Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Đề thi violympic lớp 6 vong 16

Đề thi violympic lớp 6 vong 16

Đọc:61Ngày tạo:18/07/2013Download:2

BÀI THI SỐ 1Chọn đáp án đúng:Câu 1: Giá trị của biểu thức A =  là- 3530Câu 2: Trên tập hợp số nguyên , tập hợp các ước của 5 làCâu 3: Tổng các số nguyên  thỏa mãn  là:- 2402Câu 4: Kết quả của phép tín

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi violympic vong 16

Đọc:30Ngày tạo:19/07/2013Download:0

VIOLYMPIC LỚP 3 - BÀI THI SỐ 3 VÒNG 16Chọn đáp án đúng:Câu 1: Hồng có 6 bông hoa, mẹ mua về số hoa gấp 7 lần số hoa của Hồng. Mẹ cắm hoa vào các lọ, mỗi lọ 6 bông. Số lọ hoa mẹ đã cắm được là:6 lọ7 lọ

Thêm vào bộ sưu tập

đề thi violympic lớp 6 vong 17

Đọc:34Ngày tạo:19/07/2013Download:1

Bài 1 (thỏ tìm cà rốt)-43/210;1-48/132413 (tổng số hs là 40)11013-1/94255BÀI THI SỐ 2Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):Câu 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có 40% chiều rộng bằng  chiều dài. Tính chu

Thêm vào bộ sưu tập

VONG 16 VIOLYMPIC 6

Đọc:47Ngày tạo:18/07/2013Download:5

Siêu tập Phan văn Khải vào yahoo.com phanvannam45@yahoo.com.vnĐiền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Câu 1: Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O. Biết rằng . Số đo góc = Câu 2: Phân số  là phân số t

Thêm vào bộ sưu tập

de thi violympic vong 16

Đọc:28Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Câu 1:Chọn đáp án đúng: Với 3 chữ số 0; 5; 6 có thể lập được các số có ba chữ số khác nhau và viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:506; 560; 650; 605; 056; 065556; 505; 650; 605; 506; 560506; 560; 650; 6

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi Violympic Vong 1 (Toán 6)

Đọc:77Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Violimpyc Vòng 1.Năm học 2012 - 2013Thời Gian : BÀI THI SỐ 1Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):Câu 1: Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số là Câu 2: Viết tập hợp A = {} bằng cách liệt kê các phần tử ta

Thêm vào bộ sưu tập

Violympic Lớp 2 - Vong 6

Đọc:24Ngày tạo:19/07/2013Download:0

violympic Toán 2 Vòng 6Bài 1Bài 3 Điền số thích hợp vào ô trống Bài 2 Săp xếp theo thứ tự bé đến lớn

Thêm vào bộ sưu tập

Violympic Lớp 3 - Vong 6

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Bài 1 Cặp bằng nhauBài 2. Xe vượt chướng ngại vật.Bài 3

Thêm vào bộ sưu tập

đề thi violynpic lớp 3 vong 16

Đọc:11Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Vong 16 lop3BÀI THI SỐ 3Chọn đáp án đúng:Câu 1: Hồng có 6 bông hoa, mẹ mua về số hoa gấp 7 lần số hoa của Hồng. Mẹ cắm hoa vào các lọ, mỗi lọ 6 bông. Số lọ hoa mẹ đã cắm được là:6 lọ7 lọ13 lọ42 lọCâu

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi Violympic vòng 16 - Lớp 3

Đọc:78Ngày tạo:19/07/2013Download:2

Đề thi violympic lớp 3 vòng 16Bài làm 1: Xoá các ô có giá trị tăng dầnBài làm 2: Điền số thích hợp vào ô trống1) …..+……:…..=…… 5)…..x…..+…….=…… 92, 9, 774

