tài liệu các lĩnh vực kinh tế

Tìm Kiếm:

đề kiểm tra chất lượng đầu năm toán 6

đề kiểm tra chất lượng đầu năm toán 6

Đọc:404Ngày tạo:13/12/2012Download:3

KIỂM TRA CHẤT LƯỘNG ĐẦU NĂMMÔN: TOÁN 6THỜI GIAN 60’(Không kể thời gian giao đề)Đề 1Câu 1: Đặt rồi tính.a. 1534 + 217b. 13 x 215c. 452 - 257d. 357 : 21Câu 2: Tính nhanh.81 + 243 +1987.36 + 87.64Câu 3.

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6

Đọc:294Ngày tạo:13/12/2012Download:2

TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANGLỚP : HỌ TÊN : KIỂM TRA KSCL ĐẦU NĂMNăm học : 2010 – 2011Môn : .Thời gian : 45 phút (không kể thời gian phát đề)Đề bài :Câu 1.Câu 2. Bài Làm

Thêm vào bộ sưu tập

đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 7 năm học 2011-2012

Đọc:158Ngày tạo:13/12/2012Download:0

Bài 1 : ( 3 điểm) - Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể)a) - ( - ) b) . -. c) 0,3 + 7,9 + (- 0,3) + 2,1 + ( -5) d) ( ) + + Bài 2 : ( 3 điểm) - Tìm x biết :a) x = b) (x ) = c) = 6,7Bài 3 : (

Thêm vào bộ sưu tập

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 7 năm 2010

Đọc:87Ngày tạo:13/12/2012Download:0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 7 năm 201

Thêm vào bộ sưu tập

Kiểm tra chất lượng đầu năm ngữ văn 11

Đọc:82Ngày tạo:13/12/2012Download:0

Kiểm tra 15 phútMôn: Ngữ văn 11(Khảo sát chất lượng đầu năm)Họ và tên: .Lớp: 11 I. Phần trắc nghiệm (3điểm)Câu 1: Ông (1724-1791) hiệu là Hải Thượng Lãn Ông. Ông là ai?a. Ngu

Thêm vào bộ sưu tập

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 9 Thời gian làm bài 90 phút.

Đọc:360Ngày tạo:13/12/2012Download:2

Thời gian làm bài: 90 phút.Bài 1: (1,5 điểm). Rút gọn các biểu thức:a) b) Bài 2: (2,5 điểm)a) Tính giá trị của biểu thức: b) Cho biểu thức với a 0, b 0 và a b. Hãy chứng tỏ giá trị của B không ph

Thêm vào bộ sưu tập

khảo sát chất lượng đầu năm toán lớp 6

Đọc:316Ngày tạo:13/12/2012Download:4

Đề bàiPhần I: trắc nghiệm (3.0đ)Câu 1: Chữ số 5 trong số thập phân 20,157 có giá trị là: A. 5 B. C. D. Câu 2: Số bé nhất trong các số 4,56; 6,54; 5,64; 4,65 là: A. 4,56 B. 6,54 C. 5,64 D. 4

Thêm vào bộ sưu tập

đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn toán lớp 6

Đọc:2611Ngày tạo:13/12/2012Download:21

PHÒNG GD-ĐT ĐÔNG TRIỀU ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 6TRƯỜNG THCS BÌNH KHÊ Năm học : 2011 - 2012 Thời gian : 60 phút

Thêm vào bộ sưu tập

đề + đáp án khảo sát chất lượng đầu năm môn toán lớp 6 (bình định)

Đọc:908Ngày tạo:13/12/2012Download:11

Trường THCS Họ và tên học sinh: Lớp 6AThứ ngày tháng 08 năm 2011.ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNGĐẦU NĂM HỌC – MÔN TOÁN LỚP 6Thời gian làm bài: 60 phút.ĐIỂMA – PHẦN TRẮC NGHIỆM: (

Thêm vào bộ sưu tập

Đề-đáp án thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 6

Đọc:463Ngày tạo:13/12/2012Download:7

bài 1 : thực hiện phép tínhbài 2 : tìm xbài 3 : lớp 6A có 35 học sinh,học sinh nam bằng 3/4 học sinh nữ.Hỏi số học sinh nam hơn số học sinh nữ là bao nhiêu embài 4 : tính diện tích hình than

