tài liệu các lĩnh vực kinh tế

Tìm Kiếm:

Địa lí THỰC HÀNH ĐỌC, PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ, BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA CHÂU ÂU

Địa lí THỰC HÀNH ĐỌC, PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ, BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA CHÂU ÂU

Đọc:446Ngày tạo:13/12/2012Download:6

I/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần 1. Kiến thức: - Ôn lại cách nhận biết đặc điểm khí hậu ở từng môi trường (3 kiểu môi trường)- Biết được môi trường tương ứng với loại rừng thích hợp2. Kỹ năng,

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lí THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ CÁC MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN .BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA Ở CHÂU PHI

Đọc:1030Ngày tạo:13/12/2012Download:1

I/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần 1. Kiến thức: - HS nắm được về sự phân bố các MôiTrường tự Nhiênở Châu Phi ,nguyên nhân của sự phân bố bố đó- Hiểu rõ mối quan hệ qua lại giữa vị trí với Khí h

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lý Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Đọc:216Ngày tạo:13/12/2012Download:2

I- Mục tiêu: 1. Kiến thức:- Học sinh biết cách đọc và khai thác thông tin, rút ra nhận xét về thời gian và lượng mưa của một địa phương được thể hiện trên biểu đồ.2.Kĩ năng:- Nhận biết được dạng biểu

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lý Thực hành đọc phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu á

Đọc:441Ngày tạo:13/12/2012Download:1

I-Mục tiêu Sau bài học HS cần nắm được-Đặc điểm về tình hình phân bố dân cư và đô thị châu á -ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên dến sự phân bố dân cư và các đô thị châu á .-Kĩ năng phân tích bản đồ ph

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lí THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ DÂN SỐ VÀ THÁP TUỔI

Đọc:624Ngày tạo:13/12/2012Download:1

I/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần củng cố1. Kiến thức: - Ôn lại các kiến thức đã học ở bài 1, 2, 3: Dân số, Tháp tuổi, Sự phân bố dân cư,các siêu đô thị trên thế giới. - Làm các bài tập thực hà

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lý THỰC HÀNH ĐỌC BẢN ĐỒ SỰ PHÂN HOÁ CÁC ĐỚI VÀ CÁC KIỂU KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT. PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ MỘT SỐ KIỂU KHÍ HẬU

Đọc:504Ngày tạo:13/12/2012Download:2

I/ MỤC TIÊU :1 Kiến thức : sau khi học HS cần :Biết được sự hình thành và phân bố của các đới, kiểu khí hậu chính trên Trái Đất2 Kỹ năng :Đọc bản đồ , xác định các đới khí hậuPhân tích biểu đồ khí hậu

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lý THỰC HÀNH VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ MỐI QUAN HỆ GIỮA DÂN SỐ, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC THEO ĐẦU NGƯỜI

Đọc:684Ngày tạo:13/12/2012Download:2

I) Mục tiêu: HS cần nắm:1) Kiến thức:- Củng cố các kiến thức đã học về vùng đồng bằng sông Hồng, một vùng đất chật người đông mà giải pháp quan trọng là thâm canh, tăng vụ, tăng năng xuất.- Biết suy n

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lý THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VÀ VẼ BIỂU ĐỒ VỀ SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC, DÂN SỐ CỦA THẾ GIỚI VÀ MỘT SỐ QUỐC GIA

Đọc:179Ngày tạo:13/12/2012Download:2

I/ MỤC TIÊU :1. Kiến thức : sau khi thực hành HS cần :Củng cố kiến thức về cây lương thực .2. Kỹ năng : - Biết vẽ biểu đồ cột , biết tính bình quân lương thực / người và nhận xét đượcII/ PHƯƠNG TIỆN D

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lý Thực hành Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn

Đọc:240Ngày tạo:13/12/2012Download:1

I Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS nắm được: KN đường đồng mức. - Có khả năng tính độ cao và khoảng cách thực tế dựa vào bản đồ - Biết đọc đường đồng mức. 2. Kĩ năng:Biết đọc các lược đ

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lý THỰC HÀNH PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN. VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ CƠ CẤU KINH TẾ CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Đọc:166Ngày tạo:13/12/2012Download:2

I) Mục tiêu:1) Kiến thức:- Củng cố toàn bộ kiến thức cơ bản đã học về địa lí địa phương tỉnh Điện Biên.2) Kỹ năng- Rèn luyện các kỹ năng địa lí cơ bản: Đọc , phân tích các bản đồ, biểu đồ, bảng số liệ

