Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Câu hỏi thi đố vui hóa học

Câu hỏi thi đố vui hóa học

Đọc:472Ngày tạo:10/11/2012Download:13

Câu hỏi thi đố vui hóa học

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi thi đố vui hóa học

Đọc:139Ngày tạo:19/07/2013Download:6

Câu hỏi thi đố vui hóa học

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi đố vui

Đọc:97Ngày tạo:19/07/2013Download:2

111 CÂU HỎI ÔN RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 5NĂM HỌC : 2009 - 2010Câu 1: ĐịaĐỉnh núi cao nhất thế giới thuộc châu lục nào:A- châu Á. B- châu Âu C- châu Phi Đáp án: A- châu Á.Câu 2:

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi Đố vui để học

Đọc:342Ngày tạo:10/11/2012Download:8

Đáp án của câu trả lời bắt đầu bằng chữ : M ( Dành cho HS lớp 9 -8)Tên một loài hoa thường nở vào mùa xuân ? –Hoa Mai.Một bài thơ rất quen thuộc của nhà thơ Thanh Hải?- Mùa xuân nho nhỏ. Tên

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi Đố vui để học

Đọc:174Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Đáp án của câu trả lời bắt đầu bằng chữ : M ( Dành cho HS lớp 9 -8)Tên một loài hoa thường nở vào mùa xuân ? –Hoa Mai.Một bài thơ rất quen thuộc của nhà thơ Thanh Hải?- Mùa xuân nho nhỏ. Tên

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi đố vui để học hay

Đọc:158Ngày tạo:18/07/2013Download:1

KHOA SINH – KTNNLỚP K30 NÔNG HỌCBỘ CÂU HỎI NHANHTTCâu hỏiTrả Lời1Mô hình chuỗi xoắn kép AND cuả Watsơn, Crick ra đời năm?19532Những tác phẩm chủ yếu của Saclo Robert Đac-uyn(1809-1882)?Nguồn gốc các l

Thêm vào bộ sưu tập

CÂU HỎI ĐỐ VUI ĐỂ HỌC

Đọc:88Ngày tạo:19/07/2013Download:1

Trường THCS TT Tuy PhướcTổ: Tiếng Anh GV: Nguyễn Hữu Lễ CÂU HỎI ĐỐ VUI ĐỂ HỌC TIẾNG ANH 9 1. What key does not lock the door?.- A music key 2. Where does June come before May?-In the d

Thêm vào bộ sưu tập

30 CÂU HỎI THI ĐỐ VUI

Đọc:204Ngày tạo:10/11/2012Download:0

rung chuông vàng Trò chơirung chuông vàng Câu hỏi 1Câu hỏi 2Câu hỏi 3Câu hỏi 4Câu hỏi 5Câu hỏi 6Câu hỏi 7Câu hỏi 10Câu hỏi 11Câu hỏi 12Câu hỏi 13Câu hỏi 14Câu hỏi 15Câu hỏi 17Câu hỏi 18Câu hỏi 19Câu h

Thêm vào bộ sưu tập

30 CÂU HỎI THI ĐỐ VUI

Đọc:50Ngày tạo:18/07/2013Download:0

rung chuông vàng Trò chơirung chuông vàng Câu hỏi 1Câu hỏi 2Câu hỏi 3Câu hỏi 4Câu hỏi 5Câu hỏi 6Câu hỏi 7Câu hỏi 10Câu hỏi 11Câu hỏi 12Câu hỏi 13Câu hỏi 14Câu hỏi 15Câu hỏi 17Câu hỏi 18Câu hỏi 19Câu h

Thêm vào bộ sưu tập

30 CÂU HỎI THI ĐỐ VUI

Đọc:36Ngày tạo:19/07/2013Download:0

rung chuông vàng Trò chơirung chuông vàng Câu hỏi 1Câu hỏi 2Câu hỏi 3Câu hỏi 4Câu hỏi 5Câu hỏi 6Câu hỏi 7Câu hỏi 10Câu hỏi 11Câu hỏi 12Câu hỏi 13Câu hỏi 14Câu hỏi 15Câu hỏi 17Câu hỏi 18Câu hỏi 19Câu h

Thêm vào bộ sưu tập

125 câu hỏi đố vui

Đọc:156Ngày tạo:09/11/2012Download:1

ĐỐ VUI BỔ ÍCH(TUYỆT ĐỐI KHÔNG NGHĨ BẬY)I. CÂU ĐỐ1. ( Bạn hãy tưởng tượng bạn đang đi trên 1 con thuyền trên 1 dòng sông có rất nhiều cá ăn thịt đến giữa dòng bỗng thuyền của bạn bị thủng 1 lỗ rất to,