Thêm vào bộ sưu tập

đề khảo sát chất lượng đầu năm 2011 môn toán lớp 6

Đọc:231Ngày tạo:13/12/2012Download:9

I . PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 5 điểm ) Chọn và ghi vào bài làm chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng nhất:Câu 1: 0,6 % = ?Câu 2: Một ô tô đi được 60 km với vận tốc 60 km/giờ, tiếp đó ô tô đi được 5

Thêm vào bộ sưu tập

đề kiểm tra chất lượng lớp 12b6 năm 2011-2012 Môn kiểm tra Vật Lí

Đọc:82Ngày tạo:13/12/2012Download:0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG lỚP 12B6 NĂM 2011-2012Môn kiểm tra: Vật L

Thêm vào bộ sưu tập

đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm năm học 2011 -2012 môn Vật lý - lớp 8

Đọc:395Ngày tạo:13/12/2012Download:1

Câu 1. (1,5®) Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau đây:Mỗi câu (ý) đúng được 0,25 điểm a) Chất dẫn điện là chất dòng điện đi qua b) Chất cách điện là chất dòng điện đi qua

Thêm vào bộ sưu tập

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Năm học 2007 – 2008 Môn Toán lớp 10

Đọc:74Ngày tạo:13/12/2012Download:1

B) PHẦN DÀNH RIÊNG CHO HỌC SINH HỌC CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAOBài 5 (2 điểm) Cho phương trình: (m+1)x2-2mx+m+1=0 ( m là tham số )a) Giải và biện luận phương trìnhb) Tìm m để phương trình có hai nghiệm p

Thêm vào bộ sưu tập

đề kiểm tra chất lượng hs cuối năm

Đọc:64Ngày tạo:13/12/2012Download:0

Bài 1 : Mỗi bài tập sau đây có kèm theo các câu trả lời A,B,C và D. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.A. Trong một nửa ngày kim phút quay được số vòng là : a. 4 vòng b. 6 vòng c. 12 vòng d.

Thêm vào bộ sưu tập

đề kiểm định chất lượng toán lớp 6

Đọc:131Ngày tạo:13/12/2012Download:1

đề kiểm định chất lượng toán lớp

Thêm vào bộ sưu tập

Hướng dẫn chấm đề kiểm tra chất lượng học kì ii năm học 2010-2011 môn toán, lớp 12.

Đọc:70Ngày tạo:13/12/2012Download:0

Chú ý : Dưới đây chỉ là sơ lược từng bước giải và cách cho điểm từng phần của mỗi bài.Bài làm của học sinh yêu cầu phải chi tiết ,lập luận chặt chẽ. Nếu học sinh giải cách khác đúng thì chấm và cho đi

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi kiểm tra chất lượng vào lớp 6 môn Toán - THPTDL Lômônôxốp- Hà Nội-2008-2009

Đọc:345Ngày tạo:13/12/2012Download:19

Bài 3 (2 điểm).Ba tổ lao động sản xuất được tất cả 192 sản phẩm. Số sản phẩm của tổ thứ nhất bằng 3/8 tổng số sản phẩm của cả 3 tổ. Số sản phẩm của tổ thứ hai bằng 3/5 số sản phẩm của tổ thứ ba. Tính

Thêm vào bộ sưu tập

khảo sát chất lượng môn toán lớp 6 đầu năm 2011-2012

Đọc:168Ngày tạo:13/12/2012Download:4

TRƯỜNG THCS TT BÌNH ĐỊNH KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2011 –2012Họ và tên: Môn: Toán lớp 6 ( 60 phút)Lớp 6A Ngày

Thêm vào bộ sưu tập

kiểm tra chất lượng môn toán lớp 6 tại trường THCS Lê Quý Đôn

Đọc:119Ngày tạo:13/12/2012Download:1

Câu 5)Một ô tô đi từ Thị xã Châu Đốc lúc 7 giờ và đến Thành phố Long Xuyên lúc 8 giờ 50 phút.Ô tô đi với vận tốc 36 km/ giờ và nghỉ dọc đường mất 20 phút.Tính độ dài quãng đường từ Thị xã Châu Đốc đến

Thêm vào bộ sưu tập