Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

BDHSG Hóa 9 khá hay

BDHSG Hóa 9 khá hay

Đọc:92Ngày tạo:10/11/2012Download:1

LƯU HÀNH NỘI BỘDẠNG 1: CÂU HỎI ĐIỀU CHẾ SƠ ĐỒ PHẢN ỨNGCâu 1: Viết phương trình phản ứng hoàn thành sơ đồ sau: Ca CaO Ca(OH)2 CaCO3 Ca(HCO3)2 CaCl2 CaCO3 2)

Thêm vào bộ sưu tập

BDHSG Hóa 9 khá hay

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:0

LƯU HÀNH NỘI BỘDẠNG 1: CÂU HỎI ĐIỀU CHẾ SƠ ĐỒ PHẢN ỨNGCâu 1: Viết phương trình phản ứng hoàn thành sơ đồ sau: Ca CaO Ca(OH)2 CaCO3 Ca(HCO3)2 CaCl2 CaCO3 2)

Thêm vào bộ sưu tập

Tài liệu + Đề BDHSG Hóa 9 ( Khá hay )

Đọc:136Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Phương pháp 1ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNGPhương pháp 2 BẢO TOÀN MOL NGUYÊN TỬMỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN MOL NGUYÊN TỬ01. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,4 mol Fe

Thêm vào bộ sưu tập

Tài liệu + Đề BDHSG Hóa 9 ( Khá hay )

Đọc:36Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Phương pháp 1ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNGPhương pháp 2 BẢO TOÀN MOL NGUYÊN TỬMỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN MOL NGUYÊN TỬ01. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,4 mol Fe

Thêm vào bộ sưu tập

Tài liệu + Đề BDHSG Hóa 9 ( Khá hay )

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Phương pháp 1ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNGPhương pháp 2 BẢO TOÀN MOL NGUYÊN TỬMỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN MOL NGUYÊN TỬ01. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,4 mol Fe

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo an BDHSG Hóa Học 9 cực hay

Đọc:96Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Vấn đề 1: Hợp chất vô cơ: Tiết1,2,3 A-oxit: I- Định nghĩa: Oxit là hợp chất của 2 nguyên tố, trong đó có 1 nguyên tố là ôxi. CTTQ: MxOy. VD: CaO, SO2, CO2, CuO, Fe2O3… I

Thêm vào bộ sưu tập

một số chuyên đề BDHSG hóa 9 hay

Đọc:36Ngày tạo:18/07/2013Download:0

kế hoạch bồi dưỡng hsgmôn: Hoá Học 9SttTên chuyên đềSố tiếtIRèn luyện kĩ năng viết CTHH, PTHH và các phương pháp giải toán hoá học thông dụng.1Viết, hoàn thành các phương trình hoá học và hướng dẫn 1

Thêm vào bộ sưu tập

GIÁO ÁN BDHSG MÔN HÓA 9- RẤT HAY.

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:0

1) Oxit bazơ có những tính chất hoá học sau?Tác dụng với: Nước, oxit bazơ và bazơTác dụng với: Oxit axit, axit và oxit bazơTác dụng với: Nước, axit và oxit axitTác dụng với: Nước, muối và axitCanxi ô

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo an BDHSG Hóa Học 9 cực hay

Đọc:15Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Vấn đề 1: Hợp chất vô cơ: Tiết1,2,3 A-oxit: I- Định nghĩa: Oxit là hợp chất của 2 nguyên tố, trong đó có 1 nguyên tố là ôxi. CTTQ: MxOy. VD: CaO, SO2, CO2, CuO, Fe2O3… I

Thêm vào bộ sưu tập

ĐỀ KT LY 9 KHÁ HAY

Đọc:24Ngày tạo:18/07/2013Download:0

và tên : tra 15 phút: Môn Vật Lý 9Điểmphê của thầyHãy chọn câu trả lời đúng (2đ) .Câu 1 Chọn câu trả lời đúng. (1đ

Thêm vào bộ sưu tập

Tự chọn AV 9(khá hay)

Đọc:14Ngày tạo:19/07/2013Download:0

TOPIC ONEPersonal Information- Friends- Clothing- Home village* Basic knowledge:Grammar:- Tenses: past simple, past simple with wish, present perfect - Used to - The passive - Prepositions of time- Ad

Thêm vào bộ sưu tập

BDHSG HÓA 9

Đọc:77Ngày tạo:09/11/2012Download:0

BDHSG HÓA 9

Thêm vào bộ sưu tập

BDHSG HÓA 9

Đọc:13Ngày tạo:19/07/2013Download:0

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HSGmôn: Hoá Học 9SttTên chuyên đềSố tiếtIRèn luyện kĩ năng viết CTHH, PTHH và các phương pháp giải toán hoá học thông dụng.1Viết, hoàn thành các phương trình hoá học và hướng dẫn 1

Thêm vào bộ sưu tập

DANG TU BDHSG 9 hay

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:0

WORD FORM(DẠNG TỪ)Hình thứcVị tríVí dụNoun(danh từ)1.V+ion ance ment or/er(chỉ người) ex:educate-educationperform-performence 2.adj+ness Ex:happy-happyness1.đứng trước độn

Thêm vào bộ sưu tập

600 câu hỏi hóa học hưu cơ và ... - Khá hay

Đọc:19Ngày tạo:18/07/2013Download:0

600 câu hỏi hóa học hưu cơ và ... - Khá hay

Thêm vào bộ sưu tập

Tài liệu BDHSG Hóa 9

Đọc:123Ngày tạo:10/11/2012Download:1

DẠNG 1: CÂU HỎI ĐIỀU CHẾ SƠ ĐỒ PHẢN ỨNGCâu 1: Viết phương trình phản ứng hoàn thành sơ đồ sau: Ca CaO Ca(OH)2 CaCO3 Ca(HCO3)2 CaCl2 CaCO3 2) FeCl2

Thêm vào bộ sưu tập

Tai Liệu BDHSG hóa 9

Đọc:108Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Phần 1:75 đề thi học sinh giỏi hoá các cấp THCSđề số 1Bài 1: Hoà tan hoàn toàn 3,34 gam hỗn hợp hai muối cabonat kim loại hoá tri II và hoá trị III bằng dung dịch HCl dư ta được dung dịch A và 0,896 l

Thêm vào bộ sưu tập

Tài liệu BDHSG Hóa 9

Đọc:31Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Vấn đề 1 Các loại hợp chất vô cơA. oxit : I. Định nghĩa : Oxit là hợp chất gồm 2 nguyên tố, trong đó có 1 nguyên tố là oxi . II. Phân loại: Căn cứ vào tính chất hóa học cđa oxit , người t

Thêm vào bộ sưu tập

chuyên đề BDHSG hóa 9

Đọc:27Ngày tạo:18/07/2013Download:0

NGàY SOạN 27/10/2009NGàY GIảNG:31/10/2009CHUYÊN Đề 12:a XIT-tíNH CHấT HOá HọC CủA A XITa-Kiến thức I. Phân loại* Phân loại dựa vào thành phần cấu tạo: + A xit có oxi + A xit không có oxi*

Thêm vào bộ sưu tập

Chương trình BDHSG Hóa 9

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Trường THCS Quách Xuân Kỳchương trình bồi dưỡngMôn: Hoá học lớp 9Năm học: 2011-20121/ Số buổi: 822/ Số tiết: 246Phần vô cơ: 48 buổiPhần hữu cơ: 20 buổiKhảo sát: 3 buổiLuyện tập bộ đề: 11 buổiTTTên bà

Thêm vào bộ sưu tập