Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

BDHSG/ DANG CHUOI PHAN UNG

BDHSG/ DANG CHUOI PHAN UNG

Đọc:23Ngày tạo:19/07/2013Download:0

SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG VÔ CƠBài 1: A B C CaCO3 CaCO3 D E F CaCO3Bài 2: A Ca(OH)2 CaCO3 CaSO4 CaCl2 BBài 3: Bài 4: Cu A

Thêm vào bộ sưu tập

chuoi phan ung (BDHSG)

Đọc:67Ngày tạo:18/07/2013Download:0

SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG VÔ CƠBài 1: A B C CaCO3 CaCO3 D E F CaCO3Bài 2: A Ca(OH)2 CaCO3 CaSO4 CaCl2 BBài 3: Bài 4: Cu A

Thêm vào bộ sưu tập

CHUOI PHAN UNG

Đọc:249Ngày tạo:10/11/2012Download:2

CHUỖI PHẢN ỨNG HỮU CƠBài 1. Xác định các chất A, B, C, D và viết các phương trình phản ứng trong sơ đồ chuyển hoá sau : A B C C3H8

Thêm vào bộ sưu tập

chuoi phan ung nè

Đọc:51Ngày tạo:18/07/2013Download:0

chuoi phan ung nè

Thêm vào bộ sưu tập

CHUOI PHAN UNG

Đọc:37Ngày tạo:19/07/2013Download:2

CHUỖI PHẢN ỨNG HỮU CƠBài 1. Xác định các chất A, B, C, D và viết các phương trình phản ứng trong sơ đồ chuyển hoá sau : A B C C3H8

Thêm vào bộ sưu tập

Chuoi phan ung hoa hoc

Đọc:192Ngày tạo:10/11/2012Download:3

kim loại nhóm IAPhần A. tóm tắt lý thuyếtI- kim loại1- Tác dụng với phi kim: 2Na + O2 Na2O2 2Na + Cl2 2NaCl 2Na + H2 2NaH2- Tác dụng với dung dịch axit: 2Na + 2HCl 2NaCl + H2

Thêm vào bộ sưu tập

chuoi phan ung luu huynh

Đọc:180Ngày tạo:10/11/2012Download:0

1. Sơ đồ 1 S H2S SO2 SO3 H2SO4 SO2 S ZnS SO2 H2SO4

Thêm vào bộ sưu tập

Bai tap chuoi phan ung

Đọc:55Ngày tạo:18/07/2013Download:1

DẠNG 11. HOÀN THÀNH CHUỖI PHẢN ỨNG.Bài 1: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:1. KMnO4 + HClđ 2. MnO2 + HClđ 2. PbO2 + HClđ

Thêm vào bộ sưu tập

chuoi phan ung huu co

Đọc:31Ngày tạo:18/07/2013Download:0

BAØI TAÄP VEÀ ANCOL Hay 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hoaëc 9. Hoaëc Hoaëc Hoaëc 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Hoaëc 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Thêm vào bộ sưu tập

chuoi phan ung hoa hoc

Đọc:28Ngày tạo:18/07/2013Download:0

]

Thêm vào bộ sưu tập

Chuoi phan ung hoa hoc

Đọc:21Ngày tạo:19/07/2013Download:0

kim loại nhóm IAPhần A. tóm tắt lý thuyếtI- kim loại1- Tác dụng với phi kim: 2Na + O2 Na2O2 2Na + Cl2 2NaCl 2Na + H2 2NaH2- Tác dụng với dung dịch axit: 2Na + 2HCl 2NaCl + H2

Thêm vào bộ sưu tập

Chuoi phan ung hoa hoc

Đọc:19Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Nitơ - PhotphoPhần A. tóm tắt lý thuyếtI. Nitơ 1. Tác dụng với hidro: N2 + 3H2 2NH32. Tác dụng với oxi: N2 + O2 2NO3. Điều chế:- Trong phòng thí nghiệm: NH4NO2 N

Thêm vào bộ sưu tập

chuoi phan ung luu huynh

Đọc:12Ngày tạo:19/07/2013Download:0

1. Sơ đồ 1 S H2S SO2 SO3 H2SO4 SO2 S ZnS SO2 H2SO4

Thêm vào bộ sưu tập

bai tap chuoi phan ung nito photpho

Đọc:55Ngày tạo:18/07/2013Download:0

bai tap chuoi phan ung nito photpho

Thêm vào bộ sưu tập

chuoi phan ung hoa huu co

Đọc:36Ngày tạo:18/07/2013Download:0

PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN LIÊN QUAN GIỮARƯỢU - ANĐÊHIT – AXIT – ESTE 18 19 C6H5NO2

Thêm vào bộ sưu tập

chuoi phan ung(kim loai)

Đọc:31Ngày tạo:18/07/2013Download:0

chuoi phan ung(kim loai)

Thêm vào bộ sưu tập

chuoi phan ung ve huu co 11

Đọc:26Ngày tạo:18/07/2013Download:0

BAØI TAÄP VEÀ ANCOL Hay 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hoaëc 9. Hoaëc Hoaëc Hoaëc 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Hoaëc 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Thêm vào bộ sưu tập

chuoi phan ung hoc ki1

Đọc:25Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Lời ngỏ:Dưới đây là 43 dãy biến hoá mình sưu tầm từ các đề thi đại học và một số tài liệu hay. Mọi người xem tham khảo. Do mình soạn bằng chương trình CS ChemDraw Pro nên nếu máy tính các bạn không cà

Thêm vào bộ sưu tập

chuoi phan ung huu co hs luu y

Đọc:131Ngày tạo:10/11/2012Download:1

PHẢN ỨNG CẦN LƯU Ý 1) H,C không no thành H,C no ( +H2 Ni ) CnH2n(n-x) + (x+1) H2 CnH2n+2

Thêm vào bộ sưu tập

so do, chuoi cac phan ung hoa hoc

Đọc:95Ngày tạo:10/11/2012Download:2

Thêm vào bộ sưu tập