Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Biên bản họp hội đồng tư vấn

Biên bản họp hội đồng tư vấn

Đọc:682Ngày tạo:09/11/2012Download:5

PHÒNG GD&ĐT CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS É TÒNG É Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------

Thêm vào bộ sưu tập

Biên bản họp Hội đồng sư phạm

Đọc:266Ngày tạo:09/11/2012Download:1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀ BÌNHTRƯỜNG THPT MƯỜNG BICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: ....../BB-TrMBPhong Phú, ngày 08 tháng 08 năm 2011BIÊN BẢN V/v Họp Hội đồng sư phạm

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu biên bản họp Hội đồng sư phạm

Đọc:37Ngày tạo:19/07/2013Download:0

PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNGTRƯỜNG THCS LIÊNG TRANGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG THÁNG ____ Thời gian : … giờ … ngày … tháng

Thêm vào bộ sưu tập

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KT CUỐI NĂM HỌC

Đọc:332Ngày tạo:09/11/2012Download:0

Phòng GD&ĐT ………… Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trường THCS ộc lập – Tự do – Hạnh phúc……………, ngày 25 tháng 5 năm 2009Biên bản xét duyệt danh hiệu thi đuaNăm học : 2008 -2009I. Thành phần

Thêm vào bộ sưu tập

biên bản hội đồng trường

Đọc:53Ngày tạo:19/07/2013Download:0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do-Hạnh phúcTRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG TRƯỜNGCăn cứ vào nhiệm vụ năm học của ngành giáo dục huyện Krông NôCăn cứ vào kế hoạch năm học 2009- 2010 của trườn

Thêm vào bộ sưu tập

biên bản họp....

Đọc:511Ngày tạo:09/11/2012Download:4

Trường Tiểu học Võng Xuyên A cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Lớp 3a1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thêm vào bộ sưu tập

Biên bản họp HĐT

Đọc:283Ngày tạo:09/11/2012Download:2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc XuânTân, ngày tháng năm 2011 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG I. Thời gian: 15 giờ, ngày tháng năm 2011 II. Địa điểm:

Thêm vào bộ sưu tập

Biên bản họp HDTĐ

Đọc:193Ngày tạo:09/11/2012Download:1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBIÊN BẢNHỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2009 – 2010------------------------ Hôm nay vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 05 năm 20

Thêm vào bộ sưu tập

biên bản họp ....

Đọc:184Ngày tạo:09/11/2012Download:0

Trường Tiểu học Võng Xuyên A cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Lớp 3a1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thêm vào bộ sưu tập

Biên bản họp thôn

Đọc:131Ngày tạo:09/11/2012Download:0

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Đon Quy, ngày

Thêm vào bộ sưu tập

BIÊN BẢN HỌP TỔ

Đọc:130Ngày tạo:18/07/2013Download:1

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT SỐ 1 BỐ TRẠCH Độc lập -Tự do -Hạnh phúc S

Thêm vào bộ sưu tập

biên bản họp ph

Đọc:117Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Trường THCS NGÔ QUYỀN SốBB-PH lớp… Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc. ------****-----biên bản họp phụ huynh lớpLần thứ năm học 20..... –

Thêm vào bộ sưu tập

biên bản họp PHHS

Đọc:52Ngày tạo:18/07/2013Download:0

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN LONG PHÚCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMNăm học: 2009 - 2010Độc lập – Tự do – Hạnh phúc===o0o===BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH ĐẦU NĂM LỚP............Thời gian: Vào hồi.... giờ

Thêm vào bộ sưu tập

biên bản họp ph

Đọc:52Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Trường THCS NGÔ QUYỀN SốBB-PH lớp… Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc. ------****-----biên bản họp phụ huynh lớpLần thứ năm học 20..... –

Thêm vào bộ sưu tập

BIÊN BẢN HỌP TỔ

Đọc:31Ngày tạo:19/07/2013Download:0

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT SỐ 1 BỐ TRẠCH Độc lập -Tự do -Hạnh phúc S

Thêm vào bộ sưu tập

Biên bản họp Hội cha mẹ học sinh

Đọc:325Ngày tạo:09/11/2012Download:2

PHòng GD&ĐT Văn giangTrường THCS Vĩnh KhúcSố: ……../NQ-THCSCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcVĩnh Khúc, ngày 08 tháng 9 năm 2010 NGHỊ QUYẾT HỌP LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG VỚI HỘI CH

Thêm vào bộ sưu tập

Hội đồng tư vấn

Đọc:90Ngày tạo:10/11/2012Download:0

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN(V/v cơ cấu nhân sự năm học 2010 – 2011 )I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 15/9/2010. Tại văn phòng trường THCS Tân Hiệp A5Chúng tôi gồm :

Thêm vào bộ sưu tập

Sổ họp hội đồng

Đọc:277Ngày tạo:10/11/2012Download:5

HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM.......... thứ ......... ngày ..... tháng ..... năm 201...I. SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG ..... II. PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG .....1. Phương hướng chung: 2. Nhiệm v

Thêm vào bộ sưu tập

HS họp Hội đồng

Đọc:71Ngày tạo:10/11/2012Download:0

PHÒNG GD-ĐT TÂY TRÀTRƯỜNG TH&THCS SỐ 2 TRÀ PHONGTrà Phong, ngày tháng năm 20HỌP HỘI ĐỒNG GIÁO VIÊNI. NỘI DUNG1. Đánh giá các hoạt động tháng 4/2011.2. Triển khai công tác tháng 5/2011.3. Th

Thêm vào bộ sưu tập

Biên bản họp phụ huynh

Đọc:947Ngày tạo:09/11/2012Download:6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH LỚP 8CThời gian: 7h30 ngày 11 tháng 9 năm 2011Địa điểm: P

Thêm vào bộ sưu tập