Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Biên bản chấm điểm TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN HỌC SINH TÍCH CỰC

Biên bản chấm điểm TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN HỌC SINH TÍCH CỰC

Đọc:398Ngày tạo:10/11/2012Download:0

BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA“XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN HỌC SINH TÍCH CỰC”(theo văn bản hướng dẫn số 1741 ./BGDĐT-GDTrH ngày 05/3/2009 của Bộ GD - ĐT)TRƯỜNG TIỂU HỌC:..

Thêm vào bộ sưu tập

chấm điểm trường học thân thiện - học sinh tích cực

Đọc:95Ngày tạo:10/11/2012Download:0

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAMTRƯỜNG THCS TÂN AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢNKiểm tra việc triển khai thực hiện phong trào thi đua " Xây

Thêm vào bộ sưu tập

Chấm điểm trường học thân thiện, HS tích cực

Đọc:99Ngày tạo:10/11/2012Download:0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 1741/BGDĐT-GDTrHV/v: Hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” CỘNG H

Thêm vào bộ sưu tập

Biên bản kiểm tra TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC

Đọc:621Ngày tạo:10/11/2012Download:3

BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA“XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN HỌC SINH TÍCH CỰC”(theo văn bản hướng dẫn số 1741 ./BGDĐT-GDTrH ngày 05/3/2009 của Bộ GD - ĐT)TRƯỜNG TIỂU HỌC:..

Thêm vào bộ sưu tập

biên bản tự đánh giá trường học thân thiện học sinh tích cực - tú

Đọc:466Ngày tạo:09/11/2012Download:5

SỞ GD & ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG PTDTNT THPT TỦA CHÙA Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố /BB – PTDTNT THPT BIÊN BẢN TỔNG HỢPVề việc tự kiểm tr

Thêm vào bộ sưu tập

Biên bản đánh giá Phong trào trường học thân thiện-Học sinh tích cực

Đọc:360Ngày tạo:10/11/2012Download:1

PHÒNG GD & ĐT TÁNH LINHTRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ PHONG TRÀO “TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN – HỌC SINH TÍCH CỰC”Thời gian: 15 giờ 30 ph

Thêm vào bộ sưu tập

báo cáo trường học thân thiện học sinh tích cực

Đọc:251Ngày tạo:09/11/2012Download:1

sở GD&ĐT Bắc ninhcộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namtrường thpt quế võ số 2---------------------------Độc lập –Tự do – Hạnh phúc------------------------------ Số:...../BC- THPTQV2

Thêm vào bộ sưu tập

Kế hoạch trường học thân thiện, học sinh tích cực

Đọc:98Ngày tạo:10/11/2012Download:0

SỞ GD - ĐT VĨNH PHÚC CỘNG HÒA X XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THPT BÌNH SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 356 /QĐ-HT Sông Lô, ngày 10 tháng 9 năm 2010QUY ẾT Đ ỊNHThành lập Ban chỉ đạo“Xây dựng t

Thêm vào bộ sưu tập

Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực

Đọc:88Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực Cùng với cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung mà Bộ Giáo dục - Đào tạo đã và đang triển khai, năm học mới 2008 – 2009, Bộ tiếp tục phát động pho

Thêm vào bộ sưu tập

Đánh giá trường học thân thiện, học sinh tích cực

Đọc:87Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Phòng gd&đt tp Bắc Ninh Trường thcs Khúc Xuyên –––––––––––––––––Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc–––––––––––––––––––Khúc Xuyên, ngày 28 tháng 04 năm 2011Đánh giá kết xếp l

Thêm vào bộ sưu tập

Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

Đọc:68Ngày tạo:10/11/2012Download:0

PHÒNG GD&ĐT DÀU TIẾNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG MG ĐỊNH THÀNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Định Thành, ngày 21 tháng 10 năm 2011KẾ HOẠCH PHO

Thêm vào bộ sưu tập

Trường học thân thiện , học sinh tích cực

Đọc:52Ngày tạo:10/11/2012Download:0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 1741/BGDĐT-GDTrHV/v: Hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” CỘNG H

Thêm vào bộ sưu tập

Đánh giá trường học thân thiện học sinh tích cực

Đọc:42Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Phụ lục 2. ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC(Phụ lục kèm theo văn bản hướng dẫn số 1741 ./BGDĐT-GDTrH ngày 05/3/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nội dung 1. Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn (tối đ

Thêm vào bộ sưu tập

Trường học thân thiện học sinh tích cực

Đọc:31Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Phòng gd & ĐT cẩm giàng cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namTrường thcs cẩm điền Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTiêu chí đánh giá trường học thân thiện

Thêm vào bộ sưu tập

tieu chi trường học thân thiện học sinh tích cực

Đọc:31Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Chào mừng giáo viên về dự chuyên đềTrường học thân thiện học sinh tích cực TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN1.Mục tiêu:a.Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường xây dựng môi trường

Thêm vào bộ sưu tập

Biên bản KT trường học thân thiện...

Đọc:117Ngày tạo:09/11/2012Download:0

Phòng GD&ĐT KHOáI CHÂUTRƯờNG THCS TÂN DÂNCộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBiên bản tự kiểm tra đánh giá phong trào xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cựcNăm học:

Thêm vào bộ sưu tập

BAO CAO TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN ỌC SINH TÍCH CỰC

Đọc:61Ngày tạo:09/11/2012Download:0

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MƯỜNG CHÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường tiểu học Nậm He Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thêm vào bộ sưu tập

Kế hoạch xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực ở nhà trường

Đọc:126Ngày tạo:10/11/2012Download:1

PHÒNG GD – ĐT ĐẦM DƠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS TÂN TIẾN Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 04/KH – HT KẾ HOẠCH Về việc “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ---------

Thêm vào bộ sưu tập

BẢN ĐĂNG KÝ LỚP HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC

Đọc:122Ngày tạo:09/11/2012Download:0

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc––––––––––––––––––––––– Thanh Miện, ngày 05 tháng 9 năm 2008Bản đăng ký xây dựng tr

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu biên bản khiểm tra trường học thân thiện

Đọc:274Ngày tạo:10/11/2012Download:0

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO ĐỨC THỌCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM TRA KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG THTT- HSTC” NĂM HỌC 2010-2011

Thêm vào bộ sưu tập