Thêm vào bộ sưu tập

125 câu hỏi đố vui

Đọc:109Ngày tạo:09/11/2012Download:0

ĐỐ VUI BỔ ÍCH(TUYỆT ĐỐI KHÔNG NGHĨ BẬY)I. CÂU ĐỐ1. ( Bạn hãy tưởng tượng bạn đang đi trên 1 con thuyền trên 1 dòng sông có rất nhiều cá ăn thịt đến giữa dòng bỗng thuyền của bạn bị thủng 1 lỗ rất to,

Thêm vào bộ sưu tập

125 câu hỏi đố vui

Đọc:26Ngày tạo:19/07/2013Download:1

ĐỐ VUI BỔ ÍCH(TUYỆT ĐỐI KHÔNG NGHĨ BẬY)I. CÂU ĐỐ1. ( Bạn hãy tưởng tượng bạn đang đi trên 1 con thuyền trên 1 dòng sông có rất nhiều cá ăn thịt đến giữa dòng bỗng thuyền của bạn bị thủng 1 lỗ rất to,

Thêm vào bộ sưu tập

câu hỏi đố vui để học cực hot

Đọc:792Ngày tạo:10/11/2012Download:6

CÂU HỎI ĐỐ VUI ĐỂ HỌCCâu 1: Bác Hồ sinh ngày, tháng, năm nào? (19/5/1890)Câu 2: Bác Hồ mất ngày, tháng, năm nào? (2/9/1969)Câu 3: Bài hát Quốc ca

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi đố vui để học môn sinh

Đọc:531Ngày tạo:10/11/2012Download:4

KHOA SINH – KTNNLỚP K30 NÔNG HỌCBỘ CÂU HỎI NHANHTTCâu hỏiTrả Lời1Mô hình chuỗi xoắn kép AND cuả Watsơn, Crick ra đời năm?19532Những tác phẩm chủ yếu của Saclo Robert Đac-uyn(1809-1882)?Nguồn gốc các l

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi đố vui để học môn sinh

Đọc:118Ngày tạo:19/07/2013Download:0

KHOA SINH – KTNNLỚP K30 NÔNG HỌCBỘ CÂU HỎI NHANHTTCâu hỏiTrả Lời1Mô hình chuỗi xoắn kép AND cuả Watsơn, Crick ra đời năm?19532Những tác phẩm chủ yếu của Saclo Robert Đac-uyn(1809-1882)?Nguồn gốc các l

Thêm vào bộ sưu tập

CÂU HỎI ÔN TẬP THI ĐỐ VUI LICH SỬ

Đọc:31Ngày tạo:19/07/2013Download:0

CÂU HỎI ÔN TẬP THI ĐỐ VUIMÔN LỊCH SỬ LỚP 41.Đinh Bộ Lĩnh (Đinh Tiên Hoàng) tập hợp nhân dân dẹp loạn, lên ngôi hoàng đế, thống nhất đất nước vào năm nào?a. Năm 966b. Năm 967c. Năm 9682.Đinh Bộ Lĩnh (Đ

Thêm vào bộ sưu tập

đố vui hóa học

Đọc:165Ngày tạo:10/11/2012Download:1

20 câu hỏi đố vui về vật lý Câu 01: Quyển Vật Lý học đầu tiên trong lịch sử loài người do ai viết?Do Nhà bác học Aristote viết vào thế kỷ thứ V trước Công nguyên ở Hy Lạp. Quyển Vật Lý mang tính duy v

Thêm vào bộ sưu tập

Đố vui hóa học

Đọc:42Ngày tạo:19/07/2013Download:1

Đố vui Hóa Học!1/ Tên gồm 2 họ ghép nên Lửa màu lam nhạt cháy lên đây mà Đố em đố bạn gần xa Đố ai ai biết đây là chất chi?Câu 1: Hiđro (H2) 2/ Hai tên mang hiệu Có khiếu hát ca Tên là khí nhẹ Tên l

Thêm vào bộ sưu tập

đố vui hóa học

Đọc:42Ngày tạo:19/07/2013Download:0

20 câu hỏi đố vui về vật lý Câu 01: Quyển Vật Lý học đầu tiên trong lịch sử loài người do ai viết?Do Nhà bác học Aristote viết vào thế kỷ thứ V trước Công nguyên ở Hy Lạp. Quyển Vật Lý mang tính duy v

Thêm vào bộ sưu tập