Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Đo dung tích một vật bằng các đơn vị đo. so sánh và diễn đạt kết quả đo

Đo dung tích một vật bằng các đơn vị đo. so sánh và diễn đạt kết quả đo

Đọc:537Ngày tạo:10/11/2012Download:9

GIÁO ÁNCHỦ ĐỀ: NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNGTỰ NHIÊNHOẠT ĐỘNG: Làm quen với toánĐỀ TÀI: Đo dung tích một vật bằng các đơn vị đo.So sánh và diễn đạt kết quả đoNgày dạy: 30/03 /2012Người dạy: NGUYỄN THỊ HẠNHĐố

Thêm vào bộ sưu tập

Môn Làm quen với toán đề tài đo một đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau. Nhận biết kết quả đo

Đọc:1775Ngày tạo:06/03/2013Download:28

I. Mục đích – Yêu cầu: 1. Kiến thức: - Trẻ biết đo một đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau. - Trẻ biết diễn đạt kết quả đo bằng lời.2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng đo độ dài của đồ vật.3. Ngôn

Thêm vào bộ sưu tập

Đo độ dài 1 đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau

Đọc:1951Ngày tạo:10/11/2012Download:19

GIÁO ÁN TOÁN Chủ đề: Phương tiện và quy định giao thôngĐề tài: Đo một đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau. Nhận biết kết quả đo1/ Yêu cầu:- Rèn trẻ biết đo một đối tượng bằng các đơn vị đo khác nha

Thêm vào bộ sưu tập

toán Chuyển đổi các đơn vị đo diện tích.

Đọc:65Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Toán(92): LUYỆN TẬPI.Muc tiêu:-Chuyển đổi các đơn vị đo diện tích.-Tính toán và giải bài toán có liên quan đến diện tích theo đơn vị đo km2II.Đồ dùng học tậ

Thêm vào bộ sưu tập

Bảng đơn vị đo.

Đọc:63Ngày tạo:19/07/2013Download:1

Bảng đơn vị đo dộ dàiLớn hơn métMétNhỏ hơn mét1km1hm1dam1m1dm1cm1mm= 10 hm= 10 dam= 10 m=10 dm=10 cm=10 mm= cm=100dam=100 m= 100 dm=100 cm=100 mmdmm= 1000 m=1000dm=1000cm=1000mm= m= kmhm= dammBảng đơn

Thêm vào bộ sưu tập

Một số đơn vị đo lường

Đọc:44Ngày tạo:18/07/2013Download:1

MỘT SỐ ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG CẦN NHỚĐơn vị1234567Khối lượngtấntạyếnkghg(1lạng)daggChiều dàikmhmdammdmcmmmDiện tíchkm2hm2dam2m2dm2cm2mm2Ruộng đấtha=hm2a =dam2Thể tíchm3dm3cm3mm3Dung tíchlítThời gian thế kỷ10

Thêm vào bộ sưu tập

LQVT - đo dung tích của 1 vật bằng 1 đv đo

Đọc:914Ngày tạo:10/11/2012Download:16

LQVT - đo dung tích của 1 vật bằng 1 đv đo

Thêm vào bộ sưu tập

LUYỆN TẬP Một số đơn vị đo khối lượng, diện tích, thời gian thường gặp và học ở lớp 4.

Đọc:119Ngày tạo:06/03/2013Download:0

: LUYỆN TẬP CHUNG IMục tiêu: -Giúp HS ôn tập, củng cố về: -Một số đơn vị đo khối lượng, diện tích, thời gian thường gặp và học ở lớp 4.

