Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

chuyền đề HNO3 và dạng bài tập liên quan.hay cực

chuyền đề HNO3 và dạng bài tập liên quan.hay cực

Đọc:776Ngày tạo:10/11/2012Download:13

Lời mở đầuTheo chúng tôi được biết acid nitric là một chất quan trọng, có nhiều tính chất phức tạp và ứng dụng trong đời sống. Hơn nữa HNO3 cũng xuất hiện trong những dạng bài tập mà học sinh hay gặp

Thêm vào bộ sưu tập

chuyền đề HNO3 và dạng bài tập liên quan.hay cực

Đọc:32Ngày tạo:19/07/2013Download:1

Lời mở đầuTheo chúng tôi được biết acid nitric là một chất quan trọng, có nhiều tính chất phức tạp và ứng dụng trong đời sống. Hơn nữa HNO3 cũng xuất hiện trong những dạng bài tập mà học sinh hay gặp

Thêm vào bộ sưu tập

các dạng bài tập hno3

Đọc:86Ngày tạo:18/07/2013Download:4

Dạng1: Tính khối lượng kim loại lượng axit và lượng sản phẩm khử tạo thànhCâu1: Hòa tan hết m(g) Al trong dd HNO3, thu được hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và NO2 có thể tích là 8.96 lit và có tỷ khối đối v

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập HNO3 cực hay

Đọc:38Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Axit nitric và muối nitratCâu 1: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế HNO3 từ.a. NaNO3 và HCl đặc. b. NaNO2 và H2SO4 đặc c. HN3 và O2 d. NaNO3 và H2SO4 đặc

Thêm vào bộ sưu tập

Phân dạng bài tập về HNO3

Đọc:59Ngày tạo:18/07/2013Download:1

AXIT HNO3I. MỘT KIM LOẠI + HNO3 TẠO MỘT SẢN PHẨM KHỬ:Câu 1: Để hòa tan vừa hết 9,6 gam Cu cần phải dùng V ml lít dung dịch HNO3 2M, sau phản ứng thu được V1 lít khí NO (ở đktc).(

Thêm vào bộ sưu tập

Phân dạng bài tập axit HNO3

Đọc:46Ngày tạo:18/07/2013Download:2

Dạng1: Tính khối lượng kim loại lượng axit và lượng sản phẩm khử tạo thànhCâu1: Hòa tan hết m(g) Al trong dd HNO3, thu được hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và NO2 có thể tích là 8.96 lit và có tỷ khối đối v

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập HNO3 theo phân dạng

Đọc:41Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Dạng1: Tính khối lượng kim loại lượng axit và lượng sản phẩm khử tạo thànhCâu1: Hòa tan hết m(g) Al trong dd HNO3, thu được hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và NO2 có thể tích là 8.96 lit và có tỷ khối đối v

Thêm vào bộ sưu tập

7 DẠNG BÀI VỀ HNO3 VÀ MUỐI NITRAT

Đọc:104Ngày tạo:18/07/2013Download:7

HNO3 VÀ MUỐI NITRAT1. XÁC ĐỊNH KIM LOẠI VÀ LƯỢNG KIM LOẠI PHẢN ỨNGHoà tan hết 12 gam một kim loại chưa rõ hoá trị trong dd HNO3 thu được 2,24 lit (đktc) một khí duy nhất có đặc tính không mầu, không m

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập HNO3

Đọc:198Ngày tạo:10/11/2012Download:6

Một số bài toán áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:Câu 1: Một dung dịch chứa 38,2g hỗn hợp 2 muối sunfat của kim loại kiềm A và kim loại kiềm thổ B tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 thu được 69,9

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập HNO3

Đọc:50Ngày tạo:18/07/2013Download:2

Bài tập HNO3

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập HNO3

Đọc:32Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Chuyên đề: Amin – Axit amin - PeptitI. Định nghĩa – Công thức tổng quát – Tên gọi: 1. Khái niệm : Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hidro trong phân tử NH3 bằng 1 hay nhiều gốchidrocacbon ta được a

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập HNO3

Đọc:25Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Một số bài toán áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:Câu 1: Một dung dịch chứa 38,2g hỗn hợp 2 muối sunfat của kim loại kiềm A và kim loại kiềm thổ B tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 thu được 69,9

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập về HNO3 và muối nitrat

Đọc:534Ngày tạo:10/11/2012Download:11

AXIT NITRIC VÀ MUỐI NITRATHoàn thành các PTHH sau và cân bằng bằng phương pháp thăng bằng electron.HNO3 đặc + AlHNO3 + Fe → NO2 + . . .HNO3 + Mg → N2O + . . .HNO3 + Al → N2 + . . . M

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập về HNO3 và muối nitrat

Đọc:43Ngày tạo:19/07/2013Download:2

AXIT NITRIC VÀ MUỐI NITRATHoàn thành các PTHH sau và cân bằng bằng phương pháp thăng bằng electron.HNO3 đặc + AlHNO3 + Fe → NO2 + . . .HNO3 + Mg → N2O + . . .HNO3 + Al → N2 + . . . M

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập HNO3 trong đề thi Đại học

Đọc:82Ngày tạo:18/07/2013Download:3

BÀI TẬP VỀ AXIT HNO3 VÀ MUỐI NITƠRAT TRONG DỀ THI ĐẠI HỌCĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2007Câu 1: Cho phương trình hoá học của phản ứng tổng hợp amoniac: N2 (k) + 3H2 (k) 2NH3 (k)Khi tăng nồng độ của

Thêm vào bộ sưu tập

BDT và một số vấn đề liên quan (Hay)

Đọc:39Ngày tạo:18/07/2013Download:0

BDT và một số vấn đề liên quan (Hay)

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập axit HNO3 hay

Đọc:33Ngày tạo:19/07/2013Download:1

Bài tập axit HNO3 hay

Thêm vào bộ sưu tập

MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP VỀ HNO3

Đọc:284Ngày tạo:10/11/2012Download:9

MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP VỀ HNO3Dạng1: Tính lượng kim loại phản ứng và lượng sản phẩm khử tạo thành. *Phương pháp giải: Dùng pp bảo toàn electron:∑mol e nhận= ∑mol e nhường Bài 1: Cho m gam Al t

Thêm vào bộ sưu tập

MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP VỀ HNO3

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:0

MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP VỀ HNO3Dạng1: Tính lượng kim loại phản ứng và lượng sản phẩm khử tạo thành. *Phương pháp giải: Dùng pp bảo toàn electron:∑mol e nhận= ∑mol e nhường Bài 1: Cho m gam Al t

Thêm vào bộ sưu tập

phương pháp giải bài tập liên quan đén HNO3

Đọc:35Ngày tạo:18/07/2013Download:0

BÀI TẬP VỀ HNO3 ( tờ 1 ) A. Sơ đồ phản ứng Câu 1. Hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau: Dung dịch XYKhí XZ N2O + H2O.Câu 2. Sơ đồ phản ứng sau đây : Hãy viết phương trình hóa học của các

Thêm vào bộ sưu tập