Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

DE CUONG ON TAP NGU VAN 9 HKII

DE CUONG ON TAP NGU VAN 9 HKII

Đọc:375Ngày tạo:10/11/2012Download:2

TRƯỜNG THCS MỸ HÒA ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 9 -HKII Câu 1: Chép nguyên văn khổ thơ cuối bài thơ viếng lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương.Nghệ thuật đậc sắc trong khổ thơ trên.Câu 2: Suy ng

Thêm vào bộ sưu tập

DE CUONG ON TAP NGU VAN 9 HKII

Đọc:85Ngày tạo:18/07/2013Download:0

TRƯỜNG THCS MỸ HÒA ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 9 -HKII Câu 1: Chép nguyên văn khổ thơ cuối bài thơ viếng lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương.Nghệ thuật đậc sắc trong khổ thơ trên.Câu 2: Suy ng

Thêm vào bộ sưu tập

DE CUONG ON TAP NGU VAN 8 HKII

Đọc:370Ngày tạo:10/11/2012Download:0

TRƯỜNG THCS MỸ HÒA ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 8Câu 1 : Đọc sách có lợi như thế nào ? Câu 2 : Trong bài thơ “Khi con tu hú” (Tố Hữu) mở đầu và kết thúc bài thơ đều có tiếng chim tu hú nhưn

Thêm vào bộ sưu tập

De cuong on tap Ngu van 8 - HKII

Đọc:270Ngày tạo:10/11/2012Download:1

NGỮ VĂN 8NỘI DUNGCHUẨN KIẾN THỨC (( MỨC ĐỘ CẦN ĐẠTHỆ THỐNG CÂU HỎINBTHÔNG HVDTVD CAOTNTLTNTLTNTLTNTLI. THƠ VIỆT NAM 1930 - 1945- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung, nghệ thuật trong những b

Thêm vào bộ sưu tập

De cuong on tap Ngu Van 7HKII

Đọc:65Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Đề cương ôn tập học kì II*Phần làm văn*Văn nghị luận:I.Thế nào là văn NL:Văn NL là văn được viết ra nhằm xác lập cho người đọc, người nghe một tưởng ,quan điểm nào đó .Muốn thếvăn nghị luận phải có l

Thêm vào bộ sưu tập

DE CUONG ON TAP NGU VAN 8 HKII

Đọc:48Ngày tạo:18/07/2013Download:0

TRƯỜNG THCS MỸ HÒA ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 8Câu 1 : Đọc sách có lợi như thế nào ? Câu 2 : Trong bài thơ “Khi con tu hú” (Tố Hữu) mở đầu và kết thúc bài thơ đều có tiếng chim tu hú nhưn

Thêm vào bộ sưu tập

De cuong on tap Ngu van 8 - HKII

Đọc:27Ngày tạo:18/07/2013Download:0

NGỮ VĂN 8NỘI DUNGCHUẨN KIẾN THỨC (( MỨC ĐỘ CẦN ĐẠTHỆ THỐNG CÂU HỎINBTHÔNG HVDTVD CAOTNTLTNTLTNTLTNTLI. THƠ VIỆT NAM 1930 - 1945- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung, nghệ thuật trong những b

Thêm vào bộ sưu tập

De cuong on tap Van 9 HKII

Đọc:153Ngày tạo:10/11/2012Download:0

TÀI LIỆU ÔN TẬP CẤP THCSMÔN: NGỮ VĂN - LỚP 9(((A. THỨ NHẤT: VĂN HỌC.AI. VĂN HỌC HKI.I. CỤM BÀI VĂN BẢN NHẬT DỤNG.1. Cho biết tác giả của văn bản “Phong cách Hồ Chí Minh”? Qua văn bản, hãy cho biết v

Thêm vào bộ sưu tập

De cuong on tap Van 9 HKII

Đọc:30Ngày tạo:18/07/2013Download:2

TÀI LIỆU ÔN TẬP CẤP THCSMÔN: NGỮ VĂN - LỚP 9(((A. THỨ NHẤT: VĂN HỌC.AI. VĂN HỌC HKI.I. CỤM BÀI VĂN BẢN NHẬT DỤNG.1. Cho biết tác giả của văn bản “Phong cách Hồ Chí Minh”? Qua văn bản, hãy cho biết v

Thêm vào bộ sưu tập

de cuong on tap ngu van 9 hk 2

Đọc:47Ngày tạo:18/07/2013Download:0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN – KHỐI 9HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 2010 – 2011VĂN BẢN:Văn nghị luận: Xem lại kiến thức của một số tác phẩm nghị luận chính trị - xã hội và nghị luận văn học như: Tiếng nói của

