài dự thi tim hiểu công đoàn (đủ 6 câu, có cả bìa)

Đọc:176Ngày tạo:09/11/2012Download:3

Họ và tên : Phạm Thị Kim Nhung Chức vụ : Giáo viên Đơn vị : Trường Tiểu học Minh TânThuỷ Nguyên - Hải Phòn

Thêm vào bộ sưu tập

BÀI DỰ THI TIM HIỂU CÔNG ĐOÀN ĐỦ 6 CÂU

Đọc:26Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Câu hỏi 1: Đồng chí hãy cho biết, tổ chức Công đoàn Việt Nam được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Do ai sáng lập?Trả lời:Đại hội V Công đoàn Việt Nam (tháng 2 năm 1983) đã quyết định lấy ngày 28/7

Thêm vào bộ sưu tập

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU CÔNG ĐOÀN ( ĐỦ 6 CÂU)

Đọc:53Ngày tạo:09/11/2012Download:0

Họ và tên : Lê Thị Xuân Chức vụ : Giáo Viên- Tổng phụ Trách Đơn vị : Trư

Thêm vào bộ sưu tập

bài thi tìm hiểu Công đoàn có câu 6

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Câu hỏi 1: Đồng chí hãy cho biết, tổ chức Công đoàn Việt Nam được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Do ai sáng lập?Trả lời:Đại hội V Công đoàn Việt Nam (tháng 2 năm 1983) đã quyết định lấy ngày 28/7

Thêm vào bộ sưu tập

BÀI DỰ THI TIM HIỂU CÔNG ĐOÀN VN

Đọc:37Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Câu hỏi 1: Đồng chí hãy cho biết, tổ chức Công đoàn Việt Nam được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Do ai sáng lập?Trả lời:Đại hội V Công đoàn Việt Nam (tháng 2 năm 1983) đã quyết định lấy ngày 28/7

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu bìa bài dự thi tìm hiểu về Công Đoàn

Đọc:1370Ngày tạo:10/11/2012Download:16

Bài dự thi“CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 80 NĂM NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ” Họ và tên: Nguyễn Đình Huy Chức vụ: Giáo viênTX Quảng Trị tháng 04 năm 2009CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈ

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu bìa bài dự thi tìm hiểu về Công Đoàn

Đọc:63Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Bài dự thi“CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 80 NĂM NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ” Họ và tên: Nguyễn Đình Huy Chức vụ: Giáo viênTX Quảng Trị tháng 04 năm 2009CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈ

Thêm vào bộ sưu tập

Bài dự thi Tìm hiểu về công đoàn có hình ảnh và câu liêm hệ

Đọc:72Ngày tạo:09/11/2012Download:0

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC THỪA THIÊN HUẾCÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG TÂM GDTX PHÚ VANG BÀI DỰ THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ CÔNG ĐOÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾHỌ VÀ TÊN : DƯƠNG VIẾT NGÂ

Thêm vào bộ sưu tập

Bài viết công đoàn VN 80 năm...đủ cả câu 6

Đọc:74Ngày tạo:09/11/2012Download:1

Bài thi tìm hiểu"Công đoàn Việt Nam, 80 năm - Một chặng đường lịch sử"Câu 1: Đồng chí hãy cho biết, tổ chức Công đoàn Việt Nam được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Do ai sáng lập?Trả lời:Đại hội V

Thêm vào bộ sưu tập

Bài dự thi công đoàn (Đầy đủ)

Đọc:54Ngày tạo:09/11/2012Download:0

BÀI DỰ THI “ TÌM HIỂU CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 80 NĂM, MỘT CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ ”I. Tổng liên đoàn lao động Việt NamCâu 1: Đồng chí hãy cho biết, tổ chức Công đoàn Việt Nam được thành lập vào ngày, tháng

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tìm hiểu công đoàn VN- có bìa

Đọc:51Ngày tạo:18/07/2013Download:0

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN BÌNH XUYÊNTRƯỜNG THCS HƯƠNG CANH-------------***-------------BÀI DỰ THITÌM HIỂU CÔNG ĐOÀN VIỆT NAMHä vµ tªn: Trần Văn Quảng§¬n vÞ: Tr­êng THCS H­¬ng CanhB×nh Xuyªn – VÜnh PhócBài

