Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

bai33.thuc hanh.xem phim ve tap tinh cua dong vat.doc

bai33.thuc hanh.xem phim ve tap tinh cua dong vat.doc

Đọc:1146Ngày tạo:10/11/2012Download:9

A - CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬTBài 33. XEM PHIM VỀ TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT-------- o0o --------Mục tiêu:Sau khi học xong bài này học sinh cần phải: phân tích được các dạng tập tính của động vật:Tập tính kiếm ăn

Thêm vào bộ sưu tập

bai33.thuc hanh.xem phim ve tap tinh cua dong vat.doc

Đọc:104Ngày tạo:19/07/2013Download:0

A - CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬTBài 33. XEM PHIM VỀ TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT-------- o0o --------Mục tiêu:Sau khi học xong bài này học sinh cần phải: phân tích được các dạng tập tính của động vật:Tập tính kiếm ăn

Thêm vào bộ sưu tập

bai31.tap tinh cua dong vat.doc

Đọc:171Ngày tạo:10/11/2012Download:0

A - CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬTBài 31. TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT-------- o0o --------Mục tiêu:Sau khi học xong bài này học sinh cần phải:Nêu được định nghĩa tập tính.Phân biệt được tập tính bẩm sinh với tập tính h

Thêm vào bộ sưu tập

bai31.tap tinh cua dong vat.doc

Đọc:21Ngày tạo:19/07/2013Download:0

A - CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬTBài 31. TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT-------- o0o --------Mục tiêu:Sau khi học xong bài này học sinh cần phải:Nêu được định nghĩa tập tính.Phân biệt được tập tính bẩm sinh với tập tính h

Thêm vào bộ sưu tập

bai17.ho hap o dong vat.doc

Đọc:190Ngày tạo:10/11/2012Download:1

A - CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬTBài 17. HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT-------- o0o --------Mục tiêu:Sau khi học xong bài này học sinh cần phải:Nêu đuợc các đặc điểm chung của bề mặt hô hấp.Nêu được

Thêm vào bộ sưu tập

bai26.cam ung o dong vat.doc

Đọc:156Ngày tạo:10/11/2012Download:0

A - CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬTBài 26. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT-------- o0o --------Mục tiêu:Sau khi học xong bài này học sinh cần phải:Nêu được khái niệm cảm ứng ở động vật.Trình bày được cảm ứng ở động vật chưa có

Thêm vào bộ sưu tập

bai15.tieu hoa o dong vat.doc

Đọc:85Ngày tạo:10/11/2012Download:0

A - CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬTBài 15. TIÊU HOÁ Ở ĐỘNG VẬT-------- o0o --------Mục tiêu:Sau khi học xong bài này học sinh cần phải:Nêu được sự tiến hoá về hệ tiêu hoá ở động vật, từ t

Thêm vào bộ sưu tập

bai17.ho hap o dong vat.doc

Đọc:28Ngày tạo:19/07/2013Download:0

A - CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬTBài 17. HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT-------- o0o --------Mục tiêu:Sau khi học xong bài này học sinh cần phải:Nêu đuợc các đặc điểm chung của bề mặt hô hấp.Nêu được

Thêm vào bộ sưu tập

bai26.cam ung o dong vat.doc

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:0

A - CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬTBài 26. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT-------- o0o --------Mục tiêu:Sau khi học xong bài này học sinh cần phải:Nêu được khái niệm cảm ứng ở động vật.Trình bày được cảm ứng ở động vật chưa có

Thêm vào bộ sưu tập

bai15.tieu hoa o dong vat.doc

Đọc:14Ngày tạo:19/07/2013Download:0

A - CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬTBài 15. TIÊU HOÁ Ở ĐỘNG VẬT-------- o0o --------Mục tiêu:Sau khi học xong bài này học sinh cần phải:Nêu được sự tiến hoá về hệ tiêu hoá ở động vật, từ t

Thêm vào bộ sưu tập

NGUYEN HANH xem lai giup bai giai

Đọc:35Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Khi hệ 2 vật+ độ biến dạng lò xo khi vật ở vị trí cân bằng: , khi đó biên độ dao động A1 = 8cm(ma=100 ;mb=200…A=6)Khi m2 tách ra (hệ còn 1 vật): độ biến dạng của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng (mới):

Thêm vào bộ sưu tập

bai tap ve tinh tuong doi cua chuyen dong

Đọc:24Ngày tạo:19/07/2013Download:0

BÀI TẬP VỀ TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG. CÔNG THỨC CÔNG VẬN TỐCI. Chuẩn kiến thức:- Nắm các kiến thức về tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc.II. Chuẩn

Thêm vào bộ sưu tập

bai37.sinh truong va phat trien o dong vat.doc

Đọc:124Ngày tạo:10/11/2012Download:1

A – SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬTBài 37. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT-------- o0o --------Mục tiêu:Sau khi học xong bài này học sinh cần phải: - Nêu được khái niệm biến thái. - Phân biệ

Thêm vào bộ sưu tập

bai37.sinh truong va phat trien o dong vat.doc

Đọc:40Ngày tạo:19/07/2013Download:1

A – SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬTBài 37. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT-------- o0o --------Mục tiêu:Sau khi học xong bài này học sinh cần phải: - Nêu được khái niệm biến thái. - Phân biệ

Thêm vào bộ sưu tập

Con Vat.doc

Đọc:71Ngày tạo:10/11/2012Download:0

CÁC BÀI HÁT SINH HOẠT CỘNG ĐỒNGSưu tầm và thực hiện: Huỳnh ToànChủ đề: HÁT VỀ CÁC CON VẬT1/ MÚA VOI Huỳnh Toàn Trông kìa con voi, nó đứng rung rinh, nghiêng mình t

Thêm vào bộ sưu tập

bai tap ve thoi cua dong tu

Đọc:19Ngày tạo:19/07/2013Download:0

I. VERB TENSESChoose the best answer:Tom ___________ tennis once or twice a week.A. usually play B. is usually play C. usually plays D. have usually playsAt 4 o’clock yesterday evening, she ___

Thêm vào bộ sưu tập

tap tinh di cu cua dong vat

Đọc:349Ngày tạo:10/11/2012Download:2

THPT A2010 - 2011Bài thực hành sinh học lớp 11Tìm hiểu tập tính di cư của động vật. Bài thực hànhTì

Thêm vào bộ sưu tập

Bai 30. Tap tinh cua dong vat

Đọc:125Ngày tạo:10/11/2012Download:0

CHÀO MỪNG CÁC THẦY, CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINHĐẾN VỚI TIẾT HỌC NÀYThực hiện: Đỗ Văn MườiTổ Sinh - Hóa – Trường THPT Nam Sách IIKIỂM TRA BÀI CŨTrả lời các câu trắc nghiệm sau đây bằng cách chọn một đ

Thêm vào bộ sưu tập

mot so tap tinh cua dong vat

Đọc:89Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Mäüt säú táûp tênh cuía âäüng váûtTập tính động vật là chuỗi những phản ứng trả lời lại các kích thích của môi trường (bên trong cũng như bên ngoài cơ thể) nhờ đó mà động vật tồn tại và phát triển. Ví

Thêm vào bộ sưu tập

tap tinh di cu cua dong vat

Đọc:25Ngày tạo:19/07/2013Download:0

THPT A2010 - 2011Bài thực hành sinh học lớp 11Tìm hiểu tập tính di cư của động vật. Bài thực hànhTì

Thêm vào bộ sưu tập