Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

dang dac biet cua cau di dong

dang dac biet cua cau di dong

Đọc:25Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Dạng Câu bị động đặc biệt! 1.Thể nhờ bảo(Causative form):HAVE or GET a) HAVE: +Chủ động:S+have+O.1(person)+bare-V+O2(thing) +Bị động : S+have+O2(thing)+VPP EX:I had him repair the roof yesterday .....

Thêm vào bộ sưu tập

Dang dac biet cua cau dieu kien

Đọc:23Ngày tạo:19/07/2013Download:1

Các trường hợp đặc biệt của câu điều kiệnUse: If +S + had done + LAST/AGO, S +could/would + do+ NOW Other wise/ or / orelse == if + S + V, S+V ----Trái ngược với những gì đã nói đến ở trên và bằng một

Thêm vào bộ sưu tập

cau bi dong dac biet

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:1

PART A: STRUCTURESSTRUCTURE 1Somebody + want/ like/expect + someone to do something- Somebody + want /like/expect + something + to be doneEX: Our teacher wants us to prepare our lessons carefully.O

Thêm vào bộ sưu tập

CAU BI DONG VA CAC CAU TRUC DAC BIET

Đọc:26Ngày tạo:19/07/2013Download:1

I. Công thức chung:S + tobe + PII …… ( by O)II. Cách chuyển từ chủ động sang bị động : Active : S + V + OPassive : S

Thêm vào bộ sưu tập

cac truong hop dac biet cua cau dieu kien

Đọc:19Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Các trường hợp đặc biệt của câu điều kiệnUse: If +S + had done + LAST/AGO, S +could/would + do+ NOW Other wise/ or / orelse == if + S + V, S+V ----Trái ngược với những gì đã nói đến ở trên và bằng một

Thêm vào bộ sưu tập

Cach chuyen cau bi dong chuan, dac biet

Đọc:159Ngày tạo:09/11/2012Download:1

CÂU BỊ ĐỘNG (passive voice) BÀI 1Câu bị động là gì ?Câu bị động là câu mà trong đó chủ từ không thực hiện hành động mà ngược lại bị tác động lên bởi một yếu tố khác Ví dụ:Tôi ăn cái bánh  ( câu chủ độ

Thêm vào bộ sưu tập

mot so truong hop dac biet cau bi dong

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:1

Câu bị động và một số trường hợp đặc biệt Ngoài phần câu bị động ở dạng thông thường mà các bạn đã biết, dưới đây tôi xin cung cấp thêm một số cấu trúc chuyến từ câu chủ động sang câu bị động ở dạng

Thêm vào bộ sưu tập

bi dong dac biet

Đọc:47Ngày tạo:18/07/2013Download:2

PEOPLE SAY THAT…/ IT IS SAID THAT…1. People believe that the number 79 is very lucky.( It ________________________________________________________________________( The number 79 ______________________

Thêm vào bộ sưu tập

cau truc dac biet

Đọc:26Ngày tạo:19/07/2013Download:3

cau truc dac biet

Thêm vào bộ sưu tập

DANG CUA DONG TU_ CAU TUONG THUAT

Đọc:14Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Chuyên đề 1:Verb forms( U1,2,3)I/ Infinitives WITHOUT TO:S+…+V: Will/ can/ may/ shall/ have to/ must/ had better/ would/ could/ might/ ought to/ used to( đã từng làm)/ rather than/…S+…+O+V: let/ obser

Thêm vào bộ sưu tập

viet lai cau dac biet

Đọc:15Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Dang BT viet lai cau dac biet1. I had closed my eyes when the phone rangHardly…………………………………………………………2. I had come when I went againHsrdly…………………………………………………………………………..3. She rarely smiles at meRarely…

Thêm vào bộ sưu tập

nhan dang tu giac dac biet

Đọc:23Ngày tạo:18/07/2013Download:0

PHầN I : PHầN Mở ĐầU A.Lý do chọn đề tài * Khi dậy môn tự chọn theo chủ đề bám sát , tôi thấy giơ học này có y nghĩa vô cùng to lớn , bởi vì thông

Thêm vào bộ sưu tập

Cac dang dac biet(condi sentence)

Đọc:15Ngày tạo:19/07/2013Download:0

( Đặng Văn Dương - Trường THCS Đại Tự - Yên Lạc - Vĩnh Phúc)( Tôi còn rất nhiều chuyên đề hay - Giáo viên nào cần xin liên hệ:Email: duong_tutrung@yahoo.com.vn Hoặc: Greenocean981@yahoo.com.vnCondi

Thêm vào bộ sưu tập

mau sac dac biet cua cac chat

Đọc:41Ngày tạo:18/07/2013Download:0

MÀU SẮC CÁC CHẤT TRONG HOÁ HỌCNhôm6. Al2O3: màu trắng7. AlCl3: dung dịch ko màu, tinh thể màu trắng, thường ngả màu vàng nhạt vì lẫn FeCl38. Al(OH)3: kết tủa trắng9. Al2(SO4)3: màu trắng. Sắt10. Fe: m

Thêm vào bộ sưu tập

dong tu truong thuat dac biet

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Special introductory VerbsIntroductory verb direct speech reported speedAgree + to-infDemandOfferPromiseRefuseTheatenClaim"y

Thêm vào bộ sưu tập

BAI TAP viet lai cau dac biet

Đọc:21Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Dang BT viet lai cau dac biet1. I had closed my eyes when the phone rangHardly…………………………………………………………2. I had come when I went againHsrdly…………………………………………………………………………..3. She rarely smiles at meRarely…

Thêm vào bộ sưu tập

BAi tap cac dang cua cau bi dong

Đọc:33Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Rewrite the sentences in the Passive formI. Using the simple present tense. 1. They publish the newspaper in Saigon…………………………………………………............... 2. They grow rice in tropical countries…………………………

Thêm vào bộ sưu tập

cau truc dong dang

Đọc:13Ngày tạo:19/07/2013Download:0

cau truc dong dang I.Error identification1.We admire Lucy for her intelligence,cheerful disposition and she is honest2The movie was neither amusing nor it was interesting3.She would neither see a mov

Thêm vào bộ sưu tập

pp giai tich phan dac biet dang nam 2011 2012

Đọc:32Ngày tạo:18/07/2013Download:0

pp giai tich phan dac biet dang nam 2011 2012

Thêm vào bộ sưu tập

Passive voice day du cac dang dac biet

Đọc:31Ngày tạo:19/07/2013Download:1

* Passive voiceExample: Someone takes her to the school everyday. S V O ( She is taken to school everyday. S be Vpp+ Active voice: S1 +

Thêm vào bộ sưu tập