Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Bản tự kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2011

Bản tự kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2011

Đọc:1402Ngày tạo:09/11/2012Download:13

Chi bộ THCS Đồng Tâm ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Đồng Tâm, ngày 05 tháng 12 năm 2011 BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Thêm vào bộ sưu tập

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2011

Đọc:126Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ĐẢNG BỘ XÃ ĐẠI ÂN 2 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ TRƯỜNG THCS ĐẠI ÂN 2BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM(Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2011) (((((Họ và tên: Lê Thị Hồng ChiĐơn vị

Thêm vào bộ sưu tập

Bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2011

Đọc:326Ngày tạo:09/11/2012Download:3

THÀNH ỦY BUÔN MA THUỘTCHI BỘ BAN TỔ CHỨC*ÐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMBuôn Ma Thuột, ngày tháng 11 năm 2011BẢN TỰ KIỂM ÐIỂMÐánh giá chất lượng đảng viên năm 2011---*---Tên tôi là:Vũ Ngọc Hưng; sinh ngày

Thêm vào bộ sưu tập

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm

Đọc:14380Ngày tạo:09/11/2012Download:78

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMQuang Vinh, ngày 13 tháng 12 năm 2010BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN(Kèm theo Kế hoạch số: 81 – KH/TU ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Tỉnh ủy về việc thực hiện đánh giá chất lượng tổ chức

Thêm vào bộ sưu tập

Bản tự kiểm điểm đảng viên 2011

Đọc:291Ngày tạo:10/11/2012Download:4

CHI BỘ: TRƯỜNG THCS CHIÊN SƠN - ĐẢNG BỘ XÃ CHIÊN SƠNCƠ QUAN, ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS CHIÊN SƠN BẢN TỰ KIỂM ĐIỂMCủa cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên năm 2011(Dùng cho cán bộ quản lý hoặc công chức,

Thêm vào bộ sưu tập

Bản tự kiểm điểm Đảng viên 2011

Đọc:229Ngày tạo:09/11/2012Download:4

ĐẢNG BỘ TT VỊ XUYÊN                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chi bộ trường THCS Vị Xuyên, ngày 21 tháng 11 năm 2011BẢN TỰ KIỂM ĐIỂMĐánh giá chất lượng đảng viên năm 2

Thêm vào bộ sưu tập

Bản tự kiểm điểm đảng viên 2011

Đọc:30Ngày tạo:19/07/2013Download:0

CHI BỘ: TRƯỜNG THCS CHIÊN SƠN - ĐẢNG BỘ XÃ CHIÊN SƠNCƠ QUAN, ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS CHIÊN SƠN BẢN TỰ KIỂM ĐIỂMCủa cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên năm 2011(Dùng cho cán bộ quản lý hoặc công chức,

Thêm vào bộ sưu tập

Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2011

Đọc:425Ngày tạo:09/11/2012Download:1

ĐẢNG BỘ: XÃ KIM HOA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ : Trường TH Kim Hoa B BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊNNĂM 2011 Họ và tên : Nguyễn Thị Thanh Lừn

Thêm vào bộ sưu tập

bản kiểm điểm đảng viên năm 2011

Đọc:24Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ĐẢNG BỘ……………………. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ:……………………. BẢN TỰ KIỂM ĐIỂMĐá

Thêm vào bộ sưu tập

tự kiểm điểm cuối năm phân loại đảng viên

Đọc:3430Ngày tạo:09/11/2012Download:12

ĐẢNG BỘ AN THẠNH ĐÔNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ TRƯỜNG AN THẠNH ĐÔNG D

Thêm vào bộ sưu tập

Bản kiểm điểm cá Đảng viên cuối năm

Đọc:154Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ĐẢNG BỘ: THỊ TRẤN CAM LỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ : Trường TH Hồ Chơn Nhơn BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊNNĂM 2009........... Họ và tên : Nguyễn Thị Loan

Thêm vào bộ sưu tập

bản tự kiẻm điểm đảng viên năm 2011

Đọc:68Ngày tạo:09/11/2012Download:1

đảng ủy xã quỳnh lộc đảng cộng sản việt nam Chi bộ : trường TH q lộc b Bản tự kiểm điểm đảng viên Họ Và tên : Nguyễn Thị Hằng

Thêm vào bộ sưu tập

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM đảng viên năm 2010

Đọc:100Ngày tạo:09/11/2012Download:0

Họ và tên đảng viên: .................................................................; Sinh ngày:.......................... Chức vụ hiện nay (đảng, CQ, đoàn thể): ................

Thêm vào bộ sưu tập

Bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2010

Đọc:94Ngày tạo:09/11/2012Download:1

ĐẢNG BỘ XÃ THẠCH HƯNGCHI BỘ THCS HƯNG ĐỒNGĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMThạch Hưng, ngày 3 tháng 12 năm 2010BẢN TỰ KIỂM ĐIỂMĐánh giá chất lượng đảng viên năm 2010- Họ và tên: Lê Ngọc Anh- Chức vụ: + Đảng:

Thêm vào bộ sưu tập

Bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2010

Đọc:68Ngày tạo:10/11/2012Download:0

ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ THCS BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊNNăm 2010 Tôi tên là: Sinh ngày: Ngày vào Đảng: Ngày chính thức: Chức vụ hiện nay: Căn cứ nhiệm vụ đảng viên, chức trách

Thêm vào bộ sưu tập

Bản tự kiểm điểm đảng viên trong năm

Đọc:49Ngày tạo:09/11/2012Download:1

Đảng bộ xã T Đảng cộng sản việt namchi bộ THCS Bản kiểm điểm đảng viênNăm 200Họ và tên: ………………..Chức vụ: Bí thư chi bộ Ngày sinh: 01/09/1960Ngày vào Đảng: 08/

Thêm vào bộ sưu tập

Bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2010

Đọc:49Ngày tạo:18/07/2013Download:0

ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ THCS BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊNNăm 2010 Tôi tên là: Sinh ngày: Ngày vào Đảng: Ngày chính thức: Chức vụ hiện nay: Căn cứ nhiệm vụ đảng viên, chức trách

Thêm vào bộ sưu tập

Bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2010.

Đọc:17Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ĐẢNG BỘ TT CAM LỘCHI BỘ TRƯỜNG TH HỒ CHƠN NHƠNĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMBẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊNNĂM 2010.Họ và tên: Ngày tháng năm sinh: Ngày vào Đảng: 1/4/2009. Chính thức: 1/4/2010.Chức

Thêm vào bộ sưu tập

Bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2010

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ĐẢNG BỘ XÃ THẠCH HƯNGCHI BỘ THCS HƯNG ĐỒNGĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMThạch Hưng, ngày 3 tháng 12 năm 2010BẢN TỰ KIỂM ĐIỂMĐánh giá chất lượng đảng viên năm 2010- Họ và tên: Lê Ngọc Anh- Chức vụ: + Đảng:

Thêm vào bộ sưu tập

Tự kiểm điểm của đảng viên dự bị năm 2011

Đọc:1234Ngày tạo:10/11/2012Download:20

Mẫu số 10- KNĐĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMTân Thạnh, ngày 17 tháng 11 năm 2011BẢN TỰ KIỂM ĐIỂMCủa đảng viên dự bị Kính gửi: - Chi bộ Tài nguyên – Môi trường; - Đảng ủy huyện Tân Thạnh, Tôi là: Trần Thanh

Thêm vào bộ sưu tập