Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Đại số 9 HK 2 mới

Đại số 9 HK 2 mới

Đọc:26Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn: 31- 12- 2008Ngày dạy : 01- 01- 2009 37: Giải HPT bằng phương pháp thế I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: + Học sinh hiểu được quy tắc thế+ Hiểu các bước giải hệ phương trình b

Thêm vào bộ sưu tập

ĐẠI 9 HK1-2011-2 PPCT MỚI

Đọc:36Ngày tạo:18/07/2013Download:0

: 1 Ngày soạn:…………….Tiết: 1 Ngày dạy :…………….. Chương I: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BABài 01: Căn Bậc HaiI.MỤC TIÊU : ( HS nắm được định nghĩa, kí hiệu về căn bậc hai số học của số không âm. ( B

Thêm vào bộ sưu tập

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 9 HK 2

Đọc:254Ngày tạo:18/07/2013Download:2

Tiết 37: GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG Ngày soạn: A. Mục tiêu: - HS nắm được cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số. - HS có kĩ năng giải hệ phương trình bằng phương phá

Thêm vào bộ sưu tập

GA Đại Số 9 HK2

Đọc:30Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tuần : Tiết 37Ngày sọan :Ngày dạy :GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ I. Mục tiêu : - HS nắm vững cách giải hệ pt bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số - HS có kĩ năng giải

Thêm vào bộ sưu tập

chương 2 đại số 9 ( 3 cột mới)

Đọc:22Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tiết 19: CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT§1. NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐI. MỤC TIÊU: HS được ôn lại và phải nắm vững các khái niệm về hàm số, biến số, cách cho một hàm số, đồ thị hàm số, gi

Thêm vào bộ sưu tập

GA Đại số 9 mới

Đọc:37Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn: 10/12/ 2005 Ngày dạy: 12/12/2005Tuần 15: Tiết 30:CHƯƠNG III HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN §1. NHẮC LẠI VÀ BỔ SU

Thêm vào bộ sưu tập

ĐẠI SỐ 9_MỚI

Đọc:36Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Chương ITiết 1- Tuần 1Ngày : 15 / 8 / 2011.§1 - Căn bậc haiMục đích yêu cầu:Kiến thức: Học sinh nắm được định nghĩa, ký hiệu về căn bậc hai số học của một số không âm. Nắm được mối liên hệ của phép

Thêm vào bộ sưu tập

ĐẠI SỐ 9_MỚI

Đọc:29Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Chương ITiết 1- Tuần 1Ngày : 15 / 8 / 2011.§1 - Căn bậc haiMục đích yêu cầu:Kiến thức: Học sinh nắm được định nghĩa, ký hiệu về căn bậc hai số học của một số không âm. Nắm được mối liên hệ của phép

Thêm vào bộ sưu tập

G.A Đại số 9 HK 2 (3 cột)

Đọc:68Ngày tạo:18/07/2013Download:2

Ngày soạn: 31- 12- 2008Ngày dạy : 01- 01- 2009 37: Giải HPT bằng phương pháp thế I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: + Học sinh hiểu được quy tắc thế+ Hiểu các bước giải hệ phương trình b

Thêm vào bộ sưu tập

đề cương ôn tập HK2 đại số 9

Đọc:58Ngày tạo:18/07/2013Download:3

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2MÔN ĐẠI SỐ 9 (2008-2009)A/ Lý thuyết:Tóm tắt kiến thức cơ bản I/ Hàm số y= ax2 ( a0) a 0 a Nghịch biến khi x Đồng biến khi

Thêm vào bộ sưu tập

đại số 9 HK2 (đồng tháp)

Đọc:38Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn :15/1/2012 Ngày dạy : 17/1/2012Tuần 20:TPPCT 41 : BÀI 5 : GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH A.YÊU CẦU TRỌNG TÂM Kiến thức : Hs nắm được cách giải toán bằng cách lập hệ p

Thêm vào bộ sưu tập

Đại Số 9 HK 2 Đủ Bộ 2008

Đọc:20Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn: 02/01/08; Ngày dạy: Chương Iii: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩnTiết 37: giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại sốI - Mục tiêu - Học sinh nắm chắc cách biến đổi hệ phương trình bằng

Thêm vào bộ sưu tập

GA đại số 9 3cột HK I mới(08-09)

Đọc:26Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn :……………………………… Tuần 1Ngày dạy :……………………………… Tiết 1Chương I : CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BABài 1 : CĂN BẬC HAII. MỤC TIÊU : - HS nắm được định nghĩa , ký hiệu v

Thêm vào bộ sưu tập

Đại số 7 HK 2

Đọc:52Ngày tạo:18/07/2013Download:0

HỌC KÌ II Chương 3: THỐNG KÊTuần 20Ngày soạn : 26 – 12 - 2010Tiết 41: THU THẬP SỐ LIỆU THỐNG KÊ, TẦN SỐI. MỤC TIÊU:HS được làm quen với các bảng đơn giản về thu thập số liệu khi điều tra cấu tạo nội

Thêm vào bộ sưu tập

ĐẠI SỐ 9- HK 1

Đọc:39Ngày tạo:18/07/2013Download:0

CHƯƠNG I : CĂN BẬC HAICĂN B CĂN BẬC BATuần : 1Tiết : 1$1 . CĂN BẬC HAISoạn : 15.08.2009Giảng: 19.08.2009 I/. Mục tiêu cần đạt:Giúp HS nắm được định

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Đại số 9 mới nhất

Đọc:60Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tuần: 1Tiết : 1CĂN BẬC HAISoạn:20/8/2011A. Mục tiêu: Qua bài này HS cần:- Nắm được định nghĩa, ký hiệu về căn bậc hai số học của số không âm.- Biết được liên hệ giữa phép khai phương với quan hệ th

Thêm vào bộ sưu tập

Đại số 9 mới (giảm tải) 2011

Đọc:45Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày giảng: /8/2011Tiết 1HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA, TÀI LIỆUVÀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP BỘ MÔNI. Mục tiêu:- Học sinh nắm được cách sử dụng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo và phương pháp học mô

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Đại số 9 (Mới)

Đọc:39Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tiết 37. 14/01/07 §4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số. I/ Mục tiê

Thêm vào bộ sưu tập

GA ĐẠI SỐ 9 CHUẨN KTKN MỚI

Đọc:28Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tuần 1 Ngày soạn: Ngày giảng:Tiết 1:CĂN BẬC HAII. Mục tiêu: Kiến thức: + Học sinh nắm được định nghĩa ký hiệu về CBHSH của một số không âm + Biết được liên hệ giữa phép khai phương

Thêm vào bộ sưu tập

chương III đại số 9 (mới )

Đọc:22Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tuần19 Ngày soạn: …/…/….. Chương III : HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Thêm vào bộ sưu tập