Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

bài tập về Anken

bài tập về Anken

Đọc:316Ngày tạo:10/11/2012Download:7

BÀI TẬP VỀ ANKEN

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập về Anken

Đọc:202Ngày tạo:19/07/2013Download:11

BÀI TẬP ANKENHỗn hợp X gồm propen và một đồng đẳng B theo tỉ lệ thể tích 1:1. Đốt 1 thể tích hỗn hợp X cần 3,75 thể tích oxi (cùng đk). CTPT B?Một hỗn hợp khí A đẳng mol gồm 1 ankan, 1 anken có cùng s

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập về Anken

Đọc:57Ngày tạo:19/07/2013Download:0

BÀI TẬP VỀ ANKEN

Thêm vào bộ sưu tập

BÀI TẬP VỀ ANKEN HAY

Đọc:190Ngày tạo:18/07/2013Download:17

BÀI TẬP VỀ ANKENCâu 1: Anken X có công thức cấu tạo: CH3– CH2– C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là A. isohexan. B. 3-metylpent-3-en. C. 3-metylpent-2-en. D. 2-etylbut-2-en.Câu 2:

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập anken

Đọc:622Ngày tạo:10/11/2012Download:14

BÀI TẬP ANKENI, CÁC CHÚ Ý KHI GIẢI TOÁN1,khi đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon X mà số mol khí = thì kết luận chất ban đầu có dạng 2, cho anken X qua dung dịch nước brom,dung dịch thuốc tím

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập Anken

Đọc:129Ngày tạo:10/11/2012Download:0

BÀI TẬP VỀ ANKEN

Thêm vào bộ sưu tập

BÀI TẬP ANKEN

Đọc:92Ngày tạo:18/07/2013Download:1

ANKEN1. Anken là :A. Hidro cacbon không no, mạch hở, có 1 liên kết đôi trong phân tử. B. Hidro cacbon không no, mạch hở.C. Hidro cacbon không no, mạch hở, có 1 liên kết ( trong phân tử.

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập anken

Đọc:83Ngày tạo:18/07/2013Download:3

MỘT SỐ BÀI TẬP ANKEN – TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN1. Trong phân tử các anken, theo chiều tăng số nguyên tử C, phần trăm khối lượng của CA. tăng dần B. giảm dần C. không đổi D. biến đổi không theo qui lu

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập anken

Đọc:64Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Bài tập anken1.Hoàn thành dãy chuyển hóa sau . C2H2 - C2H4 - C2H5OH - C2H4 - C2H4(OH)2 2.C3H7OH - C3H6 - C3H8 - C2H4 - C2H5O

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập anken

Đọc:60Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Bài tập AnkenBÀI TẬP VỀ ANKENCâu 1: Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X làA. isohexan. B. 3-metylpent-3-en. C. 3-metylpent-2-en. D. 2-etylbut-2-en.Câu 2: Số đồng phân của C

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập anken

Đọc:48Ngày tạo:18/07/2013Download:0

BÀI TẬP VỀ ANKENCâu 1: Anken X có công thức cấu tạo: CH3– CH2– C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là A. isohexan. B. 3-metylpent-3-en. C. 3-metylpent-2-en. D. 2-etylbut-2-en.Câu 2:

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập anken

Đọc:44Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Bài tập AnkenBÀI TẬP VỀ ANKENCâu 1: Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X làA. isohexan. B. 3-metylpent-3-en. C. 3-metylpent-2-en. D. 2-etylbut-2-en.Câu 2: Số đồng phân của C

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập anken

Đọc:30Ngày tạo:19/07/2013Download:1

BÀI TẬP ANKENI, CÁC CHÚ Ý KHI GIẢI TOÁN1,khi đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon X mà số mol khí = thì kết luận chất ban đầu có dạng 2, cho anken X qua dung dịch nước brom,dung dịch thuốc tím

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập Anken

Đọc:23Ngày tạo:19/07/2013Download:1

BÀI TẬP VỀ ANKEN

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập - Anken (Tự luận)

Đọc:478Ngày tạo:06/03/2013Download:13

Dạng 1. Danh pháp, cấu trúc và đồng phân anken Câu 1. Anken là gì? Hãy viết công thức phân tử và công thức cấu tạo chung cho anken. Hãy so sánh thành phần và đặc điểm cấu tạo của anken với ankan và mo

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập trắc nghiệm anken

Đọc:235Ngày tạo:10/11/2012Download:10

BÀI TẬP TRẮC NGHIÊM ANKEN Câu 1 X,Y,Z là ankan,xicloankan,anken có cùng số nguyên tử C .sắp xếp nào đúng với số liên kết xicma trong X,Y,Z? A ZCâu 2 cho các anken sau 2-metylbut-2-en; 2,3-đimetylbut-2

Thêm vào bộ sưu tập

BÀI TẬP anken va ankadien

Đọc:202Ngày tạo:06/03/2013Download:4

Câu 1. Cho các mệnh đề:(I).Anken và ankađien là đồng đẳng của nhau vì đều có liên kết đôi trong phân tử.(II).Ankađien và ankin là đồng phân của nhau.(III).Hiđrocacbon không no là hiđrocacbon có liên k

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập trắc nghiệm anken

Đọc:62Ngày tạo:19/07/2013Download:4

BÀI TẬP TRẮC NGHIÊM ANKEN Câu 1 X,Y,Z là ankan,xicloankan,anken có cùng số nguyên tử C .sắp xếp nào đúng với số liên kết xicma trong X,Y,Z? A ZCâu 2 cho các anken sau 2-metylbut-2-en; 2,3-đimetylbut-2

Thêm vào bộ sưu tập

Lý thuyết và bài tập Anken

Đọc:74Ngày tạo:18/07/2013Download:0

ankenAnken là những hidrocacbon mạch hở có một nối đôi trong phân tử. A- Đồng đẳng - đồng phân - danh phápI- Đồng đẳng Anken đơn giản nhất là etilen.Công thức tổng quát: CnH2n (n2).II- Đồng phân 1-

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Hóa 11 bài Luyện tập Anken và Ankadien

Đọc:458Ngày tạo:06/03/2013Download:4

Tiết 45 LUYỆN TẬP: ANKEN VÀ ANKAĐIENI/ MỤC TIÊU BÀI HỌC.1. Kiến thức: - Củng cố về tính chất hoá học của anken và ankađien. - HS biết cách phân biệt ankan, anken, ankađien bằng phương pháp hoá h

Thêm vào bộ sưu tập