Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

bài giảng điện tử-lịch sử- chiến tranh thế giới thứ nhất(1914-1918)

bài giảng điện tử-lịch sử- chiến tranh thế giới thứ nhất(1914-1918)

Đọc:485Ngày tạo:06/03/2013Download:2

sơ lược:http://ng0.upanh.com/b1.s25.d1/f818f00a478056edf172c64235471443_39376830.untitled.jpg

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Sử 8 bài CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914- 1918)

Đọc:489Ngày tạo:06/03/2013Download:3

CHƯƠNG IV: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914- 1918)Bài: 13 CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914- 1918) A/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: - Mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc đưa đến kết quả chủ yếu là b

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Sử 11 bài CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 – 1918)

Đọc:214Ngày tạo:06/03/2013Download:3

Bài 6 Tiết PPCT: 6 - 7 CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT(1914 – 1918)Ngày dạy:Ngày soạn:I. Mục tiêu bài học.1. Về kiến thức: Hiểu rõ chiến tranh thế giới thứ nhất là biểu hiện của mâu thuẫ

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Sử 11 bài VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 – 1918)

Đọc:88Ngày tạo:06/03/2013Download:0

TIẾT 32 - BÀI 24: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 – 1918)I. Mục tiêu bài học1. Kiến thức- Tình hình kinh tế, xã hội VN dưới tác động của chính sách mà Pháp thực hiện trong

Thêm vào bộ sưu tập

bài giảng điện tử-lịch sử- chiến tranh thế giới thứ 2

Đọc:570Ngày tạo:06/03/2013Download:8

sơ lược:http://farm3.anhso.net/upload/20111226/21/o/anhso-211308_Untitled.jp

Thêm vào bộ sưu tập

bài giảng điện tử-lịch sử- Việt Nam sau chiến tranh thế giới lần 1

Đọc:51Ngày tạo:06/03/2013Download:0

sơ lược:http://farm3.anhso.net/upload/20111227/07/o/anhso-074114_Untitled.jp

Thêm vào bộ sưu tập

bài giảng điện tử-lịch sử- Trật tự sau chiến tranh thế gới

Đọc:126Ngày tạo:06/03/2013Download:2

sơ lược:http://farm3.anhso.net/upload/20111226/06/o/anhso-065839_Untitled.jp

Thêm vào bộ sưu tập

bài giảng điện tử-lịch sử-CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI NĂM 1950

Đọc:157Ngày tạo:06/03/2013Download:1

sơ lược:http://ng1.upanh.com/b2.s3.d3/c18b2a88f2fbca9cc38bbf902827ea13_39377211.untitled.jpg

Thêm vào bộ sưu tập

bài giảng điện tử-lịch sử- nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh

Đọc:244Ngày tạo:06/03/2013Download:5

sơ lược:http://ng7.upanh.com/b4.s15.d1/317ecdb7aa8bf6b998399a7df203f049_39376457.untitled.jpg

Thêm vào bộ sưu tập

bài giảng điện tử-lịch sử -Nuoc Mĩ giua hai cuộc chiến tranh

Đọc:199Ngày tạo:06/03/2013Download:1

sơ lược:http://ng5.upanh.com/b2.s1.d5/ba26f6c2d0b363ae42b8634a0291f968_39376435.untitled.jpg

Thêm vào bộ sưu tập

bài giảng điện tử-lịch sử- những thành tựu KHKT sau chiến tranh

Đọc:140Ngày tạo:06/03/2013Download:1

sơ lược:http://farm3.anhso.net/upload/20111227/08/o/anhso-081426_Untitled.jp

Thêm vào bộ sưu tập

bài giảng điện tử-lịch sử- Tỏng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945

Đọc:81Ngày tạo:06/03/2013Download:3

sơ lược:http://farm3.anhso.net/upload/20111227/07/o/anhso-074643_Untitled.jp

Thêm vào bộ sưu tập

bài giảng điện tử-lịch sử- lược đồ chiến thắng biên giới thu đông nắm 195

Đọc:382Ngày tạo:06/03/2013Download:0

sơ lược:http://farm3.anhso.net/upload/20111227/08/o/anhso-08016_Untitled.gi

Thêm vào bộ sưu tập

bài giảng điện tử-lịch sử- tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh

Đọc:277Ngày tạo:06/03/2013Download:0

sơ lược:http://ng5.upanh.com/b4.s24.d2/58d98fba5c1565554fc202e175e02860_39376475.untitled.jpg

Thêm vào bộ sưu tập

bài giảng điện tử-lịch sử- quan hệ quốc tế trong và sau chiến tranh lạnh

Đọc:179Ngày tạo:06/03/2013Download:0

sơ lược:http://ng9.upanh.com/b1.s15.d1/721488caa8e766bbab2d68fa1695bccf_39377389.untitled.jpg

Thêm vào bộ sưu tập

bài giảng điện tử-lịch sử- Lược đồ chiến dịch Việt bắc 1947 (hiệu ứng)

Đọc:471Ngày tạo:06/03/2013Download:7

sơ lược:http://ng9.upanh.com/b6.s15.d1/72c1e563bb04f4dbfdb37c2bfd0d578b_39377129.untitled.jpg

Thêm vào bộ sưu tập

bài giảng điện tử-lịch sử- Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng 938

Đọc:338Ngày tạo:06/03/2013Download:0

sơ lược:http://farm3.anhso.net/upload/20111226/07/o/anhso-071429_Untitled.jp

Thêm vào bộ sưu tập

bài giảng điện tử-lịch sử- CUỘC KHÁNG CHIẾN KẾT THÚC

Đọc:96Ngày tạo:06/03/2013Download:1

sơ lược:http://ng5.upanh.com/b3.s1.d5/c9954be78d6e8ed7663682a7edb6bd40_39377285.untitled.jpg

Thêm vào bộ sưu tập

bài giảng điện tử-lịch sử- Những năm đầu của cuộc kháng chiến

Đọc:43Ngày tạo:06/03/2013Download:0

sơ lược:http://farm3.anhso.net/upload/20111227/08/o/anhso-08325_Untitled.jp

Thêm vào bộ sưu tập

bài giảng điện tử-lịch sử- Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng

Đọc:86Ngày tạo:06/03/2013Download:0

sơ lược:http://farm3.anhso.net/upload/20111227/08/o/anhso-08456_Untitled.jp

Thêm vào bộ sưu tập