Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Bộ đề thi HSG Vật Lí THCS

Bộ đề thi HSG Vật Lí THCS

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:1

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2009 – 2010 Môn thi: Vật lý

Thêm vào bộ sưu tập

Bộ đề thi HSG Vật lí 8

Đọc:36Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Đề thi HSG Lớp 9 Năm học 1998-1999Môn : Vật lýThời gian 150 phútCâu 1:(1,5 điểm)Một khối gỗ hình hộp chữ nhật tiết diện S = 40 cm2, cao h = 10cm có khối lượng m= 160 g. Người ta thả khối gỗ vào nước.

Thêm vào bộ sưu tập

BỘ ĐỀ THI HSG VẬT LÍ 7

Đọc:36Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Trường THCS Yển KhêĐáp án chấm thi học sinh năng khiếuMôn Vật lý7 - Năm học 2009-2010.(Thời gian: 150’)Câu 1: Có hai quả cầu bấc giống nhau treo ở hai đầu sợi chỉ. Một quả nhiễm điện, một quả không. L

Thêm vào bộ sưu tập

ĐỀ THI HSG THCS CẤP THÀNH PHỐ MÔN VẬT LÍ

Đọc:42Ngày tạo:18/07/2013Download:0

PHOÌNG GIAÏO DUÛC ÂÄNG HAÌ KYÌ THI HOÜC SINH GIOÍI VÀN HOẠ LÅÏP 9 Nàm hoüc 2005 - 2006 Mọn thi : Váût lyï Thåìi gian : 150 phụt ( khäng kãø thåìi gian giao âãö )Baìi 1: ( 3 âiãø

Thêm vào bộ sưu tập

Tuyển tập đề thi HSG môn Vật Lí THCS

Đọc:24Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Sở giáo dục và đào tạo Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Thanh Hóa Năm học 2009 – 2010 Môn thi: Vật

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi HSG Môn vật lí Trường THCS Mường Chiên

Đọc:14Ngày tạo:19/07/2013Download:0

TRƯỜNG THCS - MƯỜNG CHIÊNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI BẬC THCS NĂM 2008.(Thời gian 120` không kể thời gia giao đề)Câu I: Viết phương án trả l

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi HSG Vật Lí

Đọc:36Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Bài 1: Từ bến A dọc theo một bờ sông, một chiếc thuyền và một chiếc bè cùng bắt đầu chuyển động. Thuyền chuyển động ngược dòng còn bè được thả trôi theo dòng nước. Khi thuyền chuyển động được 30 phút

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi HSG Vật Lí

Đọc:29Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Bài 1: (4 điểm)  Một khối hộp trọng lượng P=1000N được đặt nằm ngang trong một hồ nước, mặt trên của khối hộp ngang với mặt nước. Khối hộp có chiều cao là h=0.6m, tiết diện là S=0.1m2. Trọng lượng riê

Thêm vào bộ sưu tập

đề thi hsg vật lí

Đọc:25Ngày tạo:18/07/2013Download:0

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2006 - 2007

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi HSG Vật lí

Đọc:21Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Đề thi HSG Vật lí

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi Vật Lí (HSG)

Đọc:21Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Bài 1 : Cho 2 xe đồng thời xuất phát từ A trên đoạn đường AB có độ dài L . Xe 1 trong nửa đọan đường đầu đi với vận tốc v , nửa đọan đường sau đi với vận tốc u . Xe 2 trong nửa thời gian đầu đi với vậ

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi HSG vật lí

Đọc:19Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Đề thi học sinh giỏi lớp 9Môn: Vật lý Năm học: 2008 – 2009 Thời gian: 150 phút không kể thời gian giao đề Đề bài:Bài 1: (4đ

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi HSG vật lí

Đọc:17Ngày tạo:18/07/2013Download:0

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNHTỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU LỚP 12 THPT, NĂM HỌC 2010 – 2011MÔN THI: VẬT LÝThời gian làm bài thi: 180 phútNgày thi

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi HSG vật lí

Đọc:14Ngày tạo:18/07/2013Download:0

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀUKỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12NĂM HỌC 2012-2013 MÔN VẬT LÝ Ngày thi 17 tháng 10 năm 2012Thời gian làm bài: 180 phút.CƠ HỌC .(10,0 điểm)(4,0 điểm): Tr

Thêm vào bộ sưu tập

BỘ ĐỀ THI HSG VĂN THCS

Đọc:68Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Đề thi học sinh giỏi lớp 8 Phần I (6 điểm) Đọc câu chuyện sau và nêu suy nghĩ của em bằng một đoạn văn khoảng 10 câu: Có người cha mắc bệnh rất nặng. Ông gọi hai người con trai đến bên giường và ân

Thêm vào bộ sưu tập

BỘ ĐỀ THI HSG VĂN THCS

Đọc:35Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Đề thi học sinh giỏi lớp 8 Phần I (6 điểm) Đọc câu chuyện sau và nêu suy nghĩ của em bằng một đoạn văn khoảng 10 câu: Có người cha mắc bệnh rất nặng. Ông gọi hai người con trai đến bên giường và ân

Thêm vào bộ sưu tập

BỘ ĐỀ THI HSG TOÁN THCS

Đọc:32Ngày tạo:18/07/2013Download:0

BỘ ĐỀ THI HSG TOÁN THCS

Thêm vào bộ sưu tập

BỘ ĐỀ THI HSG VĂN THCS

Đọc:31Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Đề thi học sinh giỏi lớp 8 Phần I (6 điểm) Đọc câu chuyện sau và nêu suy nghĩ của em bằng một đoạn văn khoảng 10 câu: Có người cha mắc bệnh rất nặng. Ông gọi hai người con trai đến bên giường và ân

Thêm vào bộ sưu tập

Bộ đề thi hóa HSG THCS

Đọc:31Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Bộ đề thi hóa HSG THCS

Thêm vào bộ sưu tập

Bộ đề thi HSG THCS (1962 - 1986)

Đọc:25Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Bộ đề thi HSG THCS (1962 - 1986)

Thêm vào bộ sưu tập