tài liệu các lĩnh vực kinh tế

Tìm Kiếm:

Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam

Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam

Đọc:3009Ngày tạo:13/12/2012Download:12

Với chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, giai cấp công nhân Việt Nam ra đời. Tuy ra đời muộn hơn giai cấp công nhân thế giới nhưng giai cấp công nhân Việt Nam mang đầy đủ nhữ

Thêm vào bộ sưu tập

đặc điểm của giai cấp công nhân việt nam

Đọc:204Ngày tạo:13/12/2012Download:1

Bất kì một nước nào, gắn liền với sản xuấtcông nghiệp và sự hình thành và phát triển của giai cấp công nhân. Dù trình độvà quy mô của công nghiệp và giai cấp công nhân còn có khác nhau giữa các nước,s

Thêm vào bộ sưu tập

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân theo quan điểm của Các Mác

Đọc:83Ngày tạo:13/12/2012Download:1

Mục lục Mục lục. 1 A – Lý do chọn đề tài 2 B- Nội dung. 3 I- Khái niệm về giai cấp công nhân. 3 1. Quan niệm của Mác giai cấp công nhân. 3 2 - Những biến đổi của giai cấp công nhân ngày nay so với thờ

Thêm vào bộ sưu tập

Đặc điểm của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam và phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới

Đọc:79Ngày tạo:13/12/2012Download:2

1. Đặc điểm thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam Trong bối cảnh thị trường quốc tế có nhiều biến động, kết quả kinh doanh của nhiều tập đoàn bảo hiểm, tái bảo hiểm lớn trên thế giới đều giảm do t

Thêm vào bộ sưu tập

Đặc điểm của các Công ty đẳng cấp

Đọc:51Ngày tạo:13/12/2012Download:0

Đặc điểm của các Công ty đẳng cấp Sự to lớn, vĩ đại hay đẳng cấp là quan niệm có tính tương đối, phụ thuộc vào mắt của người quan sát. Trong thế giới kinh doanh, một doanh n

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lý Đặc điểm đất Việt Nam

Đọc:91Ngày tạo:13/12/2012Download:0

I. Mục tiêu. Sau bài học, học sinh cần: - Biết được sự đa dạng của đất Việt Nam, nguồn gốc của tính đa dạng phức tạp.- Hiểu và trình bày đặc điểm, sự phân bố các nhóm đất chính ở nước ta.- Thấy được đ

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích những đặc điểm của quản lí hành chính nhà nước ở Việt Nam

Đọc:142Ngày tạo:13/12/2012Download:2

Nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước của dân do dân và vì dân, vậy hoạt động quản lí hành chính của Nhà nước có những đặc điểm gì nổi bật? Quản lí hành chính nhà nước là gì?. Quản lý hành chính nhà

Thêm vào bộ sưu tập

khái niệm và đặc điểm của nhượng quyền thương mại theo pháp luật Việt Nam.- 8 điểm

Đọc:60Ngày tạo:13/12/2012Download:1

Vậy xét dưới cả góc độ kinh tế và góc độ pháp lý, vơi những đặc điểm đã phân tích, có thể xây dựng được một khái niệm cơ bản về hoạt động thương mại với tư cách là một hoạt động thương mại đặc thù.Như

Thêm vào bộ sưu tập

Đặc điểm tổ chức bộ máy của Công ty cổ phần may Nam Hà

Đọc:131Ngày tạo:13/12/2012Download:4

Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận. Trong cơ chế thị trường hiện nay các doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung và Công ty cổ phần may Nam Hà nói riêng đều phải tự chủ về sản xuất, kinh doanh tự chủ v

Thêm vào bộ sưu tập

Đặc điểm tình hình chung của Công ty xuất nhập khẩu nam hà tĩnh

Đọc:65Ngày tạo:13/12/2012Download:0

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 1.1. Lịch sử hình thành:Công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản Nam Hà Tỉnh được thành lập theo quy định số 196/QĐ - UB ngày 20/02/1993 Công ty đầu tiên chỉ l

