Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Dap an Violympic vòng lop 6

Dap an Violympic vòng lop 6

Đọc:2484Ngày tạo:18/07/2013Download:6

BÀI THI SỐ 1Chọn đáp án đúng:Câu 1: Cho tập hợp A = {1; 2; 3; }. Khẳng định nào sau đây là sai ?2  A{1; }  A{3; }  Ab  ACâu 2: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 2010 là:20102011200

Thêm vào bộ sưu tập

violympic lop 5 vòng 6

Đọc:41Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Vòng 6Bài 1: Bài 2: Sắp xếp các cặp bằng nhau Bài 3:

Thêm vào bộ sưu tập

De thi va dap an Violympic Lop ... 6 (De 1)

Đọc:202Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ĐỀ THI VIOLYMPIC - LỚP 5VÒNG 6 - ĐỀ 1Họ và tên : ……....………...……..… Lớp:…..... ;Trường:…………...………………… BÀI 1 : Chọn theo thứ tự tăng dần :* 1kg ; 4 dag ; 25g ; 9tạ ; 45tạ ; 45kg ; 3tấn ; 8yến ;

Thêm vào bộ sưu tập

Violympic_ 6 vòng 3

Đọc:180Ngày tạo:18/07/2013Download:0

VÒNG 3 - TOÁN 6BÀI THI SỐ 2CHỌN CẶP HỢP LÝVÒNG 3 - TOÁN 6BÀI THI SỐ 2CHỌN CẶP HỢP LÝ

Thêm vào bộ sưu tập

Vòng 1 Violympic 6

Đọc:112Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Bài thi số 2 - Thỏ tìm cà rốtBài thi số 3 - Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Thêm vào bộ sưu tập

Violympic vòng 6

Đọc:76Ngày tạo:18/07/2013Download:2

BÀI THI SỐ 3Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Câu 1: Giá trị l

Thêm vào bộ sưu tập

Violympic vòng 6

Đọc:58Ngày tạo:18/07/2013Download:0

BÀI THI SỐ 3Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):Câu 1:Giá trị của biểu thức 13,5.5,8 - 8,3.4,2 - 5,8.8,3 + 4,2.13,5 là Câu 2:Cho hình bình hành MNPQ, , MQ = 6cm và MP vuông góc MQ. Khi đó diện tích h

Thêm vào bộ sưu tập

Violympic vòng 6

Đọc:31Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ĐỀ THI VIOLYMPICLỚP 5 - Vòng 6 – 2011-2012BÀI 1 : Chọn theo thứ tự tăng dần : ( từ bé đến lớn )BÀI 2 : Chọn các giá trị bằng nhau :BÀI THI SỐ 3 : Thỏ tìm cà rốt thích hợp vào chỗ .... nhé !

Thêm vào bộ sưu tập

Đề VIOLYMPIC LOP 7 VÒNG 6 lần 3

Đọc:64Ngày tạo:18/07/2013Download:1

BÀI THI SỐ 3Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho góc kề bù với góc . Nếu thì góc = .Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Giá trị của x trong phép

Thêm vào bộ sưu tập

Đề VIOLYMPIC LOP 7 VÒNG 6 lần 2

Đọc:47Ngày tạo:18/07/2013Download:2

BÀI THI SỐ 2Chọn đáp án đúng:Câu 1:Chọn đáp án đúng: So sánh hai số và ta có:Câu 2:Chọn đáp án đúng: Số 0,(153) được viết dưới dạng phân số là:Câu 3:Chọn đáp án đúng: Phân số viết được dưới dạng:Số th

Thêm vào bộ sưu tập

violympic. lop 9 vòng 19

Đọc:28Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Thời Gian : BÀI THI SỐ 2Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):Câu 1: Số nghiệm của phương trình  là Câu 2: Phương trình  có tập nghiệm là Câu 3: Phương trình  có hai nghiệm  và khi  = Câu 4: Cho  là ha

Thêm vào bộ sưu tập

violympic lop 5 vòng 5

Đọc:28Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Vòng 5Bài1: tăng dầnBài 2: Cóc vàng tài ba

Thêm vào bộ sưu tập

VÒNG 15 VIOLYMPIC LOP 2

Đọc:23Ngày tạo:19/07/2013Download:1

TÊN HS: …………………LỚP: 2/…..VIOLYMPIC VÒNG 15 THI CẤP THÀNH PHỐ VŨNG TÀULIÊN TIẾP 2 Ô CÓ GIÁ TRỊ BẰNG NHAUBÀI THI SỐ 21.2.3.4.5.6.7.8.9.10.V 15 L2TÊN HS: …………………LỚP: 2/…..VIOLYMPIC VÒNG 15 THI C

Thêm vào bộ sưu tập

violympic - lop 5 vòng 7

Đọc:23Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Violympic vòng 7Bài 1: Chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần:Bài 2: Hãy tìm trong bảng các cặp ô có giá trị bằng nhau.BÀI THI SỐ 3Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số th

Thêm vào bộ sưu tập

violympic lop 5 vòng 4

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Vòng 4Bài 11 2345678910Bài 2:1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 11 12 13 14 15 16Bài 3: 1. 2.

Thêm vào bộ sưu tập

Violympic Vòng 6 Lớp 7

Đọc:218Ngày tạo:18/07/2013Download:1

VIOLYMPIC VÒNG 6 LỚP 7 (2011-2012)BÀI LÀM 1: VƯỢT CHƯƠNG NGẠI VẬTBÀI THI SỐ 2Chọn đáp án đúng:Câu 1:Chọn đáp án đúng: So sánh hai số và ta có: Câu 2:Chọn đáp án đúng: Số 0,(153) được viết dưới dạ

Thêm vào bộ sưu tập

Violympic Lớp 6 Vòng 16

Đọc:155Ngày tạo:18/07/2013Download:2

VÒNG 16 LỚP 6BÀI THI SỐ 1Chọn đáp án đúng:Câu 1: Tổng các số nguyên  thỏa mãn  là:- 2 4 0 2Câu 2: Giá trị của biểu thức A =  là- 3 5 3 0Câu 3: Kết quả của phép tính  là:100 -150 150 5Câ

Thêm vào bộ sưu tập

Vòng 16 Violympic toán 6

Đọc:58Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Chọn các cặp có giá trị bằng nhau…..

Thêm vào bộ sưu tập

VIOLYMPIC LỚP 3 VÒNG 6

Đọc:56Ngày tạo:19/07/2013Download:0

74x7-2100:220:425:522x293:3245-1917x7-14347x511x43112:68:47x6-166x8+29x625-968:24x4VÒNG 6 LỚP 3II. VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT 1.Có 48 chiếc cốc xếp đều vào các hộp, mỗi hộp 6 chiếc. Tính số hộp xếp được?2.

Thêm vào bộ sưu tập