tài liệu các lĩnh vực kinh tế

Tìm Kiếm:

Địa lý THỰC HÀNH SO SÁNH VỀ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM VÀ CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN GIỮA TÂY NGUYÊN VỚI TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Địa lý THỰC HÀNH SO SÁNH VỀ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM VÀ CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN GIỮA TÂY NGUYÊN VỚI TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Đọc:840Ngày tạo:13/12/2012Download:4

I/ Mục tiêu : - So sánh sự khác nhau về trồng cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa Trung du miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.- Rèn luyện kỹ năng tính toán, vẽ biểu đồ- Rèn kỹ năng phân

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lý THỰC HÀNH SO SÁNH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM Ở TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ VỚI TÂY NGUYÊN

Đọc:613Ngày tạo:13/12/2012Download:6

I) Mục tiêu: HS cần nắm- Phân tích, so sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở 2 vùng về đặc điểm, những thuận lợi - khó khăn, các giải pháp phát triển bền vững. Củng cố kiến thức về tự nhiê

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lý VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

Đọc:313Ngày tạo:13/12/2012Download:4

I) Mục tiêu: HS cần nắm:1) Kiến thức:- Hiểu được ý nghĩa vị trí địa lí, thế mạnh và khó khăn của điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên , đặc điểm dân cư xã hội của vùng- Hiểu sâu hơn sự khác bi

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lý VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

Đọc:108Ngày tạo:13/12/2012Download:2

I./ MỤC TIÊU:Sau bài học, hs cần:1./ Về kiến thức:-Phân tích được ý nghĩa của vị trí địa lý đối với sự pt kt – xã hội của vùng-Hiểu và trình bày được các thế mạnh và hạn chế của điều kiện tự nhiên, dâ

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lý THỰC HÀNH SO SÁNH SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH THỦY SẢN Ở BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Đọc:335Ngày tạo:13/12/2012Download:9

I/ Mục tiêu :1.Kiến thức :-Củng cố kiến thức về ngành thuỷ sản ở nước ta- Củng cố kiến thức về các vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam trung Bộ. 2. Kỹ năng: - Sử dụng tổng

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lý THỰC HÀNH SO SÁNH THÁP DÂN SỐ NĂM 1989 VÀ 1999

Đọc:91Ngày tạo:13/12/2012Download:0

I) Mục tiêu: HS cần nắm1) Kiến thức:- Biết cách phân tích , so sánh tháp dân số- Tìm được sự thay đổi và xu hướng thay đổi cơ cấu dân số, độ tuổi ở nước ta- Xác lập được mối quan hệ giữa gia tăng dân

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lý THỰC HÀNH VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY, SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA ĐÀN GIA SÚC, GIACẦM

Đọc:1471Ngày tạo:13/12/2012Download:3

I) Mục tiêu: HS cần nắm1) Kiến thức: - Củng cố, bổ xung kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi.2) Kỹ năng:- Xử lí bảng số liệu theo yêu cầu riêng của vẽ biểu đồ cơ cấu ( tính theo phần % ở bài 1)- Vẽ biểu

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng công tác quản lý tiền lương của xí nghiệp giống gia súc - gia cầm - bắc ninh trong những năm gần đây

Đọc:58Ngày tạo:13/12/2012Download:1

Tổ chức lao động của xí nghiệp.Do đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất ra sản phẩm của xí nghiệp là một quy trình phức tạp bao gồm nhiều công đoạn khác nhau giữa các công đoạn có thể có gián đoạn về

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lý THỰC HÀNH ĐỌC BẢN ĐỒ, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

Đọc:258Ngày tạo:13/12/2012Download:1

I) Mục tiêu: HS cần nắm- Kỹ năng đọc các bản đồ.- Phân tích đánh giá tiềm năng và ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với sự phát triển công nghiệp ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.- Biết vẽ sơ

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lý THỰC HÀNH VỀ SỰ PHÂN BỐ CÁC VÀNH ĐAI ĐỘNG ĐẤT , NÚI LỬA VÀ CÁC VÙNG NÚI TRẺ TRÊN BẢN ĐỒ

Đọc:1064Ngày tạo:13/12/2012Download:1

I. Mục tiêu. Sau khi học HS cần :1.Kiến thức - Biết sự phân bố các vành đai động đất , núi lửa , núi trẻ trên thế giới- Nhận xét , nêu được mối quan hệ của các khu vực nói trên với các mảng kiến