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lý Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

Đọc:278Ngày tạo:13/12/2012Download:3

I. Mục tiêu. Sau bài học, học sinh cần: 1. Kiến thức:- Nắm được những đặc điểm cơ bản của sông ngòi nước ta.- Phân tích được mối quan hệ giữa sông ngòi nước ta với cácông tyếu tố tự nhiên, kinh tế – x

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lý ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM

Đọc:99Ngày tạo:13/12/2012Download:3

I. Mục tiêu: - Sau bài học, học sinh cần.1) về kiến thức: - Nắm được hai đặc điểm cơ bản của khí hậu Việt Nam: + Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm. + Tính chất đa dạng và thất thường. - Chỉ ra ba nh

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lý Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam

Đọc:99Ngày tạo:13/12/2012Download:2

I-Mục tiêu 1. Kiến thức: -Việt nam là một nước giàu tài nguyên khoáng sản .Đó là nguồn lực quan trọng để công nghiệp hóa đất nước .-Mối quan hệ giữa khoáng sản với lích sử phát triển .Giai thíc được v

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lý Đặc điểm địa hình Việt Nam

Đọc:68Ngày tạo:13/12/2012Download:0

I. Mục tiêu. Sau bài học, học sinh cần: - Nắm được các đặc điểm cơ bản của địa hình Việt Nam.- Phân tích được mối quan hệ giữa sự hình thành địa hình với lịch sử phát triển lãnh thổ và các yếu tố tự n

Thêm vào bộ sưu tập

Đặc điểm nền kinh tế thị trường Việt Nam

Đọc:67Ngày tạo:13/12/2012Download:1

Kinh tế tự nhiên và kinh tế hàng hoá là hai hình thức tổ chức kinh tế xã hội đã tồn tại trong lịch sử. Trong nền kinh tế tự nhiên, người sản xuất cũng đồng thời là người tiêu dùng, các quan hệ kinh tế

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lý Đặc điểm sinh vật Việt Nam

Đọc:55Ngày tạo:13/12/2012Download:0

I. Mục tiêu. Sau bài học, học sinh cần: - Nắm được sự phong phú đa dạng của SV nước ta, tìm hiểu nguyên nhân cơ bản của sự đa dạng sinh học đó.- Thấy được sự suy giảm, biến dạng của các loài và hệ sin

Thêm vào bộ sưu tập

Đặc điểm đầu tư phát triển ngành chè Việt Nam

Đọc:50Ngày tạo:13/12/2012Download:0

Đầu tư phát triển ( viết tắt ĐTPT ) trong nông nghiệp nói chung và ngành chè nói riêng mang những đặc điểm khác biệt với các hoạt động đầu tư trong các lĩnh vực sản xuất vật chất khác. Đó là sự tác độ

Thêm vào bộ sưu tập

Ngữ văn ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH CỦA TIẾNG VIỆT

Đọc:111Ngày tạo:13/12/2012Download:2

A. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - Nắm được khái niệm loại hình ngôn ngữ và những đặc điểm của loại hình ngôn ngữ đơn lập mà tiếng Việt là một ngôn ngữ tiêu biểu. 2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức về

Thêm vào bộ sưu tập

Đặc điểm cơ bản của lao động Việt Nam và các thị trường xuất khẩu lao động

Đọc:100Ngày tạo:13/12/2012Download:2

2.1.1 Đặc điểm cơ bản của lao động Việt Nam. So với lao động cùng loại của các nước xuất khẩu lao động, lao động Việt Nam được giới chủ đánh giá cao, tuy nhiên cũng có một số đặc điểm nổi bật cũng như

Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu những đặc điểm cơ bản của nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộ

Đọc:85Ngày tạo:13/12/2012Download:3

Năm 1998, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5 (khoá VIII) ra Nghị quyết về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Toàn bộ tinh thần của Nghị quyết đã làm sáng lên bức tranh c

Thêm vào bộ sưu tập