tài liệu các lĩnh vực kinh tế

Tìm Kiếm:

BÀI TẬP HAY Chương ANĐEHIT – XETON – AXIT CACBOXILIC

BÀI TẬP HAY Chương ANĐEHIT – XETON – AXIT CACBOXILIC

Đọc:273Ngày tạo:13/12/2012Download:5

1. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic đồng đẳng kế tiếp thu được 6,16 gam CO2 và 2,52 gam H2O. Công thức của 2 axit làA. CH3COOH và C2H5COOH. B. C2H3COOH và C3

Thêm vào bộ sưu tập

bài giảng về AXIT HỮU CƠ (AXIT CACBOXILIC; ACID CARBOXILIC)

Đọc:186Ngày tạo:13/12/2012Download:0

Định nghĩaAxit hữu cơ là một loại hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có chứa nhóm –COOH (nhómcacboxyl, )XII.2. Công thức tổng quátAxit hữu cơ: R(COO)n R: Gốc hiđrocabon hóa trị n, có thể là H, có thể là

Thêm vào bộ sưu tập

Chuỗi phản ứng andehit-axit axit cacboxilic

Đọc:206Ngày tạo:13/12/2012Download:3

ĐỀ TÀI:CHUỖI PHẢN ỨNG ANDEHIT-AXIT AXIT CACBOXILIC1. Viết phương trình phản ứng sau:a. Etan A B D E F C E F A B Db. C2H2 E B C2H5OH Fc. C2H2 A B C D Ed. C2H2 butindiol X Y cao su buna2

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập amin – amino axit – protein

Đọc:188Ngày tạo:13/12/2012Download:1

I. Trắc nghiệm lí thuyết:Câu 1: 1: Công thức của amin chứa 15,05% khối lượng nitơ là công thức nào sau? A. C2H5NH2 B. (CH3)2NH C. C6H5NH2 D. (CH3)3NCâu 2: Công thức phân tử C3H9N ứng với bao nhiêu đồn

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập chương 1, 2 (Vật lý 11) Rất hay

Đọc:256Ngày tạo:13/12/2012Download:5

1. Điện tích định luật Cu Lông1.1 Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?A. q1 0 và q2 0.C. q1.q2 0. D. q1.q2 1.2 Có bốn vật A, B, C, D kích thước nhỏ, nhiễm

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập chủ đề axit và dung dịch

Đọc:87Ngày tạo:13/12/2012Download:1

bài tập chủ đề axit và dung dịc

Thêm vào bộ sưu tập

BÀI TẬP CHẤT ĐIỆN LY -AXIT - BAZƠ - LỚP 11 NÂNG CAO - Bùi Tâm - Ban Mê Thuột

Đọc:219Ngày tạo:13/12/2012Download:1

1/ Trong thí nghiệm về sự điện li cốc thuỷ tinh đựng chất nào sau đây thì làm đèn sáng:a dung dịch axit sunfuric trong nước. b alcol etylicc nước nguyên chất. d dung dịch sacarozơ2/ Những cụm từ thích

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập chất điện ly -axit - bazơ - lớp 11 nâng cao.

Đọc:122Ngày tạo:13/12/2012Download:0

Trong thí nghiệm về sự điện li cốc thuỷ tinh đựng chất nào sau đâythì làm đèn sáng:anước nguyên chất. balcol etylicc dung dịch sacarozơ ddung dịch axit sunfuric trong nước.2/ Sự điện ly là :a Quá trìn

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập Hình học 11 - chương III

Đọc:132Ngày tạo:13/12/2012Download:1

Bài tập Hình học 11 - chương II

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập Đại số 11 - chương IV

Đọc:123Ngày tạo:13/12/2012Download:1

Bài tập Đại số 11 - chương I

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập phép biến hình chương I

Đọc:105Ngày tạo:13/12/2012Download:2

http://i949.photobucket.com/albums/ad331/dai08tmdt/c1.jp

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập Đại số 11 - chương II

Đọc:105Ngày tạo:13/12/2012Download:1

Bài tập Đại số 11 - chương I

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập Đại số 11 - chương V

Đọc:100Ngày tạo:13/12/2012Download:3

Bài tập Đại số 11 - chương

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập Đại số 11 - chương I

Đọc:97Ngày tạo:13/12/2012Download:0

Bài tập Đại số 11 - chương

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập Đại số 11 - chương III

Đọc:95Ngày tạo:13/12/2012Download:0

Bài tập Đại số 11 - chương II

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập vật lý 10 chương 3

Đọc:93Ngày tạo:13/12/2012Download:0

3 Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h so với mặt đất. Cho g=10m/s2. Tốc độ của vật khi chạm đất là 30m/s. a. Tính độ cao h, thời gian từ lúc vật bắt đầu rơi đến khi vật chạm đất.b

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập Hình học 11 - chương I

Đọc:90Ngày tạo:13/12/2012Download:1

Bài tập Hình học 11 - chương

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập chương 2 ( BTVN số 2 )

Đọc:83Ngày tạo:13/12/2012Download:3

http://i949.photobucket.com/albums/ad331/dai08tmdt/btvn.jp

Thêm vào bộ sưu tập

Sinh học BÀI TẬP CHƯƠNG I

Đọc:52Ngày tạo:13/12/2012Download:0

I. Mục tiêu:1.Kiến thức: - Củng cố, khắc sâu và mở rộng kiến thức về các quy luật di truyền. - Biết vận dụng lí thuyết vào giải các bài tập di truyền.b.Kỹ năng:- Rèn luyện kỹ năng kỹ năng giải các bài

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập thuế Chương 1 và Chương 2

Đọc:99Ngày tạo:13/12/2012Download:1

Bài tập thuế : Chương 1 và Chương 2 Giảng viên : Vũ Thục Oanh Lớp : ĐH TCNH 2

Thêm vào bộ sưu tập