Thêm vào bộ sưu tập

Các giải pháp phát triển trung tâm học tập cộng đồng tại một số tỉnh Miền núi phía Bắc

Đọc:0Ngày tạo:03/05/2014Download:0

Các giải pháp phát triển trung tâm học tập cộng đồng tại một số tỉnh Miền núi phía Bắc

Thêm vào bộ sưu tập

Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp giống gia súc - gia cầm - bắc ninh

Đọc:114Ngày tạo:13/12/2012Download:0

I. Nhận xét chung Qua thời gian khảo sát, nghiên cứu, tìm tòi tại xí nghiệp giống gia súc - gia cầm - Bắc ninh, cùng với sự giúp đỡ tận tình của các cô các chú trong phòng kế toán, phòng tổ chức lao đ

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lý THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BÔ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Đọc:249Ngày tạo:13/12/2012Download:0

I) Mục tiêu: HS cần nắm1) Kiến thức:- Củng cố sự hiểu biết về cơ cấu kinh tế biển ở cả 2 vùng Bắc TBộ và duyên hải Nam TBộ ( gọi chung là duyên hải miền trung) bao gồm hoạt động của các hải cảng , nuô

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lí THỰC HÀNH SỰ PHÂN HOÁ CỦA THẢM THỰC VẬT Ở SƯỜN ĐÔNG VÀ SƯỜN PHÍA TÂY ANĐÉT

Đọc:197Ngày tạo:13/12/2012Download:2

I/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần 1. Kiến thức: - HS nắm được sự phân hoá MT theo độ cao ở vùng núi An-đét- Sự khác nhau của thảm thực vật sườn Đông và sườn Tây trên dãy An-đét2. Kỹ năng, thái

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lý ĐỊA LÝ NGÀNH CHĂN NUÔI

Đọc:106Ngày tạo:13/12/2012Download:3

I/ MỤC TIÊU :1. Kiến thức : sau khi học HS cần :Trình bày và giải thích được vai trò, đặc điểm và sự phân bố của các ngành chăn nuôi: gia súc, gia cầm.Trình bày được vai trò của thủy sản; tình hình nu

Thêm vào bộ sưu tập

Hoàn thiện chương trình du lịch về với miền trung

Đọc:66Ngày tạo:13/12/2012Download:0

Hoàn thiện chương trình du lịch về với miền trun

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lý THỰC HÀNH ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH, ĐIỀN VÀO LƯỢC ĐỒ TRỐNG MỘT SỐ DÃY NÚI VÀ ĐỈNH NÚI

Đọc:398Ngày tạo:13/12/2012Download:0

I/ Mục tiêu :1.Kiến thức :- Khắc sâu thêm , cụ thể và trực quan hơn các kiến thức về địa hình, sông ngòi VN 2. Kỹ năng: +Đọc bản đồ địa hình , sông ngòi. Xác định đúng các địa danh trên bản đồ + Điền

Thêm vào bộ sưu tập

Chăn nuôi gà Tây theo phương thức bán công nghiệp kết hợp thả vườn

Đọc:91Ngày tạo:13/12/2012Download:2

ĐỀ TÀI: Chăn nuôi gà Tây theo phương thức bán công nghiệp kết hợp thả vườnGiống và đặc điểm giống: Gà Tây là lào gia cầm có nguồn gốc từ châu Mỹ, hiện được nuôi ở nhiều nước trên thế giới. ở nước ta,

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lý THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KINH TẾ CỦA CÁC ĐẢO VEN BỜ VÀ TÌM HIỂU VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ

Đọc:237Ngày tạo:13/12/2012Download:0

I) Mục tiêu: HS cần nắm:- Củng cố kiến thức về tiềm năng, vai trò, phát triển kinh tế biển đảo.- Phân tích tổng hợp kiến thức.- Xác định mối quan hệ giữa các đối tượng địa lí.II) Đồ dùng:- Bản đồ kinh

Thêm vào bộ sưu tập

Địa lý THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VÀ VẼ BIỂU ĐỒ VỀ SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC, DÂN SỐ CỦA THẾ GIỚI VÀ MỘT SỐ QUỐC GIA

Đọc:179Ngày tạo:13/12/2012Download:2

I/ MỤC TIÊU :1. Kiến thức : sau khi thực hành HS cần :Củng cố kiến thức về cây lương thực .2. Kỹ năng : - Biết vẽ biểu đồ cột , biết tính bình quân lương thực / người và nhận xét đượcII/ PHƯƠNG TIỆN D

Thêm vào bộ sưu tập