Thêm vào bộ sưu tập

bảng đơn vị đo đại lượng

Đọc:283Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Phòng gd&đt huyện đak hà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namTrường tiểu học đak pxy Độc lập - Tự do - Hạnh phúcphiếu thuyết trình đồ dùng dạy học tự

Thêm vào bộ sưu tập

Bảng đơn vị đo thời gian

Đọc:128Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Toán: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO THỜI GIAN A. Mục tiêu: Giúp HS : - Ôn lại các đơn vị thời gian đã học và mối quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian thông dụng. Quan hệ giữa thế kỉ và năm,

Thêm vào bộ sưu tập

Đơn vị đo lường chính thức

Đọc:40Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Các đơn vị đo lường cần thiết1./Các đơn vị đo lường cơ bản (Nguồn CGPM lần thứ 13 ;1967-1968 ).TênKý hiệuĐại lượngĐịnh nghĩamétmChiều dàiĐơn vị đo chiều dài tương đương với chiều dài quãng đường đi đư

Thêm vào bộ sưu tập

bảng đơn vị đo đại lượng

Đọc:30Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Phòng gd&đt huyện đak hà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namTrường tiểu học đak pxy Độc lập - Tự do - Hạnh phúcphiếu thuyết trình đồ dùng dạy học tự

Thêm vào bộ sưu tập

đơn vị đo lường cần nhớ

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Các đơn vị đo lường cần thiết1./Các đơn vị đo lường cơ bản (Nguồn CGPM lần thứ 13 ;1967-1968 ).TênKý hiệuĐại lượngĐịnh nghĩamétmChiều dàiĐơn vị đo chiều dài tương đương với chiều dài quãng đường đi đư

Thêm vào bộ sưu tập

đo độ dài các vật

Đọc:250Ngày tạo:10/11/2012Download:3

THỨ 3 NGÀY 7 THÁNG 12 NĂM 2010Tiết 1: Đo độ dài các vật so sánh và diễn đạt kết quả Trò chuyện về nghề bác sĩI, Mục đích yêu cầu - Trẻ biết đo độ dài của các vật bằng các đơn v

Thêm vào bộ sưu tập

ôn tập về đo diện tích và đo thể tích

Đọc:54Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Tuần: MÔN: TOÁN ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH VÀ ĐO THỂ TÍCH (156)I. MỤC TIấU:- Giỳp HS ụn tập, củng cố về:+ Các đơn vị đo diện tích, đo thể tích.+ Cách so sánh các số đo di

Thêm vào bộ sưu tập

Mi-li-mét vuông - bảng đơn vị đo diện tích

Đọc:250Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Tuần: Môn: TOÁN (Tiết: 25 )MI-LI-MÉT VUÔNG - BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCHI. MỤC TIấU:Giỳp HS:- Biết tên gọi, kí hiệu, độ lớn của mi-li-mét vuông. Quan hệ giữa mi-li-mét

Thêm vào bộ sưu tập

ôn tập; bảng đơn vị đo độ dài

Đọc:320Ngày tạo:06/03/2013Download:1

Kế hoạch dạy học Tuần: Môn: TOÁN (Tiết: 21 ) ÔN TẬP; BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀII. MỤC TIấU:Giỳp HS củng cố về:- Các đơn vị đo độ dài, mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ

Thêm vào bộ sưu tập

ôn tập; bảng đơn vị đo khối lượng

Đọc:264Ngày tạo:06/03/2013Download:1

Kế hoạch dạy học Tuần: Môn: TOÁN (Tiết: 22 ) ÔN TẬP; BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNGI. MỤC TIấU:Giỳp HS củng cố về:- Các đơn vị đo khối lượng, bảng đơn vị đo khối lượng.

Thêm vào bộ sưu tập

Bài giảng toán: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Đọc:7Ngày tạo:18/02/2014Download:0

Mục đích, yêu cầu: Giúp học sinh nhận biết được tên gọi, ký hiệu, độ lớn của đề-ca-gam, hec-tô-gam. Biết tên gọi, thứ tư, mối quan hệ của các đơn vị đo khối lượng trong bảng đơn vị đo khối lượng

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án toán 3: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

Đọc:5Ngày tạo:18/02/2014Download:0

A- Mục tiêu: . - Giúp học sinh: nắm được đơn vị đo độ dài, bước đầu thuộc bảng đơn . vị đo độ dài theo thứ tự từ hỏ đến lớn, từ lớn đến nhỏ. . - Củng cố mối quan hệ giữa các đơn vị đô độ dài thông dụn

Thêm vào bộ sưu tập