Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

de thi giua hoc ky 2 lop 5

de thi giua hoc ky 2 lop 5

Đọc:456Ngày tạo:10/11/2012Download:0

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG HÀ Thứ..............ngày.....tháng 3 năm 2011Họ và tên:..................................... KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II Lớp 5...

Thêm vào bộ sưu tập

de thi giua hoc ky 2 lop 5

Đọc:54Ngày tạo:19/07/2013Download:1

Phòng GD&ĐT huyện Si Ma Cai Đề ktĐK giữa học kì IITrường TH số 2 xã Sín Chéng

Thêm vào bộ sưu tập

De thi giua hoc ky 2 lop2

Đọc:29Ngày tạo:19/07/2013Download:0

phòng gd&Đt Si ma caitrường TH số 2 Sín chéng Hướng dẫn chấm giữa hk iINăm học: 2010-2011Môn: tiếng việtLớp : 2I. Đọc ( 10đ )1. Đọc thành tiếng. ( 5đ ).2. Đọc thầm .( 5đ ) Câu 1: Chọn ý đúng nhất v

Thêm vào bộ sưu tập

De thi giua hoc ky 2 lop3

Đọc:21Ngày tạo:19/07/2013Download:0

phòng gd&Đt Si ma caitrường TH số 2 Sín chéng Đề KTĐK giữa học kỳ IINăm học: 2010-2011Môn: toánLớp: 3(Thời gian làm bài 40 phút)Bài 1: Đặt tính rồi tính a. 5647 + 3468

Thêm vào bộ sưu tập

de thi giua hoc ki 2 lop 5

Đọc:130Ngày tạo:19/07/2013Download:3

PHIẾU LUYỆN TẬP TOÁN THÁNG 2 NĂM 2012Họ và tên : …….…………………. Lớp 51Phần I: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:1.Một lớp học có 18 nữ và 12 nam. Tìm tỉ số phần trăm giữa HS nữ và HS cả lớp:

Thêm vào bộ sưu tập

de thi giua ky II lop 2

Đọc:29Ngày tạo:19/07/2013Download:0

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HƯNG ĐẠOHọ và tên……………………………………………………Lớp: 2……… Thứ….ngày…..tháng….. năm 2009 THI ĐỊNH KỲ GIỮA K

Thêm vào bộ sưu tập

de thi giua ky 2 lop 3

Đọc:28Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌCMÔN TOÁN LỚP 3(Thời gian : 40 phút)Câu 1 (2điểm)  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:1. Số liền sau của số: 8999 là:A. 8998               B. 8990          

Thêm vào bộ sưu tập

De thi giua hoc ky 2

Đọc:31Ngày tạo:18/07/2013Download:0

gd & đT TRựC NINH Đề KHảO SáT GIữA HọC Kỳ II - NĂM HọC : 2009 - 2010 Trường thcs trực phú MÔN NGữ VĂN LớP 9

Thêm vào bộ sưu tập

de thi giua hoc ky 2

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:0

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂKLĂK ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 10 . MÃ ĐỀ: 207 ..........

Thêm vào bộ sưu tập

de thi giua hoc ky 2

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Sau đây là bản gốc đề kiểm tra giữa học kỳ II, năm học 2008 – 2009, lớp 12, Giáo dục thường xuyên. Các phương án lựa chọn đúng (đáp án) được in đậm và có gạnh chân.------------------------------------

Thêm vào bộ sưu tập

De thi giua hoc ky 2

Đọc:12Ngày tạo:19/07/2013Download:0

phòng gd&Đt Si ma caitrường TH số 2 Sín chéng Đề KTĐK giữa học kỳ IINăm học: 2010-2011Môn: tiếng việt cngdLớp:1(Thời gian làm bài 40 phút)I. Đọc- GV cho học sinh đọc một đoạn khoảng 30 chữ/1phút tron

Thêm vào bộ sưu tập

de thi giua hoc ky 1 lop 2 nam hoc 2010-2011

Đọc:86Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Trường: TH Lớp: 2…..Họ tên:………………………………………ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ IMÔN TOÁN LỚP 2.THỜI GIAN: 40 PHÚT (Thời gian làm bài 40 phút)PHẦN TRẮC NGHIỆM 3 điểm Khoanh vào đáp án đúng a) Số 95 đọc là:A. Chín năm

Thêm vào bộ sưu tập

2a Bo de thi Toan giua hoc ky I_Lop2

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP 2PHẦN TRẮC NGHIỆM 4 điểmKhoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :1)26 kg – 14 kg = . . . . . a. 10 kg b. 11 kg c. 12 kg2) Điền dấu “ +

Thêm vào bộ sưu tập

de kiem tra ieng viet giua ky 2 lop 5

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:0

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ IIMÔN: TIẾNG VIỆT (ĐỌC,HIỂU)Đọc thầm bài văn sau: Phong cảnh đền Hùng

Thêm vào bộ sưu tập

de thi giua ki 2 lop 5

Đọc:42Ngày tạo:19/07/2013Download:2

TRƯỜNG TH ĐINH TIÊN HOÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHỐI 5 Độc lập – Tự do – Hạnh phúcKIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2009 - 20010Môn: TOÁN(Thời gian: 40 phút)Bài 1. (5

Thêm vào bộ sưu tập

de thi giua HK 2 lop 5

Đọc:37Ngày tạo:19/07/2013Download:0

TRƯỜNG TH ………………… ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ IIHỌ & TÊN :……………… NĂM HỌC 2009 - 2010LỚP: 5A…… Môn : Tiếng Việt

Thêm vào bộ sưu tập

De kiem tra giua hoc ky I - Lop 2

Đọc:106Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Thứ …… ngày ….. tháng 9 năm 2011Trường : Tiểu học số 2 Thị trấn Họ và tên: ……………………….Lớp: 2… KIỂM TRA TIẾNG VIỆT GI ỮA HỌC KỲ I

Thêm vào bộ sưu tập

de thi giua ky 1lop 5

Đọc:33Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Trường TH ……………………….ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ IHọ và tên:…………………………Năm học: 2011 - 2012Lớp: 5Môn: ToánI. Phần trắc nghiệm:(4 điểm)Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:Câu 1: Số thích hợp

Thêm vào bộ sưu tập

de thi giua ky lop 5 - nam 12-13

Đọc:24Ngày tạo:19/07/2013Download:0

PHÒNG GD&ĐT HOÀNG HOÁ PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HKI Tờ số 1 TRƯỜNG TH LÊ MANH TRINH PHÂN MÔN TẬP ĐỌC - LỚP 5 Năm học : 2012-2013Họ tên HS: ...............................................

Thêm vào bộ sưu tập

De thi lop1 giua ky 2 2

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:0

De thi lop1 giua ky 2 2

Thêm vào bộ sưu tập