Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

De khao sat cuoi nam tu lop 1- lop 5

De khao sat cuoi nam tu lop 1- lop 5

Đọc:17Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Phiếu kiểm tra môn tiếng việt lớp 1 thời điểm cuối học kỳ 2Năm học 2010 - 2011 ( Thời gian : 40 phút)Họ và tên:..........................................................................Lớp: ......Trườ

Thêm vào bộ sưu tập

De khao sat cuoi nam hoc 2011-2012 tu ... den lop 5

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Phiếu kiểm tra môn tiếng việt lớp 1 thời điểm cuối học kỳ 2Năm học 2011 - 2012 ( Thời gian : 40 phút)Họ và tên:..........................................................................Lớp: ......Trườ

Thêm vào bộ sưu tập

De khao sat cuoi nam toan lop 5

Đọc:19Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Phòng giáo dục và đào tạo Quan SơnTrường tiểu học Mường Mìn Bài Kiểm tr

Thêm vào bộ sưu tập

De khao sat lan 2 tu lop 1 den lop 5

Đọc:19Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Đề kiểm tra môn toán lớp 1 thời điểm cuối học kỳ 1Năm học 2010 - 2011 ( Thời gian :35 phút)Họ và tên:......................................................Lớp: ..........Trường:TH Chu Điện 2Bài 1: ( 1

Thêm vào bộ sưu tập

De khao sat lan 3 tu lop 1 den lop 5

Đọc:15Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Phiếu kiểm tra môn tiếng việt lớp 1 thời điểm giữa học kỳ 2Năm học 2010 - 2011 ( Thời gian : 40 phút)Họ và tên:.........................................................................Lớp: ...... Trư

Thêm vào bộ sưu tập

De khao sat lan 2 tu lop 1 den lop 5

Đọc:14Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Đề kiểm tra môn toán lớp 1 thời điểm cuối học kỳ 1Năm học 2011 - 2012 ( Thời gian :35 phút)Họ và tên:................................................................Lớp: ..........Trường:TH Chu Điện 2

Thêm vào bộ sưu tập

DE KHAO SAT CUOI NAM LOP 3 . CUC HOT

Đọc:15Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Trường: Tiểu học Phong Minh Lớp : 3c

Thêm vào bộ sưu tập

đề khao sat lop 1- tu tuan 5 - 18

Đọc:17Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ƯờNG TIểU HọC HƯƠNG SƠN 2 Đề KHảO SáT CHấT LƯợNGNĂM HọC : 2011- 2012TUầN 5 LớP 1Thời gian làm bài:20 phút (không kể thời gian giao đề)TÊN HỌC SINH:…………………… LớP:……TRƯờNG:…………………..i/ PHầN TRắC

Thêm vào bộ sưu tập

de khao sat lop 5

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Trường Tiểu học Tân Long khảo sát chất lượng môn TIẾNG VIỆT Họ và tên: .......................................... Năm học 2010 - 2011 Lớp: 5 .......

Thêm vào bộ sưu tập

de khao sat lop 5

Đọc:14Ngày tạo:19/07/2013Download:0

đề khảo sát khối 5 tháng 5Môn : ToánThời gian : 40 phútI. Phần trắc nghiệm. (3 điểm ) Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất. Câu 1: ( 0,5 điểm ) Viết số thập phân: 9,125 thành hỗn số : A.

Thêm vào bộ sưu tập

DE KHAO SAT HOC SINH GIOI LOP1CUOI NAM

Đọc:15Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Trường Tiểu học Minh QuangĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 1 CUốI NĂMMÔN : TIẾNG VIỆTHọ và tên :……………………………………Lớp :…………..Bài 1 : Đọc thầm đoạn văn bài :

Thêm vào bộ sưu tập

De khao sat dau nam 2011-2012 tu lơp ... den lop 5

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Phiếu khảo sát môn toán lớp 2 thời điểm đầu năm họcNăm học 2011 - 2012 ( Thời gian 35 phút)Họ và tên:......................................................................Lớp: ......Trường: TH Chu Đ

Thêm vào bộ sưu tập

de khao sat lop 1

Đọc:12Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Trường tiểuhọc Đại ThắngĐề khảo sát học kỳ IMôn: Toán – Lớp 1(Thời gian: 35 phút không kể chép đề)Bài1: Tính ( 3 điểm) a) 10 - 2 = ; 8 + 2 = ; 5 + 2 – 6 = b) 4

Thêm vào bộ sưu tập

De th HSG cuoi nam tu lop 1 den lop 5

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Phiếu kiểm tra học sinh giỏi môn toán lớp 1Năm học 2010 - 2011 ( Thời gian : 50 phút)Họ và tên:.....................................................................Lớp: ......Trường: TH Chu Điện 2Câ

Thêm vào bộ sưu tập

de khao sat cuoi nam Toan 5

Đọc:12Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ường tiểu học Nghĩa TânBài khảo sát Môn toán lớp 5 - năm học 2011-2012 ( Kiểm tra: 26/4/2012.Thời gian làm bài : 40 phút)Họ và tên : ...................................................

Thêm vào bộ sưu tập

De khao sat hsg toan lop 5 lan 1

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Đề khảo sát H S giỏi lớp 5 ( Lần 1)Môn: Toán Thời gian: 40 phútNăm học 2011- 2012 Câu 1. Tính nhanh ( 2đ ) a) 9 x 35 x 2 – 9 x 70 + 100 b) Câu 2. Tìm số tự n

Thêm vào bộ sưu tập

HAC HAI - DE KHAO SAT HSG LOP 5 (LAN 1)

Đọc:12Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Phòng gd&đtLập thạchĐề khảo sát hsg lớp 5 (lần 1)Môn: Toán-Khoa họcThời gian làm bài: 90 phút=====================Phần 1: ToánBài 1: (1 điểm) Tìm phân số nhỏ nhất trong các phân số sau:Bài 2: (2,5 điể

Thêm vào bộ sưu tập

DE KHAO SAT CHAT LUONG DAU NAM LOP 5

Đọc:13Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Họ và tên : .....................................................Lớp : ..............................................................ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 5PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)Câu 1

Thêm vào bộ sưu tập

De T-TV khao sat dau nam lop 5

Đọc:12Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Trường tiểu học đức chínhHọ và tên : .................................................Lớp:.........................bài kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2007- 2008môn toán lớp 5 thời gian 40

Thêm vào bộ sưu tập

Khao sat lop 5

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Bài kiểm tra khảo sát chất lượngHọc sinh giỏi - Lớp 5Thời gian: 90 phútPhần I: Trắc nghiệm.Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng;Câu 1: Số " Một tỉ ba trăm nghìn sáu trăm hai mươi" viết là:A

Thêm vào bộ sưu tập