Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6

Đọc:3565Ngày tạo:10/11/2012Download:21

Đề thi học sinh giỏi Môn ngữ văn lớp 6 năm học2007 -2008 Thời gian làm bài: 90 phót§iÓmLêi phê của cô gi¸o đề bài: Câu 1: (6 điểm) Trong b

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6

Đọc:1889Ngày tạo:18/07/2013Download:9

Đề thi học sinh giỏi Môn ngữ văn lớp 6 năm học2007 -2008 Thời gian làm bài: 90 phót§iÓmLêi phê của cô gi¸o đề bài: Câu 1: (6 điểm) Trong b

Thêm vào bộ sưu tập

đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 9

Đọc:455Ngày tạo:18/07/2013Download:4

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9Năm học :2010-2011Môn thi :Ngữ vănThời gian làm bài :150 phút(Không kể thời gian giao đề)(Đề thi gồm 01 trang)ĐỀ THI CHÍNH THỨCCâu 1 (4 điểm)Cảm nhận của em về những câu thơ

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 9

Đọc:303Ngày tạo:18/07/2013Download:2

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 -VÒNG 2Năm học :2011-2012Môn thi :Ngữ vănThời gian làm bài :150 phút(Không kể thời gian giao đề)(Đề thi gồm 01 trang)Câu 1 (4 điểm) Trình bày cảm nhận của em về đoạn văn sau

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi chọn Học sinh giỏi lớp 6_môn Ngữ văn

Đọc:1217Ngày tạo:18/07/2013Download:18

PHÒNG GD&ĐT KÌ THI HSG VÒNG HUYỆN LỚP 6 THCS

Thêm vào bộ sưu tập

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NGỮ VĂN lớp 6

Đọc:925Ngày tạo:18/07/2013Download:7

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆNHUYỆN BÌNH SƠN Năm học 2011- 2012 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 6 Thời gian 150’( không kể thời gian giao đề) Câu 1: (4.0 điểm)

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi học sinh giỏi môn anh văn lớp 6

Đọc:224Ngày tạo:19/07/2013Download:2

Full name ...................................................... NGUYEN TRI PHUONG JUNIOR HIGH SCHOOLRegistration No......................................

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi chọn Học sinh giỏi lớp 8_Môn Ngữ Văn

Đọc:754Ngày tạo:18/07/2013Download:10

PHÒNG GD&ĐT KÌ THI HSG VÒNG HUYỆN LỚP 8 THCS

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi chọn Học sinh giỏi lớp 7_Môn Ngữ Văn

Đọc:326Ngày tạo:18/07/2013Download:4

PHÒNG GD&ĐT KÌ THI HSG VÒNG HUYỆN LỚP 7 THCS

Thêm vào bộ sưu tập

Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Ngữ Văn Lớp 12 Tỉnh Kiên Giang Năm 2010 - 2011

Đọc:204Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Câu 1: (8 điểm)Trong truyện ngắn Mùa lạc, nhà văn Nguyễn Khải đưa ra một triết lí về cuộc sống của con người: " ... ở đời này không có con đường cùng, chỉ có ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạn

Thêm vào bộ sưu tập

đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn 8

Đọc:1806Ngày tạo:06/03/2013Download:16

http://farm3.anhso.net/upload/20120108/12/o/anhso-125647_Untitled.jp

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn ... 2012 - 2013

Đọc:235Ngày tạo:18/07/2013Download:2

PGD&ĐT HUYệN PHổ YÊN Kì THI HọC SINH GiỏI CấP TRƯờNGTrường THCS Trung Thành NĂM HọC 2011 - 2012 --------------------Đề THI MÔN NGữ VĂN LớP 8Thời gian làm bà

Thêm vào bộ sưu tập

Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Ngữ Văn ... 2010 - 2011

Đọc:154Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Câu 1: (8 điểm)Trong truyện ngắn Mùa lạc, nhà văn Nguyễn Khải đưa ra một triết lí về cuộc sống của con người: " ... ở đời này không có con đường cùng, chỉ có ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạn

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn

Đọc:106Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn năm 2004 BẢNG A Câu 1: Nhà phê bình Hoài Thanh viết: “Thích một bài thơ, theo tôi nghĩ, trước hết là thích một cách nhìn, một cách nghĩ, một cách xúc cảm, m

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi học sinh giỏi Ngữ văn lớp 8

Đọc:990Ngày tạo:10/11/2012Download:19

đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 Năm học 2007 -2008 Thời gian làm bài: 120 phót§iÓmLêi phê của cô gi¸oC©u 1: ( 6 điểm) Trình bày cảm nhậ

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi học sinh giỏi Ngữ văn lớp 8

Đọc:716Ngày tạo:18/07/2013Download:4

đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 Năm học 2007 -2008 Thời gian làm bài: 120 phót§iÓmLêi phê của cô gi¸oC©u 1: ( 6 điểm) Trình bày cảm nhậ

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi tuyển học sinh giỏi Ngữ văn lớp 9

Đọc:218Ngày tạo:10/11/2012Download:0

đề thi chọn học sinh giỏi đội sơ tuyển lớp 9Môn Ngữ văn – Năm học 2007-2008Thời gian: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề )Câu 1, a, Câu ca dao sau liên quan đến phơng châm hội thoại nào?Lời nói khô

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi học sinh giỏi Ngữ văn lớp 7

Đọc:186Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7Năm học 2007 -2008 Thời gian 90 phútĐiểmLời phê của cô giáođề bàiCâu 1: ( 6 điểm)

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 9

Đọc:106Ngày tạo:18/07/2013Download:1

UBND HUYỆN NÔNG SƠN KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆNPHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Năm học 2011-2012 Môn: Ngữ văn - Lớp 9 Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)V

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi tuyển học sinh giỏi Ngữ văn lớp 9

Đọc:101Ngày tạo:18/07/2013Download:0

đề thi chọn học sinh giỏi đội sơ tuyển lớp 9Môn Ngữ văn – Năm học 2007-2008Thời gian: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề )Câu 1, a, Câu ca dao sau liên quan đến phơng châm hội thoại nào?Lời nói khô

Thêm vào bộ sưu tập