Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

de cuong on tap toan 8 hoc ki I

de cuong on tap toan 8 hoc ki I

Đọc:230Ngày tạo:10/11/2012Download:2

ĐỀ CƯƠNG HỌC KỲ IIMÔN TOÁN LỚP 8NĂM HỌC 2009- 2010LÝ THUYẾT : A. Một số câu hỏi lý thuyết và áp dụng lý thuyếtI/ Đại sốCâu 1: Định nghĩa phương trình bậc nhất

Thêm vào bộ sưu tập

DE CUONG ON TAP HOC KI I TOAN 9

Đọc:95Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Đại sốCHủ đề 1: Căn thức – rút gọn biểu thứcI. căn thức: ( Kiến thức cơ bản:1. Điều kiện tồn tại : Có nghĩa 2. Hằng đẳng thức: 3. Liên hệ gi

Thêm vào bộ sưu tập

DE CUONG ON TAP TOAN 7 HOC KI I

Đọc:78Ngày tạo:18/07/2013Download:0

đại sốChủ đề 1: Số hữu tỉ – số thực: I. số hữu tỉ:(Tập hợp Q các số hữu tỉ:+ Tập hợp Qcác số hữu tỉ được viết+ Số hữu tỉ có dạng+ Số nguyên là số hữu tỉ; Các số viết dưới dạng số thập phân; dạ

Thêm vào bộ sưu tập

De cuong on tap hoc ki I toan 6

Đọc:61Ngày tạo:18/07/2013Download:1

đề cương ôn tập học kì IPhần Số học:Bài trắc nghiệmBài 1: Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai:a/ Nếu tổng các chữ số của một số bằng 2003 thì số đó không chia hết cho 3. b/ Nếu 2 số đều k

Thêm vào bộ sưu tập

de cuong on tap hoc ki I - toan 9

Đọc:59Ngày tạo:18/07/2013Download:0

A. LÝ THUYẾT:ĐẠI SỐ I.CHƯƠNG I: CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA1/ Định nghĩa căn bậc hai số học .2/ So sánh các căn bậc hai số học. - Với hai số a và b không âm, ta có 3/ Hằn

Thêm vào bộ sưu tập

De cuong on tap TOAN 9 - HOC KI I

Đọc:30Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Đề cương ôn tập học kì I - Toán 9(Năm học 2006 - 2007) Phần đại sốI – Lí thuyết1 – Biểu thức A phải thoả mãn điều kiện gì đểxác định ? Chứng minh với mọi số a2 – Phát biểu và

Thêm vào bộ sưu tập

DE CUONG ON TAP HOC KI 1 TOAN 8

Đọc:181Ngày tạo:18/07/2013Download:1

ĐẠI SỐA. đa thức:I., Trừ đa thức:1. Đơn thức đồng dạng: Là những đơn thức có phần biến hoàn toàn giống nhau.2. Cộng trừ các đơn thức:+ Cộng trừ các đơn thức là cộng trừ các đơn thức đồng dạng, ta c

Thêm vào bộ sưu tập

DE CUONG ON TAP TOAN LOP 8 HOC KI II

Đọc:94Ngày tạo:18/07/2013Download:1

DE CUONG ON TAP TOAN LOP 8 HOC KI II

Thêm vào bộ sưu tập

de cuong on tap hoc ki 1 toan 8

Đọc:82Ngày tạo:18/07/2013Download:2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 8HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2011 – 2012I. . KIẾN THỨC CƠ BẢN:1) Học thuộc các quy tắc nhân,chia đơn thức với đơn thức,đơn thức với đa thức,phép chia hai đa thức 1 biến.2) Nắm vững và

Thêm vào bộ sưu tập

De cuong on tap toan 8 hoc ki II

Đọc:29Ngày tạo:18/07/2013Download:0

ÔN TẬP HỌC KỲ 2A/ Trắc nghiệm đại số và hình họcI/ Đại số :Câu 1 Cặp phương trình nào cho dưới đây là tương đương ? a) 3x - 2 = 2 + x và 2x - 6 = 0

