tài liệu các lĩnh vực kinh tế

Tìm Kiếm:

đề thi HSG tiếng việt lớp 5

đề thi HSG tiếng việt lớp 5

Đọc:446Ngày tạo:13/12/2012Download:12

đề thi HSG tiếng việt lớp

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi HSG Tiếng Việt khối 5

Đọc:250Ngày tạo:13/12/2012Download:9

Đề thi HSG Tiếng Việt khối 5

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi thử HSG môn Tiếng Anh lớp 8 (Đề số 5)

Đọc:138Ngày tạo:13/12/2012Download:4

TEST - 05 I/ Find the word whose underlined part is pronounced differently from the others [TABLE="class: MsoTableGrid, width: 458"] [TD="width: 31"] 1 [TD="width: 156"] A. hear [TD="width:

Thêm vào bộ sưu tập

15 đề thi HSG toán lớp 5

Đọc:201Ngày tạo:13/12/2012Download:7

Tổng hợp 15 đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 phục vụ việc bồi dưỡng học sinh giỏ

Thêm vào bộ sưu tập

đề thi HSG tiếng việt 4

Đọc:250Ngày tạo:13/12/2012Download:8

Câu 1(1 điểm) : Đoạn văn sau đã bị xóa dấu câu. Em hãy điền lại dấu câu vào các chỗ thích hợp và chép lại thành mẫu chuyện vui hoàn chỉnh :Chủ ngữ ở đâu cô giáo viết lên bảng câu tên cướp hung hãn đã

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi HSG tiếng ANh lớp 9 cấp huyện

Đọc:3600Ngày tạo:13/12/2012Download:115

[URL=http://upanh.tv/]http://upanh.tv/images/62447790496527295862.jpg

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi vào lớp 6 Môn Tiếng Việt

Đọc:2552Ngày tạo:13/12/2012Download:126

Đề thi vào lớp 6Môn: Tiếng Việ

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi học sinh giỏi môn tiếng việt lớp 3

Đọc:1357Ngày tạo:13/12/2012Download:31

Đề thi học sinh giỏi môn tiếng việt lớp

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Tập đọc TIẾNG VỌNG

Đọc:361Ngày tạo:13/12/2012Download:0

Mục tiêu, nhiệm vụ: 1/ Đọc lưu loát và diễn cảm bài thơ. - Giọng đọc vừa phải; biết ngắt nhịp thơ hợp lí trong bài thơ viết theo thể tự do; biết nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm. - Bước đầu b

Thêm vào bộ sưu tập

đề thi khảo sát hsg toán lớp 5

Đọc:137Ngày tạo:13/12/2012Download:2

đề thi khảo sát hsg toán lớp

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi hsg toán lớp 5 Thừa Thiên Huế

Đọc:114Ngày tạo:13/12/2012Download:1

Cho các em hs khá giỏi tham khảo

Thêm vào bộ sưu tập

đề kiểm tra khảo sát tháng 4 môn tiếng việt lớp 5

Đọc:232Ngày tạo:13/12/2012Download:2

Bài 1. Tìm ít nhất 5 từ chỉ phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt NamChọn và đặt câu với 1 trong các từ vừa tìm được.Bài 2. Hãy ghi lại các quyền mà trẻ em Việt nam được hưởng theo quy định của pháp

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi thử HSG môn Tiếng Anh lớp 8 (Đề số 8)

Đọc:144Ngày tạo:13/12/2012Download:4

TETS - 08 I. Chọn đáp án đúng: 1. She’s a soccer player . a. skill b. skillful c. skillfully 2. What kinds of do you like ? – I like detective movie. a. pictures b.b

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi thử HSG môn Tiếng Anh lớp 8 (Đề số 3)

Đọc:135Ngày tạo:13/12/2012Download:6

TEST - 03I/. Choose the words that has the underline pronounced differently from the others.(1.5 pts) 1. A. though B. enough C. cough D. rough2. A. chair B. cheap

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi thử HSG môn Tiếng Anh lớp 8 (Đề số 1)

Đọc:126Ngày tạo:13/12/2012Download:6

TEST 1I) Three words have the same vowel sound one word doesn’t. Which one is it? (0) is an example for you. (1,5ms)0) a-cat b-cat ©-that d-hate1) a-book b-l

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi thử HSG môn Tiếng Anh lớp 8 (Đề số 9)

Đọc:106Ngày tạo:13/12/2012Download:4

[FONT=&quot]TEST 09 I-Khoanh tròn đáp án đúng trong số a, b and c: [FONT=&quot]1-Lan is beautiful clever. [FONT=&quot]a-so / that b-enough / to c-both / and [FONT=&quot]2-What

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi thử HSG môn Tiếng Anh lớp 8 (Đề số 14)

Đọc:96Ngày tạo:13/12/2012Download:3

TEST 14 I. Circle the letter A, B, C or D before the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest. (1,25pts) 1. A. promised B. hopped C. boo

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi thử HSG môn Tiếng Anh lớp 8 (Đề số 13)

Đọc:96Ngày tạo:13/12/2012Download:2

[FONT=&quot]TEST 13 [FONT=&quot]I. Choose the best option to complete each of the following sentences (2.5ms): [FONT=&quot]1. She asked her children . [FONT=&quot]A. to stop playing B. stop t

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi thử HSG môn Tiếng Anh lớp 8 (Đề số 2)

Đọc:93Ngày tạo:13/12/2012Download:6

TEST 02I. Phonetics: Choose the word which is pronounced differently from the others. 1). A). use B). music C). public D). value 2). A). breath B).

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi thử HSG môn Tiếng Anh lớp 8 (Đề số 6)

Đọc:91Ngày tạo:13/12/2012Download:4

[FONT=&amp]TEST - 06 [FONT=&amp]I-Choose the words that has the underline pronounced differently from the others. Identify your answer by writing the corresponding word or phrase on your answer paper.

Thêm vào bộ sưu tập