Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

bai tập trac nghiem halogen

bai tập trac nghiem halogen

Đọc:15Ngày tạo:18/07/2013Download:0

1: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của các nguyên tố halogen (F, Cl, Br, I) ? A. Nguyên tử chỉ có khả năng thu thêm 1 electron. B. Tạo ra hợp chất lien kết cộng hóa trị có cực với hiđro

Thêm vào bộ sưu tập

TU LUAN TRAC NGHIEM HALOGEN

Đọc:26Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Chương 5 . Nhóm halogen (Nhóm VIIA) A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM :Câu 1: Các nguyên tố phân nhóm chính nhóm VIIA có cấu hình electron lớp ngoài cùng là:A/ 3s2 3p5 B/ 2s2 2p5 C/ 4s2 4p5 D/ ns2 np5 Câ

Thêm vào bộ sưu tập

trac nghiem dan xuat halogen

Đọc:22Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Câu 1Hợp chất hữu cơ A có CTPT là C4H9Cl có số đồng phân là:A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 2Chất X có công thức cấu tạo: CH3-CH(CH3)- CHBr-CH3. X có tên gọi là: A. 2-brom-3-metylbutan

Thêm vào bộ sưu tập

TU LUAN TRAC NGHIEM HALOGEN

Đọc:18Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Chương 5 . Nhóm halogen (Nhóm VIIA) A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM :Câu 1: Các nguyên tố phân nhóm chính nhóm VIIA có cấu hình electron lớp ngoài cùng là:A/ 3s2 3p5 B/ 2s2 2p5 C/ 4s2 4p5 D/ ns2 np5 Câ

Thêm vào bộ sưu tập

TU LUAN TRAC NGHIEM HALOGEN

Đọc:18Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Chương 5 . Nhóm halogen (Nhóm VIIA) A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM :Câu 1: Các nguyên tố phân nhóm chính nhóm VIIA có cấu hình electron lớp ngoài cùng là:A/ 3s2 3p5 B/ 2s2 2p5 C/ 4s2 4p5 D/ ns2 np5 Câ

Thêm vào bộ sưu tập

TU LUAN TRAC NGHIEM HALOGEN

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Chương 5 . Nhóm halogen (Nhóm VIIA) A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM :Câu 1: Các nguyên tố phân nhóm chính nhóm VIIA có cấu hình electron lớp ngoài cùng là:A/ 3s2 3p5 B/ 2s2 2p5 C/ 4s2 4p5 D/ ns2 np5 Câ

Thêm vào bộ sưu tập

bai tap trac nghiem on tap nhom halogen ... axit HCl HF HI

Đọc:53Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Người gửi: Huỳnh thanh Bình Hóa 3 B Sư phạm Huế50 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết và bài tập – Nhóm halogen A. Lý thuyết: Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của các nguyên tố halo

Thêm vào bộ sưu tập

Bai tap trac nghiem

Đọc:99Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Bài 24Cho cỏc hình electron cỏc nguyờn sau:1s22s22p63s21s22s22p63s23p64s21s22s22p63s23p31s22s22p6Các nguyên tố kim loại là:I, II, IVI, IIIIII, IVKết quả khácBài 25Nguyên tử của một nguyên tố R có lớp

Thêm vào bộ sưu tập

TRAC NGHIEM BAI AMIN

Đọc:93Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Câu hỏi trắc nghiệm phần Amin1. Nguyên nhân gây ra tính bazơ của amin là do: A. Amin tan nhiều trong nước. B. Trong phân tử amin có nguyên tử Nitơ. C. Trên nguyên tử Nitơ còn đôi e tự do. D. P

Thêm vào bộ sưu tập

bai trac nghiem

Đọc:74Ngày tạo:10/11/2012Download:0

BT ANH 9 GRAMMAR TEST A (UNIT 1+2)Choose the best answer to complete the following sentences 1. He has written four novels ______. (so far / one year ago / last year / yesterday) 2. I’ve played the p

Thêm vào bộ sưu tập

bai tap trac nghiem

Đọc:67Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Vùng đất Nêđéclan nay thuộc nước nào?a. Anh và Ailen. b. Hà Lan và Bỉ. c. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. d. Pháp và Đức.2. Mặt hàng nào của các công trường thủ công ở Anh được xuất khẩu sang

Thêm vào bộ sưu tập

bai tap trac nghiem

Đọc:67Ngày tạo:10/11/2012Download:0

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC TỔNG HỢPCho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố :H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52,

Thêm vào bộ sưu tập

bai tạp trac nghiem

Đọc:61Ngày tạo:10/11/2012Download:0

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT SH 12 NÂNG CAOĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT SH 12 NÂNG CAO4. Khái niệm về ĐBG :a/ Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc ADN liên quan đến 1 hay một số NST.b / Đột biến gen là những b

Thêm vào bộ sưu tập

BAI TAP TRAC NGHIEM

Đọc:49Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Buổi 12-13-14: CHIA HAI LUỸ THỪA CÙNG CƠ SỐ -TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG- DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2 và 5TRẮC NGHIỆM : (Chọn câu trả lời đúng nhất)Câu 1 : Tổng chia hết cho 2 là :A. 15.2 + 4.5.

Thêm vào bộ sưu tập

bai tap trac nghiem

Đọc:48Ngày tạo:10/11/2012Download:0

1. Héi nghÞ VÐc- xai ®­îc tæ chøc n¨m nµo ?A 1919 - 1920B 1918 - 1919C 1918D 19192. Cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ 1929 – 1933 trÇm träng nhÊt lµ n¨m ?A 1929B 1931C 1932D 19333. Hoạt động

Thêm vào bộ sưu tập

Lam bai trac nghiem

Đọc:47Ngày tạo:10/11/2012Download:0

15 điều lưu ý khi làm bài thi trắc nghiệmTô, bôi xóa không đúng cách, bỏ làm những câu không tìm ra phương án... Đó là những lỗi thí sinh (TS) thường gặp khi làm bài thi trắc nghiệm. Điều đáng quan tâ

Thêm vào bộ sưu tập

BAI TAP TRAC NGHIEM

Đọc:41Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Bài tập tích phân1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10.

Thêm vào bộ sưu tập

bai tap trac nghiem

Đọc:36Ngày tạo:18/07/2013Download:0

bai tap trac nghiem

Thêm vào bộ sưu tập

BAI TAP TRAC NGHIEM

Đọc:31Ngày tạo:18/07/2013Download:0

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN THIỆTTRẮC NGHIỆM HIDRO CÁCBON KHÔNG NOCâu 1* Cho các chất: etilen, propin, buta-1,3-đien, benzen, xiclopropan. Số chất làm mất màu dung dịch brom là bao nhiêu?A 5 B 2

Thêm vào bộ sưu tập

bai tap trac nghiem

Đọc:26Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Vùng đất Nêđéclan nay thuộc nước nào?a. Anh và Ailen. b. Hà Lan và Bỉ. c. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. d. Pháp và Đức.2. Mặt hàng nào của các công trường thủ công ở Anh được xuất khẩu sang

Thêm vào bộ sưu tập