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi Violympic lớp 9 vòng 16

Đọc:71Ngày tạo:18/07/2013Download:8

BÀI THI SỐ 1Chọn đáp án đúng:Câu 1: Hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm A và B. Vẽ hai dây AC và BD của (O) sao cho hai dây này lần lượt cắt (O’) tại C’ và D’. Khi đó:C’D’ // CDC’D’ cắt C

Thêm vào bộ sưu tập

de thi violympic lop 3 vong 16

Đọc:31Ngày tạo:19/07/2013Download:1

Đề thi violympic lớp 3 vòng 16Bài làm 1: Xoá các ô có giá trị tăng dầnBài làm 2: Điền số thích hợp vào ô trống1) …..+……:…..=…… 5)…..x…..+…….=…… 92, 9, 774

Thêm vào bộ sưu tập

de thi violympic vong 16----hot-

Đọc:26Ngày tạo:18/07/2013Download:0

BÀI THI SỐ 1Chọn đáp án đúng:Câu 1: Gọi  là hai nghiệm của phương trình: . Khi đó:Câu 2: Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài với nhau tại E. Qua E vẽ hai cát tuyến AEC và BED (A và B thuộc (

Thêm vào bộ sưu tập

De thi Violympic vong 5-16

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ĐỀ THI & ĐÁP ÁN VIOLYMPIC - LỚP 5NĂM HỌC 2010-2011 - (VÒNG 5 – VÒNG 16 )VÒNG 5 - ( 2010-2011 )Chọn các giá trị tăng dần: ( giống v 5 +8 cũ) 0,001 0,001 Chọn các giá trị bằng nhau: ( giống v 5 +8 cũ)*

Thêm vào bộ sưu tập

Thi violympic vong 15 - 16. Hinh hoc

Đọc:15Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Thi violympic vòng 15 và vòng 16. Những bài toán khó.Học sinh: Phạm phương chi. Lớp 2a. trường Tiểu Học Vĩnh tân.Bài 1. Cho hình vẽ: AB = CD = 4 cm, AD = BC = 3 cm, AC = 5 cm. Tính

Thêm vào bộ sưu tập

Đề Violympic Toan 9 Vong 16

Đọc:107Ngày tạo:18/07/2013Download:5

BÀI THI SỐ 1 Chọn đáp án đúng:Câu 3:Gọi  là hai nghiệm của phương trình: . Khi đó: Câu 4:Cho đường tròn (O) và dây AB. Gọi S là điểm chính giữa của cung nhỏ AB. Qua S vẽ hai dây cung SD và SC sao cho

Thêm vào bộ sưu tập

Đề Violympic Toan 8 Vong 16

Đọc:61Ngày tạo:18/07/2013Download:5

Thêm vào bộ sưu tập

Violympic Lớp 6 Vòng 16

Đọc:155Ngày tạo:18/07/2013Download:2

VÒNG 16 LỚP 6BÀI THI SỐ 1Chọn đáp án đúng:Câu 1: Tổng các số nguyên  thỏa mãn  là:- 2 4 0 2Câu 2: Giá trị của biểu thức A =  là- 3 5 3 0Câu 3: Kết quả của phép tính  là:100 -150 150 5Câ

Thêm vào bộ sưu tập

vong 16 violympic 7

Đọc:62Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Vong 16 Chọn đáp án đúng:Câu 1:Chọn đáp án đúng: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng?f(0) = 0f(1) = -f(-1f(2) = f(-2) f(0) = f(-1)Câu 2:Chọn đáp án đúng: Cho hàm số y = -6x. Nếu y luôn nhận

Thêm vào bộ sưu tập

violympic vong 16

Đọc:32Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Vong 16Chọn đáp án đúng:Câu 1:Chọn đáp án đúng: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng?f(0) = 0f(1) = -f(-1f(2) = f(-2) f(0) = f(-1)Câu 2:Chọn đáp án đúng: Cho hàm số y = -6x. Nếu y luôn nhận g

Thêm vào bộ sưu tập