Thêm vào bộ sưu tập

DE CUONG ON TAP TOAN 8 KI I

Đọc:29Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Đề cương ôn tậpI . Bài tập trắc nghiệm* Đại sốCâu 1 : Điền vào chỗ trống trong mỗi đẳng thức sau một đa thức thích hợp :a) bc) Câu 2 : Cho ba phân thức : . Mẫu thức chung có bậc nhỏ nhất là :A . x2+x+

Thêm vào bộ sưu tập

de cuong on tap tin hoc ki I lop 8

Đọc:15Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Nội dung chính1. Ngôn ngữ lập trình là gì? Chương trình dịch là gì? Việc tạo chương trình trên máy tính gồm mấy bước?2. Từ khoá là gì? Nêu ý nghĩa của các từ khoá sau: Program, Begin, End.3. Tên trong

Thêm vào bộ sưu tập

De cuong on tap hoc ki I

Đọc:97Ngày tạo:09/11/2012Download:0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN CÔNG NGHỆKHỐI 6 NĂM HỌC 2009-2010Giáo viên : Trần Thị Thu Hà I. LÝ THUYẾT : 1. Nêu nguồn gốc và tính chất của các loại vải : vải sợi thiên nhiên ,vải sợi hoá học,vải

Thêm vào bộ sưu tập

De cuong on tap hoc ki I

Đọc:33Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Phần I: Đại sốI. .Lý thuyết : - Soạn và học thuộc :- 5 câu hỏi ôn tập chương I SGK trang 32 tập I - Câu 1 đến câu 8 ôn tập chương II SGK trang 61 tập III.Bài tập : Gi

Thêm vào bộ sưu tập

de cuong on tap hoc ki I

Đọc:29Ngày tạo:18/07/2013Download:0

I/ Danh từ :Câu 1: a)Danh từ là gì ? Chức vụ ngữ pháp trong câu b)Danh từ chỉ đơn vị là gì ? Danh từ chỉ sự vật là gì ? c) Danh từ chỉ đơn vị gồm những nhóm gì ? d)Danh từ chỉ đơn vị quy ước gồm nhữ

Thêm vào bộ sưu tập

De cuong on tap hoc ky I Toan 8

Đọc:65Ngày tạo:18/07/2013Download:1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN 8 – HỌC KÌ I A./ ĐẠI SỐDạng 1: Nhân, chia đa thứcBài 1. Thực hiện phép tính 3x( x2 + x -1 )-3x( x2 + 2x ─ 3) ( x- x – 3)(x – 3)

Thêm vào bộ sưu tập

de cuong on tap 8 ki I

Đọc:130Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Đề cương ôn tập ngữ văn 8 Học kì 1Phần 1: Phần văn bản1. Nắm vài nét về tác giả và hoàn cảnh ra đời của các văn bản đã học.2. Đọc thuộc lòng các văn bản thơ. Tóm tắt và nêu chủ đề các văn bản truyện đ

Thêm vào bộ sưu tập

De cuong TOAN 8 - HOC KI I

Đọc:22Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Đề cương ôn tập học kì I - Toán 8(Năm học 2004 - 2005)I. Kiến thức trọng tâm :1 - Phần đại số :Phép nhân đơn thức, đa thức, các hằng đẳng thức đáng nhớ.Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử

Thêm vào bộ sưu tập

De cuong on tap toan hoc ki I- nam hoc 2011-2012

Đọc:29Ngày tạo:18/07/2013Download:0

ÔN TẬP TOÁN 6 HỌC KÌ ISỐ HỌCCHỦ ĐỀ 1: THỰC HIỆN PHÉP TÍNH1) Thứ tự thực hiện phép tính: ( Quan sát, tính nhanh nếu có thể. ( Đối với biểu thức không có dấu ngoặc: Lũy thừa ( Nhân và chia ( Cộng và

Thêm vào bộ sưu tập

DE CUONG ON TAP HOC KI I TOAN 7.5

Đọc:48Ngày tạo:18/07/2013Download:1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – MÔN TOÁN LỚP 7NĂM HỌC: 2011-2012A. Các nội dung cơ bản cần nắm:I. Phần đại số: HS thực hiện được các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa của một số hữu tỉ, các bài toán về tỉ

Thêm vào bộ sưu tập