Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Đọc:1961Ngày tạo:10/11/2012Download:4

CỘNG HÀO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập –Tự do- hạnh phúc.BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN(V/v chấm điểm hoạt động công đoàn. Năm học 2010-2011).Thời gian: vào luc 10 giờ 30 phút ngày 8 tháng 1

Thêm vào bộ sưu tập

Biên bản họp BCH công đoàn

Đọc:2382Ngày tạo:10/11/2012Download:15

TRƯỜNG THCS AN LẠCBCH ĐOÀNSố :....../BB-CĐCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc An Lạc, ngày….. tháng…. năm 20…BIÊN BẢN HỌP BCH CÔN

Thêm vào bộ sưu tập

Biên bản họp BCH công đoàn

Đọc:314Ngày tạo:19/07/2013Download:2

TRƯỜNG THCS AN LẠCBCH ĐOÀNSố :....../BB-CĐCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc An Lạc, ngày….. tháng…. năm 20…BIÊN BẢN HỌP BCH CÔN

Thêm vào bộ sưu tập

Gui Ban chấp hành Công đoàn.

Đọc:564Ngày tạo:10/11/2012Download:2

LĐLĐ HUYỆN VĂN CHẤN CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 62 /HD – CĐ Văn Chấn, ngày 15 tháng 11 năm 2010HƯỚNG DẪNTiếp

Thêm vào bộ sưu tập

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Đọc:75Ngày tạo:18/07/2013Download:0

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CĐCS NHIỆM KỲ: 2010 – 2012Chủ tịch: Đoàn Văn PhúPhó chủ tịch: Trần Hữu NgợiTrưởng ban nữ công: Bùi Thụy Phương DungỦy viên: Nguyễn Thị Thảo Ủy viên: Nguyễn Văn ThànhDANH SÁCH B

Thêm vào bộ sưu tập

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Đọc:55Ngày tạo:18/07/2013Download:0

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CĐCS NHIỆM KỲ: 2010 – 2012Chủ tịch: Đoàn Văn PhúPhó chủ tịch: Trần Hữu NgợiTrưởng ban nữ công: Bùi Thụy Phương DungỦy viên: Nguyễn Thị Thảo Ủy viên: Nguyễn Văn ThànhDANH SÁCH B

Thêm vào bộ sưu tập

Biên bản phân công ban chấp hành công ... kỳ 2012 - 2014

Đọc:132Ngày tạo:19/07/2013Download:0

CÔNG ĐOÀN GD THÀNH PHỐ HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN THCS LÊ VĂN THIÊM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC -------

Thêm vào bộ sưu tập

QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Đọc:322Ngày tạo:10/11/2012Download:3

QUI BAN HÀNH CÔNG ĐOÀNCễNG HOÀ XÃ NAM  THCS NHO                       – do – phỳc       : 02/QC-Nho, ngày 30 thỏng 9 2009 QUI BAN HÀNH CễNG THCS NHO: 2009 – 2012 - vào cụng và 133 Chớnh thi hành cụ

Thêm vào bộ sưu tập

QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Đọc:167Ngày tạo:18/07/2013Download:0

QUI BAN HÀNH CÔNG ĐOÀNCễNG HOÀ XÃ NAM  THCS NHO                       – do – phỳc       : 02/QC-Nho, ngày 30 thỏng 9 2009 QUI BAN HÀNH CễNG THCS NHO: 2009 – 2012 - vào cụng và 133 Chớnh thi hành cụ

Thêm vào bộ sưu tập

Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2014

Đọc:41Ngày tạo:19/07/2013Download:0

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC THÀNH PHỐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS LÊ VĂN THIÊM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thêm vào bộ sưu tập

Biên bản họp Công Đoàn xét giới thiệu kết nạp vào Đảng

Đọc:1749Ngày tạo:09/11/2012Download:17

Liên đoàn lao động Quận Hai Bà Trưng BCH công Đoàn trường thcs hai bà trưngSố: 02 - BB/ CĐ THCS HBT 2009Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2009B

Thêm vào bộ sưu tập

MỘT SỐ VĂN BẢN CỦA BAN CHẤP HÀNH, BTV TRUNG ƯƠNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2007 - 2012

Đọc:142Ngày tạo:10/11/2012Download:0

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHMỘT SỐ VĂN BẢNCỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2007 - 2012(Quyển 3) Hà Nội, tháng 4 năm 2010MỤC LỤCTrang1.Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu biên bản họp Ban Liên tịch nhà trường

Đọc:49Ngày tạo:19/07/2013Download:0

PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNGTRƯỜNG THCS LIÊNG TRANGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBIÊN BẢN HỌP BAN LIÊN TỊCH NHÀ TRƯỜNG Thời gian : … giờ … ngày … tháng …

Thêm vào bộ sưu tập

biên bản họp....

Đọc:511Ngày tạo:09/11/2012Download:4

Trường Tiểu học Võng Xuyên A cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Lớp 3a1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thêm vào bộ sưu tập

Biên bản họp HĐT

Đọc:283Ngày tạo:09/11/2012Download:2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc XuânTân, ngày tháng năm 2011 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG I. Thời gian: 15 giờ, ngày tháng năm 2011 II. Địa điểm:

Thêm vào bộ sưu tập

Biên bản họp HDTĐ

Đọc:193Ngày tạo:09/11/2012Download:1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBIÊN BẢNHỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2009 – 2010------------------------ Hôm nay vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 05 năm 20

Thêm vào bộ sưu tập

biên bản họp ....

Đọc:184Ngày tạo:09/11/2012Download:0

Trường Tiểu học Võng Xuyên A cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Lớp 3a1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thêm vào bộ sưu tập

Biên bản họp thôn

Đọc:131Ngày tạo:09/11/2012Download:0

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Đon Quy, ngày

Thêm vào bộ sưu tập

BIÊN BẢN HỌP TỔ

Đọc:130Ngày tạo:18/07/2013Download:1

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT SỐ 1 BỐ TRẠCH Độc lập -Tự do -Hạnh phúc S

Thêm vào bộ sưu tập

biên bản họp ph

Đọc:117Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Trường THCS NGÔ QUYỀN SốBB-PH lớp… Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc. ------****-----biên bản họp phụ huynh lớpLần thứ năm học 20..... –

Thêm vào bộ sưu tập