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tìm hiểu công đoàn VN- có bìa

Đọc:39Ngày tạo:18/07/2013Download:0

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN BÌNH XUYÊNTRƯỜNG THCS HƯƠNG CANH-------------***-------------BÀI DỰ THITÌM HIỂU CÔNG ĐOÀN VIỆT NAMHä vµ tªn: Trần Văn Quảng§¬n vÞ: Tr­êng THCS H­¬ng CanhB×nh Xuyªn – VÜnh PhócBài

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tìm hiểu công đoàn VN- có bìa

Đọc:39Ngày tạo:18/07/2013Download:0

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN BÌNH XUYÊNTRƯỜNG THCS HƯƠNG CANH-------------***-------------BÀI DỰ THITÌM HIỂU CÔNG ĐOÀN VIỆT NAMHä vµ tªn: Trần Văn Quảng§¬n vÞ: Tr­êng THCS H­¬ng CanhB×nh Xuyªn – VÜnh PhócBài

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tìm hiểu công đoàn VN- có bìa

Đọc:27Ngày tạo:18/07/2013Download:0

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN BÌNH XUYÊNTRƯỜNG THCS HƯƠNG CANH-------------***-------------BÀI DỰ THITÌM HIỂU CÔNG ĐOÀN VIỆT NAMHä vµ tªn: Trần Văn Quảng§¬n vÞ: Tr­êng THCS H­¬ng CanhB×nh Xuyªn – VÜnh PhócBài

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tìm hiểu công đoàn VN- có bìa

Đọc:21Ngày tạo:18/07/2013Download:0

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN BÌNH XUYÊNTRƯỜNG THCS HƯƠNG CANH-------------***-------------BÀI DỰ THITÌM HIỂU CÔNG ĐOÀN VIỆT NAMHä vµ tªn: Trần Văn Quảng§¬n vÞ: Tr­êng THCS H­¬ng CanhB×nh Xuyªn – VÜnh PhócBài

Thêm vào bộ sưu tập

Bìa dự thi tìm hiểu CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Đọc:444Ngày tạo:09/11/2012Download:5

Bìa dự thi tìm hiểu CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Thêm vào bộ sưu tập

Bài dự thi tìm hiểu công đoàn

Đọc:178Ngày tạo:10/11/2012Download:2

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN BÌNH XUYÊNTRƯỜNG THCS HƯƠNG CANH-------------***-------------BÀI DỰ THITÌM HIỂU CÔNG ĐOÀN VIỆT NAMHä vµ tªn: Trần Văn Quảng§¬n vÞ: Tr­êng THCS H­¬ng CanhB×nh Xuyªn – VÜnh PhócBài

Thêm vào bộ sưu tập

Bài dự thi tìm hiểu Công đoàn

Đọc:90Ngày tạo:09/11/2012Download:0

Công đoàn giáo dục huyện nga sơn Trường THCS Bài dự thi Tìm hiểu công đoàn việt na

Thêm vào bộ sưu tập

Bài dự thi tìm hiểu công đoàn

Đọc:73Ngày tạo:18/07/2013Download:2

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN BÌNH XUYÊNTRƯỜNG THCS HƯƠNG CANH-------------***-------------BÀI DỰ THITÌM HIỂU CÔNG ĐOÀN VIỆT NAMHä vµ tªn: Trần Văn Quảng§¬n vÞ: Tr­êng THCS H­¬ng CanhB×nh Xuyªn – VÜnh PhócBài

Thêm vào bộ sưu tập

Bài dự thi tìm hiểu công đoàn

Đọc:56Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Bài dự thiTìm hiểu công đoàn việt namCâu hỏi 1: Đồng chí hãy cho biết, tổ chức Công đoàn Việt Nam được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?Trả lời:Đại hội X Công đoàn Việt Nam (tháng 11 năm 1983) đã qu

Thêm vào bộ sưu tập