Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

DE KTRA HK II ANH 9. DE 1

DE KTRA HK II ANH 9. DE 1

Đọc:10Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 9Đề số 1 ( Thời gian làm bài: 45 phút)A. MA TRẬN (BẢNG 2 CHIỀU)Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TổngTN TL TN TL TN TLI. Listening 102,5102,5II. Reading 4

Thêm vào bộ sưu tập

Ktra 15 phut Anh 9 (HK2) de 1.

Đọc:29Ngày tạo:19/07/2013Download:0

I. Combine two sentences into one, using the connectives in the brackets: (3m)1.My friend, Lan is a beautiful. She is intelligent, too. (not only… but also). 2. My brother failed in his English test.

Thêm vào bộ sưu tập

De Ktra HK II Ly 9

Đọc:34Ngày tạo:18/07/2013Download:0

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II-VẬT LÝ 9Tên chủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngCộngTNKQTLTNKQTLCấp độ thấpCấp độ caoTNKQTLKQTL1. Điện từ họcCâu1-0,25đCâu10-0,25 đCâu11-0,25 đCâu13-3 đ43,75 đ2. Quang học14

Thêm vào bộ sưu tập

de ktra tieng anh 5.hkII.09-

Đọc:14Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Name: ………………………….. THE SECOND – SEMESTER TESTClass: 3 … 35 minutesMarksCommentListen and check. (2.5 m

Thêm vào bộ sưu tập

Ktra HK 1 anh 9

Đọc:11Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Name: ………………………………..Class: 9A2Written Test 2Time: 45 minutesDate: ……………………………..MarkTeacher’s remarkQuestion1: Listen and fill in the blank with the word you hear. (2ms) On Sunday, Nam invited Ng

Thêm vào bộ sưu tập

Ktra 15 phut Anh 9 (HK2) de 2.

Đọc:26Ngày tạo:19/07/2013Download:0

I. Supply the correct tense or form of the verbs in brackets. (4m)1.These students( learn)…………………………..English since they (be)…………….five.2.Kangaroo( can see)…………………….everywhere in Australia.3.Who (inv

Thêm vào bộ sưu tập

de ktra HK2-anh9(h

Đọc:21Ngày tạo:19/07/2013Download:0

KIỂM TRA HỌC KỲ II.MÔN : TIẾNG ANH-LỚP 9Thời gian : 45 phútChoose the best words to complete the sentences. (2.5 ms)1.I will be ……………..if she manages to sell that motorbike at a high price.A, surprise

Thêm vào bộ sưu tập

De Kiem tra HK II Anh 9

Đọc:17Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Quang Trung Secondary schoolName :……………………………Class : 9A …..FORTY MINUTE TEST IIISUBJECT : ENGLISH 9(…………………………………………………………………………………………………………………Điểm QUESTIONSI. Pronuncia

Thêm vào bộ sưu tập

De thi HK II Anh 9 (moi)

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

PHÒNG GD & ĐT PHƯỚC LONG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ IITrường:…………………………………….. NĂM HỌC: 2007 – 2008Họ và tên :…………………………………. MÔN: TIẾNG ANH LỚP 9Lớp ………………………………………… THỜI GIAN: 45 PHÚT (Không kể

Thêm vào bộ sưu tập

De thi hkII Anh 9

Đọc:13Ngày tạo:19/07/2013Download:0

UBND HUYỆN KRÔNG NÔ ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II PHÒNG GIÁO DỤC KRÔNG NÔ Năm học : ( ( ( MÔN : TIẾNG ANH 9 - Thời gian : 60 phút

Thêm vào bộ sưu tập

de thi hkII anh 9

Đọc:7Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Period 90 English test 45`(After Unit 14 No1)Name: Class:8I. Pick out the word that has the underlined letter(s) pronounced differently from the others. ( 1p) 1. head

Thêm vào bộ sưu tập

De Ktra HK II Ly 7

Đọc:35Ngày tạo:18/07/2013Download:0

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II-VẬT LY7 Mức độChủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngTổngVận dụng thấpVận dụng caoTNKQTNTLTNKQTNTLTNKQTNTLTNKQTNTL1. Sự nhiễm điện do cọ xát. Hai loại điện tíc

Thêm vào bộ sưu tập

de ktra hk II 11 NC HAY

Đọc:34Ngày tạo:18/07/2013Download:0

đề kiểm tra chất lượngMôn: đại số 11Câu 1(2đ) a) Tìm CSC biết: b) Tìm CSN có 6 số hạng biết tổng của 5 số hạng đầu bằng 31 và

Thêm vào bộ sưu tập

de ktra HK II 11 CB

Đọc:32Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Trường THPT BC Thanh Ba đề kiểm tra học kì ii Môn : toán lớp : 11 Năm học: 2008 – 2009 Mã đề: 1101

Thêm vào bộ sưu tập

de ktra hkII lop 3

Đọc:19Ngày tạo:19/07/2013Download:0

School:………………………… ENGLISH TEST 3Name:…………… Time: 35’Class: 3 Bài 1: Khoanh tròn vào đáp án em cho là đúng nhất (1.5 điểm)1. to meet y

Thêm vào bộ sưu tập

De cuong HK1 Anh 9

Đọc:27Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I NĂM HỌC 10-11 LỚP : 9 A / TỪ VỰNG: Ôn hết các từ vựng từ Unit 1 đến Unit 5.B / NGỮ PHÁP:1. Th

Thêm vào bộ sưu tập

de thi HK 1 anh 9

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ĐỀ KIỂM TRA  Trường học  Quận 5 và Quận Bình Tân HCM  Lớp học  9  Năm học  2005 - 2006  Môn thi  Anh văn  Thời gian  180 phút  Thang điểm  10 I. Choose the word whose stress pattern is different from

Thêm vào bộ sưu tập

de kiem tra hk 1 anh 9

Đọc:17Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Kiểm tra học kỳ 1 tiếng anh 9..................................................................................................................................I. Supply the correct forms of the verbs

Thêm vào bộ sưu tập

De Tieng Anh 9 HK 1

Đọc:14Ngày tạo:19/07/2013Download:0

LE DINH CHINH JUNIOR HIGH SCHOOL THE FIRST SEMESTER TESTName: ................................................. SUBJECT :ENGLISH 9 (time 45’)

Thêm vào bộ sưu tập

de ktra anh 6 hk2

Đọc:15Ngày tạo:19/07/2013Download:0

English test 6(Time limited:45 mins)Full name: ………………………………………………Class:………. I.Chọn đáp án đúng cho các câu sau : 1.I’d like ( a / an / some / any ) water , please .2.His lips aren’t full . They are

Thêm vào bộ sưu tập