Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

de kiem tra ve tho 1 tiet lop 9

de kiem tra ve tho 1 tiet lop 9

Đọc:229Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Đề kiểm tra về thơNăm học 2007-2008Thời gian làm bài 45 phút I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)Đọc kỹ các câu hỏi để trả lời bằng cách ghi chữ cái đứng đầu phương án mà em cho là đúng nhất vào bài làm (mỗi

Thêm vào bộ sưu tập

de kiem tra 1 tiet tho 9

Đọc:75Ngày tạo:10/11/2012Download:0

ĐỀ 1Tiết 129 KIỂM TRA NGỮ VĂ

Thêm vào bộ sưu tập

de kiem tra 1 tiet tho 9

Đọc:51Ngày tạo:18/07/2013Download:0

ĐỀ 1Tiết 129 KIỂM TRA NGỮ VĂ

Thêm vào bộ sưu tập

KIEM TRA 1 TIET VE THO HĐ TUAN 27

Đọc:83Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Họ và tên:.............................. Kiểm tra 1 tiết Ngữ văn 9 – Thơ hiện đại Thời gian làm bài: 45

Thêm vào bộ sưu tập

KIEM TRA 1 TIET VE THO HĐ TUAN 27

Đọc:44Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Họ và tên:.............................. Kiểm tra 1 tiết Ngữ văn 9 – Thơ hiện đại Thời gian làm bài: 45

Thêm vào bộ sưu tập

De kiem tra 1 tiet lop 9 HKII1

Đọc:25Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Name:……………………………………………………….. THE SECOND SEMESTERClass: 9A… TEST 1 – 45 minutesPointsI. Khoanh tròn chữ cái A, B, C hoặc D chứa đáp án đúng nhất:(5 điểm)Can you………………………..the lights? It’s too dar

Thêm vào bộ sưu tập

de kiem tra 1 tiet so 1 lop 9

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Trường: THCS Cảm Nhân ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – MÔN ANH VĂN – LỚP 9Họ, tên:……………………. Ngày kiểm tra: …/09/2011 Lớp:……………………......

Thêm vào bộ sưu tập

De kiem tra 1 tiet lop 9 HKII1

Đọc:17Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Name:……………………………………………………….. THE SECOND SEMESTERClass: 9A… TEST 1 – 45 minutesPointsI. Khoanh tròn chữ cái A, B, C hoặc D chứa đáp án đúng nhất:(5 điểm)Can you………………………..the lights? It’s too dar

Thêm vào bộ sưu tập

De kiem tra 1 tiet lop 9 HKII1

Đọc:15Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Name:……………………………………………………….. THE SECOND SEMESTERClass: 9A… TEST 1 – 45 minutesPointsI. Khoanh tròn chữ cái A, B, C hoặc D chứa đáp án đúng nhất:(5 điểm)Can you………………………..the lights? It’s too dar

Thêm vào bộ sưu tập

De kiem tra 1 tiet lop 9 (HKII-1)

Đọc:14Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Name:……………………………………………………….. THE SECOND SEMESTERClass: 9A… TEST 1 – 45 minutesPointsI. Khoanh tròn chữ cái A, B, C hoặc D chứa đáp án đúng nhất:(5 điểm)Can you………………………..the lights? It’s too dar

Thêm vào bộ sưu tập

De kiem tra 1 tiet lop 9 HKII1

Đọc:12Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Name:……………………………………………………….. THE SECOND SEMESTERClass: 9A… TEST 1 – 45 minutesPointsI. Khoanh tròn chữ cái A, B, C hoặc D chứa đáp án đúng nhất:(5 điểm)Can you………………………..the lights? It’s too dar

Thêm vào bộ sưu tập

KIEM TRA THO - LOP 9

Đọc:69Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Trường THCS Phước Thiền Lớp : 9/…Tên:………………………………….. Điểm Thứ …., ngày … Tháng 03 năm 2011KIỂM TRA VĂN (Phần thơ)Thời gian : 45 phútI. Trắc nghiệm (2 đ) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng1.

Thêm vào bộ sưu tập

KIEM TRA THO - LOP 9

Đọc:38Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Trường THCS Phước Thiền Lớp : 9/…Tên:………………………………….. Điểm Thứ …., ngày … Tháng 03 năm 2011KIỂM TRA VĂN (Phần thơ)Thời gian : 45 phútI. Trắc nghiệm (2 đ) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng1.

Thêm vào bộ sưu tập

de kiem tra 1 tiet ki II lop 9

Đọc:31Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Họ và Tên: Lớp: Đề KIểM TRAThời gian: 45 phút Điểm Lời phê của thầy cô

Thêm vào bộ sưu tập

DE KIEM TRA 1TIET LOP 9 HKII

Đọc:28Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tên :......................................................Lớp :......................................................KIỂM TRA 1 TIẾT HKII ( 09-10 ) ĐiểmMÔN : ĐỊA 9Thời gian làm bài : 4

Thêm vào bộ sưu tập

DE KIEM TRA 1 TIET HOC KI I LOP 9

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Họ và tên :............................ đề kiểm tra một tiết Lớp : ............. Môn GDCD-9

Thêm vào bộ sưu tập

DE KIEM TRA 1 TIET SO 2 LOP 9

Đọc:15Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Name :_______________ ENGLISH TEST N. 2 Time : 45 minutes

Thêm vào bộ sưu tập

De kiem tra 1 tiet lop 9 (HKII-2)

Đọc:15Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Name:………………………………………………………….. THE FIRST SEMESTER Class: 9A… TEST 2 Khoanh tròn chữ cái chứa đáp án đúng nhất.The journey to the village is very……………………………….A. interes

Thêm vào bộ sưu tập

kiem tra 1 tiet lop 9

Đọc:14Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Ngày soạn: 17//10/2010 Tiết 18. Ngày dạy: 21/10/2010

Thêm vào bộ sưu tập

kiem tra 1tiet lop 9

Đọc:12Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Trường THCS Văn Tố Thứ…….. ngày……tháng……năm 20.... Tên: Lớp: 9A…. KIỂM TRA 1 TIẾT (Học kỳ I)Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9ĐiểmLời phêCâu 1: Thế n

Thêm vào bộ sưu tập