Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

BIÊN BẢN KIỂM KÊ THƯ VIỆN

Mẫu biên bản kiểm kê thư viện

Đọc:573Ngày tạo:10/11/2012Download:4

Phòng GD&ĐT cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namTrường THCS Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBiên bản kiểm kê thiết bị dạy họcnăm học I/ Thời gian kiểm kê: Ngày 25 tháng 5 năm II/ Địa điểm Kiểm kê: Tạ

Thêm vào bộ sưu tập

Biên bản kiểm kê thư viện

Đọc:443Ngày tạo:09/11/2012Download:0

PHÒNG GD& ĐT NGUYÊN BÌNHTRƯỜNG PTCS MINH THANHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - hạnh phúcBIÊN BẢN KIỂM KÊ SÁCH GIÁO KHOATHƯ VIỆN TRƯỜNG PTCS MINH THANH NĂM HỌC 2009-2010I/ THỜI GIAN

Thêm vào bộ sưu tập

BIÊN BẢN KIỂM KÊ THƯ VIỆN

Đọc:215Ngày tạo:10/11/2012Download:0

TT Tªn s¸ch Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Hao mßn Cßn l¹i % Gi¸ trÞ % Gi¸ trÞ

Thêm vào bộ sưu tập

Biên bản tự kiểm tra Thư viện

Đọc:183Ngày tạo:09/11/2012Download:1

UBND quận hai bà trưng Phòng GD&ĐT TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG

Thêm vào bộ sưu tập

Biên bản kiểm tra thư viện

Đọc:128Ngày tạo:09/11/2012Download:0

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM

Thêm vào bộ sưu tập

biên bản thư viện

Đọc:194Ngày tạo:09/11/2012Download:0

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ THƯ VIỆNTHÁNG 9 NĂM 2010Thời gian: 14h ngày 30 tháng 9 năm 2010.Địa điểm: Thư viện trường THCS Ấm Thượng.Thành phần:

Thêm vào bộ sưu tập

biên bản nhập thư viện

Đọc:126Ngày tạo:09/11/2012Download:1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh PhúcBIÊN BẢN NHẬP SÁCH VÀO THƯ VIỆN Số: ......

Thêm vào bộ sưu tập

BIÊN BẢN KT THƯ VIỆN

Đọc:116Ngày tạo:09/11/2012Download:1

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠOCÔNG HÒ

Thêm vào bộ sưu tập

Biên bản tự kiểm tra thư viện đạt chuẩn

Đọc:233Ngày tạo:09/11/2012Download:1

Phòng giáo dục thanh oai Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Trường THCS Cao Viên Độc lập - tự do - hạnh phúc --------------

Thêm vào bộ sưu tập

Biên bản kiểm tra thư viện đạt chuẩn

Đọc:144Ngày tạo:09/11/2012Download:1

Phòng giáo dục & đào tạo THANH OAI Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam TRường THCS CAO VIÊN Độc lập – Tự do - Hạnh phúc -------------------- --------

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu biên bản công tác thư viện

Đọc:254Ngày tạo:10/11/2012Download:0

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BA

Thêm vào bộ sưu tập

Biên bản kiểm kê csvc

Đọc:367Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBiên bản kiểm kê thiết bị dạy học Năm học 2008 - 2009Thời gian : 7 giờ30 phút ngày 29 tháng 5 năm 2009Địa điểm: Tại phòng thiết bị và các

Thêm vào bộ sưu tập

biên bản kiểm kê SGK

Đọc:166Ngày tạo:09/11/2012Download:1

PHÒNG GD& ĐT NGUYÊN BÌNHTRƯỜNG PTCS MINH THANHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - hạnh phúcBIÊN BẢN KIỂM KÊ SÁCH GIÁO KHOATHƯ VIỆN TRƯỜNG PTCS MINH THANH NĂM HỌC 2009-2010I/ THỜI GIAN

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu biên bản kiểm tra Thư viện trường học 2009-2010

Đọc:130Ngày tạo:10/11/2012Download:1

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠOCÔNG HÒ

Thêm vào bộ sưu tập

BIÊN BẢN KIỂM KÊ THIẾT BỊ

Đọc:1075Ngày tạo:09/11/2012Download:2

TRƯỜNG THCS ĐỨC LONGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢNVỂ VIỆC KIỂM KÊ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2008 - 2009 Hôm nay, vào lúc h ngày tháng năm 2009

Thêm vào bộ sưu tập

Biên bản kiểm kê TVTB trường

Đọc:93Ngày tạo:09/11/2012Download:0

Phòng GD & ĐT huyện Mỹ Xuyên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường Tiểu Học Ngọc Đông 1 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc BIÊN BẢN KIỂM KÊ SÁCH GIAO KHOA + S

Thêm vào bộ sưu tập

Biên bản kiểm kê thiết bị

Đọc:54Ngày tạo:19/07/2013Download:0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Cát Tân, ngày 13 tháng 01 năm 2012BIÊN BẢN KIỂM KÊ THIẾT BỊ DẠY HỌCVào hồi…. giờ … ngày… tháng 01 năm 2012 tại ……………. tổ kiểm kê tài

Thêm vào bộ sưu tập

Kê hoạch thư viện

Đọc:137Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Phòng GD & ĐT Thuận ChâuTrường THCS É TòngCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do-Hạnh phúcKẾ HOẠCH THƯ VIỆNNăm học: 2007 - 2008A. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch.Căn cứ vào quyết định 01/ 2

Thêm vào bộ sưu tập

Biên bản xuất sách ra khỏi kho thư viện

Đọc:326Ngày tạo:09/11/2012Download:0

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN MỸ XUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC ĐÔNG I Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc ************** ********* BIÊN

Thêm vào bộ sưu tập

Biên bản thẩm định Thư viện Theo QD01

Đọc:59Ngày tạo:09/11/2012Download:0

Sở GD&ĐT Quảng nam cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Trường THPT Sào Nam Độc lập – Tự do –hạnh phúc (((((

Thêm vào bộ sưu tập