đề thi các cấp phổ thông,đề thi đại học,đề thi học học kỳ...

Tìm Kiếm:

Đề kiểm tra lịch sử 8 ( tiết 21- hai đề)

Đề kiểm tra lịch sử 8 ( tiết 21- hai đề)

Đọc:230Ngày tạo:18/04/2013Download:0

Đề kiểm tra lịch sử 8 ( tiết 21- hai đề)

Thêm vào bộ sưu tập

đề kiểm tra lịch sử lớp 7 tiết 21

Đọc:242Ngày tạo:18/04/2013Download:0

đề kiểm tra lịch sử lớp 7 tiết 21

Thêm vào bộ sưu tập

Đề kiểm tra Lịch sử 8

Đọc:608Ngày tạo:18/04/2013Download:2

Trường THCS Yên TrÊn Đề kiểm tra môn: Lịch sử Lớp: 8Loại đề: TX Tiết PPCT: 8 Thời gian làm bài: 15 phótA. Trắc nghiệm khách quan:Khoanh tròn chữ cái đầu câu ý em cho là đúng nhất:1. Hà Lan đư

Thêm vào bộ sưu tập

bộ đề kiểm tra - lịch sử 8

Đọc:143Ngày tạo:18/04/2013Download:1

PHÒNG GD& ĐT HOA LƯTRƯỜNG THCS NINH XUÂN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I. MÔN LỊCH SỬ 8I.Mục tiêu: 1. Kiến th

Thêm vào bộ sưu tập

ĐỀ KIỂM TRA HKI- LỊCH SỬ 8

Đọc:127Ngày tạo:18/04/2013Download:0

Chữ ký GTTrường THCS Nguyễn Gia Thiều ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I. Năm học: 2009- 2010Họ và tên:………………………. Môn: Lịch sử 8. Lớp:…………………………….. Thờ

Thêm vào bộ sưu tập

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết HKI môn lịch sử khối 8

Đọc:302Ngày tạo:18/04/2013Download:4

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết HKI môn lịch sử khối 8

Thêm vào bộ sưu tập

Đề kiểm tra tiết 93- hai đề

Đọc:48Ngày tạo:17/04/2013Download:0

Đề kiểm tra tiết 93- hai đề

Thêm vào bộ sưu tập

đề kiểm tra lịch sử 7 một tiết

Đọc:229Ngày tạo:18/04/2013Download:0

đề kiểm tra lịch sử 7 một tiết

Thêm vào bộ sưu tập

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 6

Đọc:212Ngày tạo:18/04/2013Download:0

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 6

Thêm vào bộ sưu tập

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch Sử 12

Đọc:211Ngày tạo:18/04/2013Download:1

TRƯỜNG THPT GANG THÉP ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn:Lịch sử lớp 12 Thờ

Thêm vào bộ sưu tập

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN LỊCH SỬ

Đọc:119Ngày tạo:18/04/2013Download:0

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN LỊCH SỬ

Thêm vào bộ sưu tập

đề kiểm tra lịch sử

Đọc:63Ngày tạo:18/04/2013Download:0

đề kiểm tra lịch sử

Thêm vào bộ sưu tập

Đề kiểm tra lịch sử 6,7,8,9

Đọc:149Ngày tạo:18/04/2013Download:3

Đề kiểm tra học kỳ IM«n : lịch sử 6(Thời gian: 45 phút)I/ Trắc nghiệm ( 3 điểm) .Chọn đáp án đúng trong các câu sau:Câu 1: Nhà nước văn lang ra đời vào:Khoảng thế kû VIII trước CN

Thêm vào bộ sưu tập

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 8

Đọc:98Ngày tạo:18/04/2013Download:0

Đề kiểm tra học kì 1 lịch sử 8

Thêm vào bộ sưu tập

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Lịch sử 8

Đọc:88Ngày tạo:18/04/2013Download:0

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Lịch sử 8

Thêm vào bộ sưu tập

Đề kiểm tra học kỳ I Lịch sử 8

Đọc:71Ngày tạo:18/04/2013Download:0

Đề kiểm tra học kỳ I Lịch sử 8

Thêm vào bộ sưu tập

Đề kiểm tra hoc kì 1 lịch sử 8

Đọc:67Ngày tạo:18/04/2013Download:0

Đề kiểm tra hoc kì 1 lịch sử 8

Thêm vào bộ sưu tập

Đề kiểm tra học kì lịch sử 8

Đọc:63Ngày tạo:18/04/2013Download:1

Đề kiểm tra học kì lịch sử 8

Thêm vào bộ sưu tập

Đề kiểm tra HKII. Môn Lịch sử 8

Đọc:60Ngày tạo:18/04/2013Download:0

Đề kiểm tra HKII. Môn Lịch sử 8

Thêm vào bộ sưu tập

Đề kiểm tra Lịch Sử 8 (T19)

Đọc:59Ngày tạo:18/04/2013Download:0

Đề kiểm tra Lịch Sử 8 (T19)

Thêm vào bộ sưu tập