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lý THỰC HÀNH ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH, ĐIỀN VÀO LƯỢC ĐỒ TRỐNG MỘT SỐ DÃY NÚI VÀ ĐỈNH NÚI

Đọc:398Ngày tạo:13/12/2012Download:0

I/ Mục tiêu :1.Kiến thức :- Khắc sâu thêm , cụ thể và trực quan hơn các kiến thức về địa hình, sông ngòi VN 2. Kỹ năng: +Đọc bản đồ địa hình , sông ngòi. Xác định đúng các địa danh trên bản đồ + Điền

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lý THỰC HÀNH ĐỌC BẢN ĐỒ, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

Đọc:258Ngày tạo:13/12/2012Download:1

I) Mục tiêu: HS cần nắm- Kỹ năng đọc các bản đồ.- Phân tích đánh giá tiềm năng và ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với sự phát triển công nghiệp ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.- Biết vẽ sơ

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lý THỰC HÀNH VẼ BIỂU ĐỒ VÀ PHÂN TÍCH SỰ PHÂN HOÁ VỀ THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI GIỮA CÁC VÙNG

Đọc:1321Ngày tạo:13/12/2012Download:8

I/ Mục tiêu :1.Kiến thức : - Biết được mức sống của nhân dân ta ngày càng được cải thiện, tuy nhiên có sự phân hóa giữa các vùng.2. Kỹ năng:- Vẽ và phân tích biểu đồ, bảng số liệu về sự phân hóa thu

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lý THỰC HÀNH VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA NGÀNH THỦY SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Đọc:291Ngày tạo:13/12/2012Download:3

I) Mục tiêu: HS cần nắm- Hiểu đầy đủ hơn ngoài thế mạnh lương thực vùng còn có thế mạnh về thủy hải sản.- Phân tích tình hình phát triển ngành thủy hải sản ở đồng bằng sông Cửu Long.- Xử lí số liệu th

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lý Thực hành Đọc bản đồ Việt Nam (Phần hành chính và Khoáng sản)

Đọc:209Ngày tạo:13/12/2012Download:0

I-Mục tiêu Bài học gíup cho HS-Rèn luyện kĩ năng đọc bản đồ ,nắm vững các kí hiệu và chú giải của bản đồ hành chính , bản đò khoáng sản Việt Nam.-Củng cố các kiến thức về vị trí địa lí , phạm vi lãnh

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lý THỰC HÀNH VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY, SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA ĐÀN GIA SÚC, GIACẦM

Đọc:1471Ngày tạo:13/12/2012Download:3

I) Mục tiêu: HS cần nắm1) Kiến thức: - Củng cố, bổ xung kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi.2) Kỹ năng:- Xử lí bảng số liệu theo yêu cầu riêng của vẽ biểu đồ cơ cấu ( tính theo phần % ở bài 1)- Vẽ biểu

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lý THỰC HÀNH Vẽ biểu đồ khí hậu

Đọc:127Ngày tạo:13/12/2012Download:0

I/ Mục tiêu :1.Kiến thức :-Nhận biết sự khác nhau về chế độ khí hậu qua các yếu tố (t0 , mưa, sự phân hoá theo mùa, tương quan nhiệt ẩm ở 3 điểm Hà Nộ, Huế, TP Hồ Chí Minh )-Giải thích nguyên nhân củ

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lý THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BẢN ĐỒ PHÂN BỐ DÂN CƯ

Đọc:145Ngày tạo:13/12/2012Download:2

I/ MỤC TIÊU :1. Kiến thức : sau khi học HS cần : Củng cố kiến thức về phân bố dân cư , các hình thức quần cư , đô thị hoá2. Kỹ năng : Rèn luyện kỹ năng đọc bản đồ , phân tích lược đồII/ PHƯƠNG TIỆN

Thêm vào bộ sưu tập

Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ và phân tích số liệu môn địa lý

Đọc:147Ngày tạo:13/12/2012Download:2

Trong bài thi, kĩ năng nhận xét và phân tích biểu đồ thường chiếm khoảng 20-25% số điểm. Tuy nhiên, nhiều giáo viên cho biết, trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc ĐH-CĐ, thí sinh (TS) luôn bị mất điể

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích số liệu và biểu đồ bằng R

Đọc:68Ngày tạo:13/12/2012Download:0

Mục lục1 Tải R xuống và cài đặt vào máy tính 42 Tải R package và cài đặt vào máy tính 63 “Văn phạm” R 73.1 Cách đặt tên trong R 93.2 Hỗ trợ trong R 94 Cách nhập dữ liệu vào R 104.1 Nhập số liệu trực t

Thêm vào bộ sưu tập