Thêm vào bộ sưu tập

De cuong on tap ngu van 8

Đọc:68Ngày tạo:18/07/2013Download:0

NGỮ VĂN 8NỘI DUNGCHUẨN KIẾN THỨC (( MỨC ĐỘ CẦN ĐẠTHỆ THỐNG CÂU HỎINBTHÔNG HVDTVD CAOTNTLTNTLTNTLTNTLI. THƠ VIỆT NAM 1930 - 1945- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung, nghệ thuật trong những b

Thêm vào bộ sưu tập

de cuong on tap ngu van 8

Đọc:61Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Phần thứ nhấtTẬP LÀM VĂNA. VĂN BẢNI. Chủ đề1. Chủ đề là gì? Là đề tài chính và đối tượng mà văn bản biểu đạt, là tư tưởng, tình cảm thể hiện trong văn bản.VD: Chủ đề của truyện “Lục Vân Tiên” là trung

Thêm vào bộ sưu tập

De cuong on tap ngu van 8

Đọc:43Ngày tạo:18/07/2013Download:0

NGỮ VĂN 8NỘI DUNGCHUẨN KIẾN THỨC (( MỨC ĐỘ CẦN ĐẠTHỆ THỐNG CÂU HỎINBTHÔNG HVDTVD CAOTNTLTNTLTNTLTNTLI. THƠ VIỆT NAM 1930 - 1945- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung, nghệ thuật trong những b

Thêm vào bộ sưu tập

De cuong on tap ngu van 8

Đọc:42Ngày tạo:18/07/2013Download:0

NGỮ VĂN 8NỘI DUNGCHUẨN KIẾN THỨC (( MỨC ĐỘ CẦN ĐẠTHỆ THỐNG CÂU HỎINBTHÔNG HVDTVD CAOTNTLTNTLTNTLTNTLI. THƠ VIỆT NAM 1930 - 1945- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung, nghệ thuật trong những b

Thêm vào bộ sưu tập

De cuong on tap ngu van 8

Đọc:37Ngày tạo:18/07/2013Download:0

NGỮ VĂN 8NỘI DUNGCHUẨN KIẾN THỨC (( MỨC ĐỘ CẦN ĐẠTHỆ THỐNG CÂU HỎINBTHÔNG HVDTVD CAOTNTLTNTLTNTLTNTLI. THƠ VIỆT NAM 1930 - 1945- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung, nghệ thuật trong những b

Thêm vào bộ sưu tập

De cuong on tap ngu van 8

Đọc:36Ngày tạo:18/07/2013Download:0

NGỮ VĂN 8NỘI DUNGCHUẨN KIẾN THỨC (( MỨC ĐỘ CẦN ĐẠTHỆ THỐNG CÂU HỎINBTHÔNG HVDTVD CAOTNTLTNTLTNTLTNTLI. THƠ VIỆT NAM 1930 - 1945- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung, nghệ thuật trong những b

Thêm vào bộ sưu tập

De cuong on tap ngu van 8

Đọc:32Ngày tạo:18/07/2013Download:0

NGỮ VĂN 8NỘI DUNGCHUẨN KIẾN THỨC (( MỨC ĐỘ CẦN ĐẠTHỆ THỐNG CÂU HỎINBTHÔNG HVDTVD CAOTNTLTNTLTNTLTNTLI. THƠ VIỆT NAM 1930 - 1945- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung, nghệ thuật trong những b

Thêm vào bộ sưu tập

DE CUONG ON TAP ANH VAN 9 HKII

Đọc:24Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ÔN ANH 9 KÌ 2 - NĂM 2010-2011A: Past simple tense: ( last, ago, yesterday,...)To talk about past activities(+) V-ed / irregular verbsLan visited Ho Chi Minh`s Mausoleum last year.(-) didn`t + VL

Thêm vào bộ sưu tập

đe cuong on tap ngu van 7 hkII

Đọc:232Ngày tạo:10/11/2012Download:0

HỆ THỐNG CÂU HỎI TƯƠNG ỨNGI. TỤC NGỮ:Các câu tục ngữ:A. Nhất nước nhì phân, tam cần, tứ giốngB. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưaC. Tấc đất tấc vàng1. Câu tục ngữ nào có nội dung nói về thiên nhiên ?

Thêm vào bộ sưu tập

đe cuong on tap ngu van 7 hkII

Đọc:30Ngày tạo:18/07/2013Download:0

HỆ THỐNG CÂU HỎI TƯƠNG ỨNGI. TỤC NGỮ:Các câu tục ngữ:A. Nhất nước nhì phân, tam cần, tứ giốngB. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưaC. Tấc đất tấc vàng1. Câu tục ngữ nào có nội dung nói về thiên nhiên ?

Thêm vào bộ sưu tập